To se jim zamówiałoPobieranie 0.96 Mb.
Strona29/43
Data28.04.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   43

Mr.NINO

Niewiym, co se o mim myśleć, ale tyn musioł być we wielkim baliku. Chytry a mazany wszeckimi maściami. Uż yny że umiok jynzyki a ta odwaga, fórt tela ludzióm ślubować tóm robote na tych statkach liberyjskich a fórt jich dyrżeć w nadzieji, że se jim to podarzi. A za całóm dobe my niewiedzieli nic o takim wydarzónym przipadu. Chodzilimy tam fakt jak cypi skoro każdy dziyń. Od pióntej my tam czakali do ósmej, dziewióntej a roz aż do jedynostej w nocy. Bóndź se na nas wubec niedostało, albo nóm powiedzioł, aż mu zawołómy o dziesióntej wieczór a podobnie. Nikiedy uż to wyglóndało nadziejnie jak cyp. Syncy byli wtedy w biuru a jo u morza. Pry jim mówił, że jedyn kapitan by mioł o nas zajem a tak tam czakali, że tam mo po nich przijechać. Yny że nieprzijechoł. Důvod? Nimoże se dostać z szifu do przistawu, bo sóm wielki fale. Syncy se tymu śmioli a niewiedzieli, co se o tym myśleć. Podle mie mioł ale Mr.Nino prowde. Ale też był yny rod, że jóm może wyużić.

Bo na Kalamakach były wtedy fale fakt dwumetrowe. Dziwił jo se tymu, że se żodyn niekómpie. Jo hrdina tam wszak musim wlyźć. Do morza to było w pohodě. Aj jo odpływoł takich sto metrów od brzegu. Za falóm żech niewidzioł na brzyg. Houpačka jak cyp. Housenkowo draha hadra. Ale jak żech uż był skoro u brzegu a plecami ku morzu, tak prziszła tako wielko fala a normalnie mie wyciepała do luftu a szas zy mnóm o ziym. Wtedy żech se rozbił o kamyczki kolano. Trzeci krveprolití spachane na mie Rzeckym. Jak żech to ukazowoł synkóm, tak zaczli pochybować o nieprawdziwości słów Mr.Nina. Ale stejnie nas walił po uszach. Aj tych Arabaczów a inszich. Nas ale o moc wiyncej, bo my byli w rzici z jynzykym. Roz nóm dokóńca aj uż ślubił, że jak tam wydyrżimy do 22.00, tak z nim pojadymy do przistawu. Tak my tam siedzieli jak magorzi od 17.00do 22.30. Jak se uż biuro wyprózniło, tak wyszeł z nami, zamknył a pry aż go poczkómy na dole. Tak tam czakómy przed biurym na ulicy a tu prziszeł ku nóm wratny z tego hotela a prawi nóm, aż ominymy Omunie a Pireus, że pry tam sóm bómby. Z tego uż jedna wybuchła na Omunii. Je tam pry siedym mortwych a policajci robióm czistke a chytajóm cizinców. Za chwile wylóz z hotelu Mr.Nino a tyn wratny mu to zacznył opowiadać też. Nino niby przekwapiónie posłóchoł a nakóniec z tego wywodził závěr, że do tego przistawu nimogymy wubec jechać. Najisto bedóm cesty zablokowane a hlidane policajtami. My zaś z tego wywodzili tyn závěr, że wratny nóm opowiadoł historke napisanóm Ninym, aby se nas zaś zbawił. Uż to było okate jak cyp. Ale co zrobić? Zabić go? Cypowina! Idymy raczi do naszi suflaczarnie na piwo.

POLI KRASII I

Janek mioł wubec wtedy jakisi dobry dziyń. Łoto zaflamowoł a nieszeł do roboty. No a jak prziszeł, tak był yny wypłacóny a posłany do hader. Pry to było aż okate, jak czakali na zaminke, aby go wyprali. No a dzisio se o tym dowiedzioł. Samozrzejmie, że se mu smoła lepiła cały dziyń na piynty. Jak w biuru, tak eszcze aj w trolejbusu, w kierym my se wiyźli. Prziszeł tam totiż rewizor a Janek był bez prukazki. Kajsi jóm łoto przi flamowaniu ztracił. Eszcze całe szczynści, że se mu podarziło na piyrwszi zastawce uciyc zadnimi dwiyrzami. Omunia była fakt obsadzóno policajtami. Widzieli my, jak fizli kóntrolujóm Albańców. W tyn dziyń ich fakt deportowali szwarnie. Dali my w naszi suflaczarni po piwu. Za chwile se dobelhoł Janek. Był rod, że mu to wyszło. Dostali my głód. Co se dómy? Syncy se dali po pół kury a jo kozióm głowe. Była smaczno, yny strasznie mało miynsa na ni. Z miyndzy zymbów ji tyrczoł jynzyczek. Tak żech go tamstyl wygryz. A co była delikatesa, tak oko, kiere żech odewrzite wyszkroboł widliczkóm a tak go yny do sebie wcucnył. Jindra prawił, że idzie spać. Nóm se z Jankym eszcze niechciało. Bo co? Jo do roboty w niedziele niemusim a Janek, tyn uż je gotowy. Napadło nas dać se pół litra wina. Było dobre. Debatowali my o chaupie, jak nas tam do ni cióngnie a jak z nami wybabrały ty łódki. Ani my se nienazdali a uż my w sebie mieli po litru. Kelner nas upozorniowoł, aż to nieprzeganiómy.

- Poli Krasii ine ochi kalo! (kupa wina nima dobre).

Pry se z tego gupnie, ale my scióngli eszcze dalszi sztyry półlitrówki. To uż było kapke moc na Janka a odebroł se do chaupy. Jo hrdina że eszcze roz pół litra. Tak żech se to popijoł sóm a fajne. Prawim se, zrobim to jako Paweł, pojadym na Krete, albo kajsi indzi a bedym se chladoł przileżitostne roboty. Stejnie nóm tu uż kóńcym miesiónca kónczi kwartyr a kaj pujdymy? Aby naszi niebyli nasrani a widzieli, że se tu mómy dobrze, tak poszlym segrzi ku stawbie tych 500 USD co móm zarobióne. Z tych úvah mie wyrwały otazki Rzeków siedzóncych u stołu:

- Zkiyl żeś je?

Ukozoł żech jim takóm tóm grymase, że jim nierozumiym. Ta maska mo wdycki odewrzónóm gymbe a trzepie se u tego głowóm z prawa do lewa a zpatki. A zaś:

- Zkiyl żeś je?

A jo se dłógo robił, że jim nierozumiym. Uż byli dość tak nasrani, tak mi zaczli mianować staty. Zaczli samozrzejmie Albanióm. Nierozumiym.

- Polonia? - Nic. – Romania? - Nic. – Bulgaria?

Na chwile żech se robił, że jich nieposłóchóm. Óni byli uż nerwozni. Stoli kole mojigo stołu a rzwali. Mianowali skoro wszecki staty wschodni a zapadni Ewropy, včetně Anglie, Italie a Turecka. A jo im fórt niby nierozumioł. A jak uż byli kajsi u Norska, tak żech se dupnył rynkóm do głowy, jako że mi to doszło a z nadszenim żech wykrziknył:

- Aha! Mongolia!!!!

A eszcze żech se wycióngnył do szikma oczi. Ale maskary mi to niezeżrały. Tak jechali dali a jo yny mlaskoł a twierdził im:

- Ochi!! Ochi!

Jak mi uż ale dochodzała ciyrpieliwość, tak żech jim ukozoł marynarskóm ksiónżke z napisym Liberia. Kryncili głowami.

- Kaj też to je?

- W Afryce!

Wyświetlił jo jim a naroz okno. Łopamiyntoł jo se w Romkowym kwartyru na drugi strónie metra.

Na drugi dziyń mi to opowiadały Agnieszka z Bożenkóm. Pry prawie przichodzały z pabu o 2.00 w nocy, jak jo stoł u jejich wchodowych dwiyrzi a snażił se jich odemknyć swojimi kluczami. Pry ale bezúspěšně. Tak mie zebrały nawyrch a ułożiły mie na madracach na ziymi bo se jim stała tako wiec, że jim majitel zabawił cały nabytek, co tam mieli. Tak akurat nacióngli do postrzodka jakisi hambały z pewexu, coż je skladka nabytku na skoro każdej ulicy. Nikiedy tam ale czkowiek nóndzie wskutku wystawni kónski. Asi żech usnył a jak żech se obudził, tak żech musioł chladać zachod. Zamiast światła żech se isto groł z jisticzami, bo se jim do rana rozciykła cało ledniczka. Jo osobnie prziszeł ku sebie tak isto o sztwortej rano. Nic żech niepatrził a yny wio do ulice. Ja ale wycyk! Metro zawrzite a jo se potrzebujym dostać na drugóm stróne. Co tu teraz robić? Samozrzejmie - hup przez mur do glajzów a hup przez dalszi mur na naszóm ulice Conssianom a ku chaupie.

Pobieranie 0.96 Mb.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   43
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna