To se jim zamówiałoPobieranie 0.96 Mb.
Strona31/43
Data28.04.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   43

OSTATNI GRANI

W tyn wieczór jo eszcze zwerbowoł Karła na Attiki, aby my se ostatni roz zagrali. Było to piekne. Wienowali my to wszeckim żebrokóm z Athen. Za anglickich narkomanów, za cygónke, kiero miała na Pirerusu każdy dziyń inszi małe dziecko a w rynce próznóm flaszke od mlyka. Za staróm roztrzepanóm babke. Za padesátnika, kiery se plaził po metru bez nóg. Za tego młodego networa ze spolónóm gymbóm, jak śpiywoł. Za tych ochrnutych a inszich inwalidów, jak leżeli miyndzy dawym ludzi na bazaru. Za denechaczów, kierzi se dali zawazek, że nigdy w żiwocie niebedóm robić a wysiadujóm w metru z tabulkami. Za narkomana, kiery wysiadowoł z chrómym pieskym na Attikach a my jich nazywali Bella a Sebastián. Za starego dědka Hovorke, kierymu w jednym kónsku jechała gymba. Każdymu żegnoł na obrozek Krystusa a był tak miły, że bych se go adoptowoł. Za Eskimaka, kiery bywoł w parku na Faliru całóm dobe pod szirakym a jak Kareł zganioł wode, tak go zakludził ku wodowodu, doł mu kluke do rynki a niepowiedzioł ani słowo. Był nawleczóny jak alpinista aż na to, że mioł na nogach tuleňki. A potym eszcze za slepýša, kiery wdycki przed nami syczoł na harmónii a my wdycki czakali aż skónczi, aby my też mógli przirwać. A ni w ostatnim rzyndzie za patnościrocznego Albanosa Orligo, kiery przed rokym zmyknył z Tirany a spowoł kaj mu to wyszło. Był głodny, ale fórt wyśmioty. Nejlepszi Albaniec, jakigo jo kiedy potkoł a poznoł. Wdycki ku nóm chodził a posłóchoł nas. A roz nas przekwapił a wycióngnył foukaczke a przidoł se ku nóm. Potym my go uż widzieli kupa razy samostatnie a był eszcze wiyncej wyśmioty a prawił, że uż nimo głód a dokóńca nas pozwoł na piwo. A mie wtedy napadło, że by było dobre jak cyp, wszeckim tym naszim mianowanym żebrokóm kupić jizdenki, przijechać z nimi do Jabłónkowa, zebrać ich na piwo do Stania a potym ich przikludzić zamiast niewiasty do chaupy a powiedzieć mamie:

- Tak żech ci przismycził kolegów z Athen.

TICKET

Tak żech we wtorek rano prziszeł do roboty a zbiyroł żech malte na trzecim piyntrze po mulorzach. Całóm dobe żech rozmyśloł, jak wycióngnyć z Nika tych 40000 Dr., kiere mi dłóżił. Niko prziszeł o 10.00. Ani żech se mu nieomówił, czymu żech wczora nierobił a hned żech na niego z takóm pokoróm spuścił, czi by mie dzisio nimóg wypłacić, że jadym we sztwortek do chaupy, bo mi wołali, że je mama nimocno. Kapke go to zaraziło. Ale co? Nimioł u sebie tela pyniyz. Ślubił mi, że to ale do jutra zeżynie. Tak żech go ale starcził popytać, czi by mie dzisio uż niepuścił do dómu, że móm kupa wyrzóndzanio. Był ochotny a wyhowioł mi.

Janek prawie warził, jak żech prziszeł do chaupy. Tak my pojedli a szli my na trolejbus. Jedniczkóm na Syntagme. Kolem zasranego biura do autobusowej kancnaryje Sigia. Tam my se kupili dwa listki na sztwortek po 16000 Dr. a byli my zapisani do poczitacza. Było nas tam zatym yny dziesiynć. Miyndzy inszimi aj Kareł. We strzode żech przijechoł na Thibon o domówiónej godzinie. Niko mi wypłacił 40000 Dr. Wymiynili my se adresy a uprzimnie żech mu podziynkowoł. Albanosowi Dimitrovi żech uż pysk nierozbił, ale poprzoł żech mu kupa szczynścio. Zymbatymu Polokowi od presy też. Szkoda że nierobił Wasili. Ale stejnie gdyby chcioł, tak to móg widzieć tak, że je zajimawe, że tam balim švestki. Eszcze z ohledym na to, żech jednóm kapitole ganc wyniechoł.

Autobus na Pireus a metrym na Omunie. Tam my byli domówióni z Jankym, że pujdymy wymiynić na dolary. Za użdziuszóne pyniyze my se nakupili po 500 USD a za zbytek my szli zrobić nakupy. Nejpiyrw żech se kupił foťák. Kodak poloautomat. No a smier Syntagma. Tam my wczora w jednym hračkářství widzieli piekny dziecki samopal M16 - duwierno kopia. Strzyloł światła a wydowoł perfektni zwuki. W sam raz pro Adama. Tamstyl smier Monastiraki. Po bazaru było strasznie moc ciuchów i bajerów, jak prawił wdycki Irakli. Segróm żech kupił po dłógi sukni, mamie zygarek, tatowi koszule a szwagrowi posek. Potkali my se z Karłym. Janek prawił, że uż idzie do chaupy a jo se eszcze bónckoł z Karłym po obchodach. Jak my se wrócili, tak dzwónimy na Janka. Odewrziły se dwiyrze a w nich tako staro, siwo włosato pokraka z pozdziyrganym pyskym. Ganc mie pichło u serca, i kdyż żech wiedzioł, że to je Janek w masce. Jak se na mie sapoł, tak żech se go tak boł, że bych nejraczi uciyk.OSTATNIO IMPREZA

Wieczór miała być z Polokami impreza na rozłónczyni. Też dobro pakarna. Czkowiek nimioł żodnych pyniyz a eszcze aby loł kómusi do rzici a to yny tymu, że odjyżdżo. Normalnie omezowani swobody. Záměrně páchané násilí. Bo pry to je takim zwykym, że jak gdosi odchodzo, tak organizuje rozłónczkowóm impreze. Do wieczora był wszak jeszcze czas, tak żech se rozhodnył, że se eszcze zajadym rozłónczić z Athenami. Smier Faliro. Plaża. Był wiater a aj kapke zima, ale to nic. Okómpać se mogym. Woda była ganc kalno. Odpływoł żech takich sto metrów od brzegu a zpatki. Na chwile żech eszcze posiedzioł a czumioł na wlnki. Wedle mie spało na ziymi asi dziesiynć atheńskich psów.

Jó moře, tam bych chtěl zase jednou bejt!

Mioł jo původně w planu wyrazić eszcze aj na Lyukavitos. Ale zećmiło se.

- Tak co? Jadymy do chaupy?

Tam uż byli piyrwszi imprezowcy - Wojtek, Romek a Bożenka. Proci tym trzóm żech nigdy nic nimioł. Można cosi proci Romkowi. Prziszeł aj Grzesiek. Dobry synek, ale nigdy my jaksi ku sebie niechladali ceste. Nejdupniejszi snad na tym było, że se tam isto nasmykało z osiym Poloków, kierych żech widzioł piyrwszi roz w żiwocie, albo żech yny o nich słyszoł. Radość żech mioł ale fakt z Mariusza. Jego, Wojtka a Bożenke żech mioł nejraczi. Kapke miyni żech mioł rod Agnieszke, kiero tam prziszła z pabu a uż była cyknióno - myślim jako gorzołkóm. Był tam aj Romków brat Robert z tym upiszczanym guchim dzieckym. Też mi niepasowali od piyrwszigo momentu. Kogosi napadło, że by my se mieli iść rozłónczić aj z dziadkym do sklepu. Zebrali my manatki a szli mu tam zagrać. Był rod. Odewrził flaszke a czynstowoł nas. Aj my tam pojedli. Impreze my zakónczili asi tak o trzeci rano. O 5.30 my musieli stować. Jak my widzieli ty Karłowe taszki, tak my niewierzili. Cosi tak napakowanego żech eszcze niewidzioł. Jedna braszna wylożenie same żelazo. Instalaterzina. Ganc nas to ogibało ku ziymi. Pakarna była, że w tyn dziyń była nagłoszóno generalnio aupergia. Niejechało metro, autobusy ani trolejbusy. Yny taxiki. Było pół siódmej a my stopujymy przed bordelym jak cypi a fórt nic. Autobus odjyżdżoł o 7.00. No konecznie! 6.50. Je nasz. Autobus my chytli na ostatnióm chwile.

Thesaloniki, Jugoslávie, Maďarsko, Bratislava. Cug. Žilina, Jablunkov zastávka.

W Bocanowicach se Janek nasadził maske. Jo wycióngnył samopal. Na głowie żech mioł kłobuk a na oczach lennonki. Jak my szli kolem krawina, tak my mijali dwóch starzików. Ci se nas wszimli a zostali stoć jak oparzóni. Dłógo, dłógo se za nami dziwali aż my se jim ztracili z dohledu.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   43


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna