To se jim zamówiałoPobieranie 0.96 Mb.
Strona23/43
Data28.04.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43

DEKA

Rano mie przebudziły jakisi czeski nieznóme głosy. Byli to Dymowi bratańcy Tanas a Nikos. Tam w tym Rzecku sóm wlastnie wszecy Tanasowie, Nikosowie, Janysowie, Panajotisowie a Dimitrowie. Czechorzecy z Krnowa. Inženýrcy.

No roboty tam było wpysk. Deka snad 10 x 25 metrów. Jedna michaczka a sztwioro karów. Ani my niedostali śniodani a uż se makało. Zrobiło se laufryke, spuściło michaczke a jazda! Zdupali my Dyma, kaj że je śniodani. Tak nastartowoł maszinke a wrrr do miasta po żradyłko. Aby my nieprzeruszili plynuly tok wyroby, tak my se po jednym chodzili strzidać do betónowej chaupki na krziwych kurzich. nogach. Abnormalnie se mi podoboł Marek. Robota z nim ćwicziła jak hróm. Kaj my go postawili, tam był ciulaty. Kareł o nim powiedzioł, że je niepoużitelny. Gdosi go wyloł szlauchym.

- Przyjacielu, przecież będę chory!

I zebroł se i poszeł. My se myśleli, że isto kurzić. Ale aż po obiedzie my zjiścili, że Marek był uż grogi. Społ. Nejspisz z tych piw co Dymo prziwióz w tych dwóch kisniach. Był straszny hyc. Kareł przechynył swojóm jasnowideckóm věte, że podle tych motoryckich pohybów, jakimi je Marek wyzbrojóny, tak je asi feťák. Człowiek by tymu aj uwierził, ale jak jo se nieskorzi pytoł Pavla, tak to była cypowina. Nanejwysz jeśli se niedali kiedy społu marianke.

Ja, eszcze żech zapómnioł. Ci dwo Czechorzecy, kierzi yny całóm dobe stoli z Dymym na dachu z rynkami w kapsach a kibicowali, bo óni pry mieli yny dozor, tak zwołali na zaczóntku schuzke. Pry ta stawba nima powolóno. Stawio se tu na czorno, bo na całym ostrowie niesóm parcele na stawiani. Także, jak uwidzimy policajta, tak aż hónym odchybujymy łopaty a derzimy. Bo gdyby nas chytli, tak idymy albo na miesiónc do basy, albo zapłacimy pokute 500 USD na osobe. No to je dupne, człowiek tu robi zadara jak magor a eszcze aby go zawrzili. Hónym do tego szłapnyć, aż to mómy za sebóm. Dymo w miyndzyczasie prziwióz małe selatko. Każdopadnie zakatrupióne. Byli my radzi, że my widzieli aj Janka. Przijechoł kolem 15.00. Prawił, że se na kwartyru nudził a za drugi niechcioł wyruszować Mariusza a Haline w jejich soukromi. Tak go Dymo spytoł, jeśli by niezrobił ogiyń a pómału świńke nieopiykoł. Umakani jak magorzi my se konecznie doczkali ćmy a to znacziło na dzisio fajrónt. Ku ogniu a dziwać se na potetowane prasatko, jak se toczi a fórt je surowe. Było akurat masne od korzyniowego roztoku, kierym go pociyrali. Kónsek od ognia była dziura a z ni wylatowała glina. Dymo tam zamiestnoł też jakigosi Poloka. Tyn jak wylóz z tej żumpy, tak se nóm przedstawił - Andrzej.

To uż było moc. Marek powiedzioł przi przedstawowaniu:

- Wybacz, ale ja nie jestem Andrzejem. Mam na imię Marek!

A tak my pomianowali Evie – Wyspa Andrzejów.

Dymowi se to wubec z tóm żranicóm jaksi niewydarziło. Mało co świnie nieszło za boga upiyc, tak wino, kiere prziniós, smerdziało jak bynzin. Przeogrómny humus. Byli my ale tak głodni, że my tóm świnie postupnie orzezowali a surowóm jóm żuli a zapijali tym hnusnym winskym. Andrzej - tyn ji zeżroł skoro sztwiercine. Na grani w tyn wieczór niedoszło. Bryn nas wywiód wczas z vědomí a tak my se obudzili aż rano o 9.00 a zaś se nanowo chytali roboty. Fajrónt był o 15.00. Za ty dwa dni my narobili isto ze trzista michaczek. Człowiek był uharowany jak eszcze nigdy przedtym. Wiynkszóm drzine żech snad w żiwocie niezażił. Można u szwagra na stawbie. Wszecy se kómpali w beczce, yny jo se szetrził do morza. Nabalił żech wiecy a z Martinym a Rafym my wyrazili w przedwoju. Godzine cesty krasnóm przirodóm ku przistawu. Tam uż był turystycki ruch celkem rozjechany. Kupa Niymców a Anglanów. Strasznie piekny czas. Jak my szli ku przistawu, tak my widzieli dwie młode żaby, co szły naproci nóm a mówiły:

- Hele, a on ti na mě pořád čuměl a já dělala że nic.

A my tak yny przeszli a niestarczili se dziwić. U morza szpica. Yny kapanek zimno woda. Óno to tam wyglóndało, jak dwa morza. Z lewa jedno, z prawa drugi a postrzodkym wiydła cesta. Tak my se wybrali to piekniejszi a ku Nikowej suflaczarni. Tam uż był zbytek. Pochodzili my po stankach ze suwenyrami. Jo nakupił jakisi ty pohledy. Jedyn był dobrze originalni. Baba stoła wedle osła a obo dwo wypinali dupe na objektyw. To poszlym do werku, jak bedym mioł ostatnióm niby szichte.PADAKI

Filip a Jindra byli kromie tego że horolezcy, tak aj wielcy przizniwcy paraglaidingu - lotani na padakach z kopców. Doszli na ostrowie ku myszlence, że by niebyło złe zrobić z tego bussines. Jako turistickóm atrakce. Było by to dobre zázemí. U Dyma by se zrobiło výcvikové středisko a potym z jednego z kopców by se mógło lotać. Całe my to rozebiyrali u flaszki Jajamajca Rum a CocaColy. Ganc by to było realne. Szło by to zrobić aj z gospodóm a my by tam trzeba z Karłym mógli aj grać. Zaczinali my to realizować a domówili, że Filip pojedzie we sztwortek autobusym do Czeska po padaki. Naroz mie zaczła jaksi boleć głowa a przichodzały na mie mdloby. Serce zaczinało nieprawidelnie tłóc. Uwiedomił jo se, co je tego prziczinóm. Zeżroł jo hned jak jo prziszeł z roboty dwa vicedriny. Był żech z tego słónka a z tej deki totiż jakisi nachcypany. Nakónie - nima żech maród sóm.BURDELI

Dobre je story, jak X, Y a Z wyrazili do burdelu. Obeszli ich asi dzesiynć, niż se chytli. Wszyndzi:

- Only Greko!

Albo stare hajtry, albo szkarede. Konecznie se jim to w jednym wydarziło. Jedna kurwa a trzo zakaznicy. Gdo je nejodważniejszi, tak pujdzie piyrwszi. Samozrzejmie, że X. Żeby komplex? Prziszeł ku łóżku a zacznył se zewlykać. Kapke ostych, tak zostoł stoć w trenkach. Kurwa ukozała na nich palcym a prawiła:

- Afto kato!!! (to nadół).

Wybawił se mi obrozek ze stawby, jak po mie Janys wrzeszczi, że móm nadół nosić cegły albo cosi inszigo. X se musioł nasadzić gume a óna go zebrała do tlamy. To aby był wczasi ku światu. Yny że mieli syncy w sebie po pore piw a tak X kiwoł, kiwoł a dłógo nic. Y uż przeszłapowoł nieciyrpieliwie po tepichu we wedlejszi izbie. Prawił, że dokóńca aj widzioł, jak se go X myje w umywadle. Mioł ale w łóżku podobne problemy, jako ón. A jak se uż tam szikowoł, tak ta kurwa zaczła krziczeć:

- Ochi Czechi,Ochi Czechi!!! (niechcym Czechów, niechcym Czechów)Pobieranie 0.96 Mb.

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   43
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna