To se jim zamówiałoPobieranie 0.96 Mb.
Strona27/43
Data28.04.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43

MOLUVI

Tak nóm na stawbe prziviyźli moluvi (olowo). Je z nim trzeba wytapetować sztyry cymry kiere bedóm słózić jako rentgenowe komory. Było to w takich walcach. Zrolowany ołowianny plech. Było to biyda dostać do postrzodka. Ciynżki jak diabli. Nadrzili my se z Albanosym Dimitrym jak negrzi. Roz przijechali zamecznicy a chycili my se pociónganio tych ścian. Nejpiyrw na ziym, roztoczić to a ustrzignyć pole trzi metry dłógi nożicami na plech. Polok, kierymu mówili Wasili, mi poradził, że to idzie zrobić jednoduszeji. Ocelowy drót na dwa szpaliczki. Podłożić go pod plech na miare. Na jednej strónie dyrżeć a z drugi stróny go pómału pocióngać. Olowo se krajało jak masło. Rzecy czumieli a chwolili go, że je chytry jak afendiko. Struna sie ale za chwile urwała a hned byli na kóniu, że to stejnie była cypowina a wrócili se zpatki ku nożicóm. A to starcziło yny nónść kapke silniejsz drót. Potym my ciynżki ustrzignióny plech wdycki dźwigali wysoko nad głowy a mastora zamecznik, kiery był Rzekorus a mioł dwóch helfrów z Rumunska tam wiertoł dziurki a óni to drótowali. Rumuni byli fajni syncy. Kristo, Sorin a tego trzecigo uż niepamiyncym. Zderzili tu też niedowno a chcieli se tustela dostać do Nimiecka. Jedyn był kelner, jedyn eszcze student a tyn trzeci zemědělec. Jelikoż z olowym była robota tak na dwa tydnie, tak Dimitri Albanos musioł przez noc zostać na stawbie a moluwi wachować, bo było strasznie drogi.
MARTIN

Hned we sztwortek wieczór przijechoł Martin z ostrowa, że go tu posłoł Dymo za Karłym. Pry że mo mieć do niego robote. Kareł o niczim samozrzejmie niewiedzioł. Ale tymu eszcze przedchodzała afera z pyndziałku. Dymo przijechoł na motorce, że pry se Martin ztracił. Pry prziszeł o jedynostej w nocy w niedziele ganc od krwi. Spisz go przismyczili Andrzeje. A rano go niebyło. Ani dzisio o 17.00 jak odjyżdżoł z ostrowa. Doł go pry chladać policajtami. Bóg wiy czi se w nocy nieprzebroł a nieodeszeł ze ztratóm pamiynci kajsi do gór a tam trzeba nieumrził. Wubec mie przekwapiło, że jak go prziwiydli w takim stawu, że niechladali jakómsi piyrwszóm pómóc.

Martin se ale przeca yny we wtorek objewił a Dymo mioł perfektni důvod se go zbawić a posłać do Athen. A eszcze go powiesić na kark Karłowi. A tak my go niby mieli mieć na karku, pokiyl mu Kareł, albo gdosi inszi robote nienóndzie. Ale jakż takż se to wykrystalizowało. Martin mioł eszcze kromie nas w Athenach znómego Miloša, kiery był z Trzyńca a tyn go zeznómił z Polokami, kierzi mu rachote naszli a zebrali go aj na kwartyr.

KALAMAKI

Z Darkym, z kierym my robili na jednej stawbie, tak my ostatnióm dobóm zaczli jeździć na Kalamaki. Metrym my wdycki skurzili na Faliro a tamstyl autobusym 205 asi pół godziny jechali aż na oblázkové pláže. Zaczinało lato na pełne. Kupa plażowych uż było aj Rzeków, ni yny turystów z chłódniejszich krajin. Wdycki my tam strowili tak od 15.00 do 17.00. pokiyl niefukoł wiater. To było ale małokiedy. Ale zaś to stoło za to, to wygrzywani se na słóneczku. Darek czitoł jakómsi ksiónżke o Bodenskim jezioru a jo czumioł do anglicztiny. Do wody. Z wody.

- Jakosi elektryka, czi co?!

- Howno! Meduzy!

Nogi dopolóne jak od pokrziw. Wedle nas rozcióngli deke jacysi Polocy. Synek a trzi dzieuchi. Průměr. Isto jak my byli we wodzie, tak se mi dziwoł, co to studujym, bo mie potym przepadnył, czi my sóm z Czechosłowacje. Zaś był z tego wywalóny, zkiyl umiym tak po polsku. Ale ón po czesku też umioł takich 25%. Czitać rozumioł, ale mioł szpatnóm wysłowność. Robił pry w Pradze Českich Budějovicach. Celkem byli przijymno społeczność. Głównie by było dobre nawiónzać z nimi kontakt skyrz tych bab. A tak my se domówili, że tam bedymy chodzić każdy dziyń, jak beje pieknie a nima możne aby my se niespotkali. Yny że se zaś na chwile popsuła pogoda. Albo jak my tam byli, tak ich tam niebyło. Po ceście żech se wstawowoł do biura spytać, czi tam náhodou nimóm marynarskóm ksiónżke. A roz tam fakt była. No a od tej doby to było posrane. Morze skóncziło a aby my se dostali na łódke, tak my musieli każde popołedni przesiedzieć w biuru, kaj było coroz wiyncej Arabaczów. A Mr.Nino każdego z úsměvym odbywoł, niech se przidzie spytać jutro. Każdy dziyń – jutro. Tak żech tam smykoł ze sebóm tóm anglicztine, abych nieprzemitrynżił drogocynny czas.

WACHTA I

Albanos Dmitri nimóg w pióntek, w sobote ani w niedziele hlidać moluwi, bo jechoł udajnie na granice. Kszefty albo baba. Bóg wiy co. A tak mie Niko napytoł za 10000 Dr. na pióntek a sobote. A Darka na niedziele za 5000. Wachta spocziwała w tym, że jo przijechoł do rachoty na 17.00 a mioł żech tam być do 23.00. Polok Wasili tam eszcze strasził. Robił zaś samozrzejmie do 18.00 a potym szeł zarobić na inszóm budowe. Wdycki se mi chwolił, że za dziyń zarobi trzi moje płaty a tak se może dowolić chodzić aj do burdlu, mieć video, kompakt a babe z dwóma dzieckami dóma. Był to dobry synek. Na wyrchu, jak je snad jasne, był telefón. A jo od niego nimioł klucz. Ón ja. Tak żech go popytoł, czi mi go niepojczo, że chcym zawołać do republiki. Ón prawił, że telefón je bloknuty. Ale dyć my przeca z Karłym telefónowali Jurowi a szło to. Wasili odeszeł a jo wołóm, wołóm a nic. Yny:

- All line are busy! Please, call later!

A tak żech był chwilke w parku a wykłodoł ze zamiataczym, albo żech se ucził anglicztine. Albo żech pokuszoł nieuspiesznie do 20.00 telefón. Potym żech uż nasrany dostoł głód. Zaszeł żech se do budki kupić bułke z czekuladowóm napełnióm a CocaCole. No a potym do jednej suflaczarni. Był to spisz taki bar. Spytoł żech se, kiela stoji jedno piwo. Powiedziała mi, że 160 Dr. Tak to je krasne. Na jedno bych mioł. Cygaretle żech też mioł przi sebie, tak se przijymnie posiedzim.

A tak żech pocucowoł Amstela a hulił Camelki. Wycióngnył jo zeszit a zacznył pisać pieśniczke Posed w suflaczarni Jak żech mioł pómału dopite, tak mi serwirka prziniysła dalszi piwo. Prawim ji:

- Ochi. Ego denecho lefta tora. (teraz nimóm pyniyz). Óna że:

- Daksi (w porzóndku)

Posyłajóm mi to pry ci syncy od wedle. A ci uż na mie kiwali swojimi piwami a z usměwym na twarzi mi prawili:

- Jasu (Na zdrowi)

Tam żech posiedzioł do 22.30. Eszcze roz żech namatkowie zkóntrolowoł moluwi a ku chaupie.WACHTA II

W sobote rano my se z Karłym domówili, że zajadymy na Stadion Kazaskiraki na autosalón. Światowo przehlidka nejnowiejszich modelów. Pro kogosi żiwotni záżitek. Trzeba pro takigo Rafa, albo snad Janka, czi Karła. Pro mie ale dwie godziny nudy. Bónckali my se po tych pawilonach. Raczi cosi zarobić. A tak my szli grać do wielkigo podchodu na Faliru a sypało to. Do repertoaru my przibrali Schody do nieba a El Condor Pasa. Tak to yny szuściało a cinkało w tym futralu. A do rachoty z huślami. Wasilis. Nieuspieszne telefonaty. Park. Anglicztina. Taki mały synek na mie spuścił po anglicku. Zkiyl jo je a aż mu pojczóm huśle. Prawim mu, że ja, ale aż z nimi zachodzo opaternie. Za chwile był obklopióny dzieckami a potym ze wszeckimi prziszeł za mnóm a aż zagrajym. Tak żech spuścił jakisi to country a było pieknie. Tleskali mi a chcieli to a to. Zaczły se tam schodzać aj stare baby. A zaś, zkiyl żech je. Wyczuł żech, że se zaczinajóm miyndzy sebóm wadzić na to téma, że tu je pełno zagranicznych emigrantów. Rusów, Jugoszów, Czechów, Albanosów, Polonosów atd. A że majóm dóma siedzieć a ni se tu bónckać a ujodać im z jejich chleba. Drugo babka se mie zaś zastowała a z tego była ta hádka. Gdybych mioł zájem, tak jim wyświetlim, kiela je u nas Rzeków od piyndziesióntego roku, jak uciekali, bo jich gónili jako kómunistów. Ale nimioł żech na to nalade a ani tak hónym niebedym mieć. Przeca se mie ale nakóniec przez tego małego sympatyckigo tlumocznika spytały, co tu wlastnie robim. Powiedzioł żech im strucznie:

- I am tourist.

Zawrziły gymbe – baby jedne hnusne a odeszły. Yny ty dziecka z tóm jednóm szikownóm starkóm tam zostały a jo jim eszcze pół godziny groł. Dowali mi 500 Dr. A jo se brónił a ukazowoł jim, że móm dość pyniyz, ale niepómógło mi to.

Nieuspieszne telefóny. Anglicztina. Bułki z czekuladowóm napełnióm. CocaCola. Do jednej karetni herny na piwo. W telewizi dowali fuzbal. No a do wczorajszigo baru. Zawrzite. Tak do inszigo. Tam był kulecznik snad z dziesiyncima kulami. Sympatycko barmanka. Włosato partyja. A eszcze jedna krasno koczka u baru. Zapraktykowoł żech wczorajszóm finte a spytoł se, kiela stoji Amstel.150 Dr. Tak żech to wyrachowoł w drobnych a ostatni dziesiynciok niby chladoł po kapsach. Zabrało to jak cyp. Barmanka mi prziniysła eszcze ku stołu dwa razy piwo a cygaretle. A zadara.

Jak żech se wracoł kolem stawby ku autobusu, tak jacysi Albańcy kradli z corka azbesti (wopno). Spytoł jo se jich, co tu robióm. Óni mi klidnie odpowiedzieli, że bieróm wopno do saczków, bo se jim rozpaduje jejich chaupa. Tak żech nad nimi kiwnył rynkóm – jo płacóny wachtorz a szeł do hader.AKRO III

No konecznie. Dymo wychynył Renate z baraku. Pómóg mu ku tymu aj Filip. Zbalił ji pinkle a pakuj z chaupy. Uż cie niechcym ani widzieć. Że to cyp niezrobił wczasi. Tymu jednymu se dziwim. Konecznie uż go nimo co srać. Teraz beje zależeć yny na nim, jak se beje situace na ostrowie wywijać. Aj z tymi padakami. Filip je sice młody, ale zaś wiy co chce, tak by go tam móg kapke usmiernić. Głównie aby se niedowoł do kupy z tymi żebraczimi Andrzejami. A aby ubroł w chlastu, bo poslednióm dobóm pije jak rzić.

W niedziele my wyrazili z Karłym po trzeci zarobić na Akropolis. Hned u moczanio harmóniki my potkali Czechów. Dwo doktorcy na zájezdu. Urwali se od skupiny a nawszcziwili Atheny.

Pry piyrwszóm noc spali na nadrażu. Też nas to mógło napadnyć, pozwać ich ku sebie na noc. Ze zorobkym se moc niedarziło. Po godzinie prziszeł policajt.

- Stop playing here!

Zakozoł nóm tam grać. Tak co?! Idymy asi na Attiki. Do metra. Przepadnył nas jakisi człowiek, że nas słyszoł, jak my tam grali a pry aż na niego poczkómy. Odkludzi na dół ku autobusu nimiecki zájezd a chce dać z nami rzecz. Dali my w obczerstweni po piwu a czakali na niego. Prziszeł. Nabidnył po cygaretli. Przedstawił se jako doktor filosofie. Pytoł se nas, czi my sóm normalni. Doszło mi, kiero bije. Prawimy mu, że ja. Ón na to, że nima normalni. Je homosexual. Doł nóm nabidke, czi by my niechcieli u niego grać na ostrowie. Mo pry podnik, kaj je kupa turystów. Dobrze by nóm pry zapłacił. Bywali by my u niego a że by my pro niego byli jak partnerzi do żiwota, tak też aj synowie. Szkoda żech niebył ani nigdy niechcym być buzerant. Można bych se mioł jak prase v žitě. Podobało se nóm na nim, że se za swoje problemy niewstydzi. Ani że nieotrawuje. Bawił se z nami o tej wiecy přirozeně. Na otazke, czymu se mu niepodobajóm baby, ale chłopi odpowiedzioł asi tak:

- Baba je strasznie tako miynkko, tako sraczka.

A kryncił u jejigo popisu pyskym, jako że fuj! Ale chłop, to je cosi! Żelazo! Iron! Steel! Metal! Ta tvrdost! To se mu podobo. To by potrzebowoł. Mówił, że żijóm społu z druhym, ale że sóm obo pasiwni. Kareł go ale fascynuje, bo je typicki aktiwni przipad. No a tak było na Akropolu do Karła zamiłowano se. Doł nóm swojóm adrese a pry jeśli se to rozmyślimy aż przijadymy, albo zawołómy.

Pobieranie 0.96 Mb.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   43
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna