To se jim zamówiałoPobieranie 0.96 Mb.
Strona25/43
Data28.04.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43

JÓ MOŘE …

U Romków żech społ aż dopołednia. Potym do dómu poobiadwać, jakisi nákupy a poczkać na partyje. To, żech niebył w rachocie, mie kapke mierziało, ale co tu teraz robić? Eszcze że dzisio idymy do biura podpisać tyn kontrakt. Ameryka! W biurze my byli o 17.00 a dowiedzieli my se dupnóm wiec. Uż wczora tu prziszło pindziesiónt ludzi podpisać kontrakt a Kazek se niedostawił. Pry zmyknył. Dzisio go zaś nima. Wyglóndo to, że 500 USD je w pi... Siedli my do bufacza na piwo a naproci sebie my widzieli ty nasze ojebane pyski we zdrzadłach. A Jindra se tak yny nagłos powiedzioł: - Jó moře, tam bych chtěl zase jednou bejt.

Miesiónc roboty w hajzlu, Ameryka w hajzlu. Kazek w hajzlu. Jego goryl w hajzlu. Yny taki jedyn kreten Brónek tam zostoł a twierdził, że o niczim niewiy. No a samozrzejmie Mr.Nino. Egypťan, kiery umioł italski, rzecki, arabski, anglicki a hebrejski. Szef kancnaryje. Też o niczim niewiedzioł. Jymu doł Kazek z tych 80000 Dr. akurat 25000 na ksiónżeczke, aby nas zapisoł do seznamu. Ucztenki kiere nóm wystawowoł były fałeszne z jego podrobiónym razitkym. Także my nalecieli jak małe dziecka. Najisto uż beje kajsi za oceanym z tóm swojóm Dorotóm, co se z nióm szeł domówiać do tego baru, jak my na niego w pióntek czakali. Ale ta odwaga. To teda kłobuk dołu. Dyć świat je przeca tak mały. Náhodou pojadym w londynskim metrze. Beje tam tlak jak hróm. Bedym se ku niymu prziciskoł a ze zadku mu wrazim nóż do pleców. Ani se tego żodyn niewszimnie. Yny za 500 USD. Gdo by go skyrz tych prachów chladoł. Dyć by każdy wiyncej przejeździł a stejnie by go nienaszeł. Jedynie náhodou a na to jo móm szczynści. Zgarbił hajzel pieknóm sume 25000 USD a to uż je słószne!

Nadole z nami siedzioł kolega od Jindry z roboty. Nazywoł se Lutek. Mioł asi dwa metry wyszki a chcioł jechać do JAR. Też uż do tego wraził jakisi 1000 USD a uż czako rok a pół. Dóma baba a dziecko. Dziecku je po nim smutno. Piszóm mu aż przijedzie, ale jak tu z gołóm rzicióm. Lutek pry jak tu przijechoł, tak niepopijoł, ale teraz pry chlaszcze ja rzić. Głównie po obdyrżyniu tego baliczku w kierym była ta kazeta jego synka:

- Tatusiu, przyjeżdżaj! Jest mi za tobą smutno, i mamusi.

Jindra z Rafym se z bufetu urwali wczasi. Mie a Janka Lutek zwerbowoł, aby my szli eszcze do niego na kwartyr. Tam my chlastali finskóm wódke aż kajsi do drugi. Jo uż tam samozrzejmie usnył, ale Janek mie obudził, że idymy do chaupy, bo rano trzeba stować do roboty. Wszecy zaś stanyli a jo se na to samozrzejmie wysroł. Janek też. O 10.00 do nas gdosi dzwóni. Wlóz Lutek z piwami. Że też zajebał, bo nieposzedł do pracy. Dali my po Amstelu a ón nas sztynkrowoł na dalszi. Trzabyło otoczić, ale z dalszigo pokraczowanio my uż moc nadszóni niebyli. Dyć jo mioł zapierdolóny dalszi dziyń. Drugo bulka. Tak se tego dnia kapke użić. Dłógo trwało Lutkowi, niż pochopił, że uż tu je nieżóndany z tóm swojóm chyncióm pokraczować w chlastu. Aż o drugi mu to doszło. A tak my z Jankym mógli wyrazić ku morzu. Yny że pogoda se zaczła psuć. Tak smolimy na to!

Anglicztina, Dohmat. Jutro zaś do rachoty nietrzeba, bo je 1.Maja. Keż by było pieknie. Kalamaki by to jiściły. Oblazkowo plaż. Krasne morze. A nad głowóm pry locóm eroplany. Yny że moc nóm to ale niewyszło. Cały dziyń padało. Ani zorobek w metru niebył nijak walny. Jak padze, tak Rzecy niesóm ani kapke dajni.

A CO DALI ?


No to była otazka. Eszcze że mie Niko niewychynył z rachoty. Za to snad mogym wdziynczić yny Iraklimu, kiery buloł prawidelnie a chodził yny po wypłaty. Yny jo se Nikowi zacznył osprawedlniować, żech fakt nimóg, bo żech mioł gorónczke, tak yny kiwoł rynkóm, że to je daxi (O.K.) a doł mi robote. Z biurym to wypadało, że można jeszcze nima ganc wszecko ztracóne. Chce to yny ciyrpieliwość, każdy dziyń tam chodzić za Mr.Ninym a pytać se go na marynarski ksiónżki. Potym se uwidzi. Także eszcze jakosi motiwace tu zbyła. Do chaupy to ale też miejscami cióngło niełobadanie. Także człowiek fakt niewiedzioł, co se wybrać. Był tu uż maj a jo mioł niepłacóne wolno yny do 27. maja. A tu situace ganc niejasno. Co dali? Co dali? Prziszeł pióntek a z nim aj wikend. To zaś był bogaty tydziyń. Aże dwie szichty odbuchane. No piekne. Wieczór przijechoł Dymo na motorce, że jedzie na ostrow. Tak żech go popytoł, czi bych móg jechać z nim. Mówił, że klidnie. Jo mioł na niego eszcze jednóm prośbe. Jeśli mu niebeje wadzić, że mu tam nic niepómogym, bo móm fakt tego ostatnióm dobóm pełne kecki. Że bych tak yny jako na wylet ku morzu a tak. Souhlasił. Cesta na motorce - to była radość. Ta swoboda. Sice kapke ciyrpły nogi a ciało pod tihóm krosny.Ale radość z wikendu pełnego słónka a morza to zagusziła. Wspóminka se aj naszła miejsce během cesty na to, jak my jeździli na czundry z niebożczikym Aniołym a Jebakym. Też to bywały wyborne czasy.

DYMOWE PROBLEMY


Na ferriboatu my se dali z Dymym do rzeczi o żiwocie a tak. Samozrzejmie że to je głównie o babach. Moc żech Dyma niechapoł, czymu to wszecko robi. Czymu jako żije z tóm Renatóm? Czymu se jóm jako wubec zebroł? Dyć je na nim widzieć, że je nieszczynśliwy. Mówił, że to wlastnie ani niewiy, czymu se jóm zebroł. Że snad tymu, że z jakómsi babóm człowiek żić musi. Też potrzebowoł kogosi ku swoji matce. Uż mu ale z tego jebie. Od rana do wieczora robi jak cyp a jak przijedzie do chaupy, tak óna go eszcze w pohodě zdupie. Całymi dniami siedzi dóma a matce ani wody niepodo. Uż go to pry niebawi. Tymu pry aj tak teraz zacznył chlastać a niewiy, czi mo zabić jóm, albo sebie. Normalnie mo strach, że cosi takigo zrobi.

Jo mu na to, że to je cypowina kogosi zabijać. Tu starczi yny jedna wiec. Wyprać jóm na ulice a niech se cióngnie tam, zkiyl prziszła. Eszcze jo se go pytoł, czi to je prowda, że była przedtym niż se jóm zebroł uż roz wydano. A ón prawił, że ja. A że se to dowiedzioł aż po wiesielu. A to żech mu uż niemówił, że pry udajnie robiła zpoczóntku kurwe. Stejnie to asi ale wiedzioł.

- Dziwej se, człowiek by mioł robić co chce. A jeśli czujesz, że óna je prziczinóm twojigo nieszczynścio, tak jóm wywal czim jak nejwczasi z chaupy a mosz pokój. Aspóń od ni.

Dymo mi wtedy prziznoł prowde, że to asi beje musioł zrobić.

Pobieranie 0.96 Mb.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   43
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna