ToksykologiaPobieranie 41.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar41.55 Kb.

WWW.RatownictwoMedyczne.Friko.p1

Stany Zagrożenia Życia - ToksykologiaTOKSYKOLOGIA

Objawy zależą od: • ilości trucizny

 • stężenia trucizny w surowicy krwi

Postępowanie ratownicze: • parametry życiowe (oddech, tętno)

 • utrzymanie drożności dróg oddechowych (intubacja)

 • tlenoterapia

 • zabiegi resuscytacyjne

 • usunięcie środka niewchłoniętego

 • płukanie żołądka

 • identyfikacja środka trującego

 • płynoterapia, diureza wymuszona

 • pobrać 10 ml krwi

 • pobrać 50 ml treści żołądka

 • pobrać 50 ml moczu

Po płukaniu żołądka podać Węgiel aktywowany 1g/kg m.c.

Dekontaminacja – przerwanie narażenia organizmu na działanie środka szkodliwego.

Dekontaminacja miejscowa – płukanie kilka minut wodą, nie polewać niczym innym. • Płukanie żołądka

 • Prowokowanie wymiotów (tylko u osób przytomnych)

 • Podanie węgla aktywowanego

 • Płukanie jelit

 • Dializa pozaustrojowa

 • Podanie antidotum

 • Syrop z wymiotnicy (działa w 15 min. po podaniu)

Dekontaminacja może być:

- za pomocą komory (stosuje się przy skażeniach chemicznych, zwłaszcza masowo)

- miejscowa- przewodu pokarmowego

ZABURZENIA W POSZCZEGÓLNYCH UKŁADACH PO ZAŻYCIU TRUCIZNY

 • Układ nerwowy

 • zaburzenia świadomości (wykluczyć przyczynę urazową)

 • szerokie sztywne źrenice –po kokainie, amfetaminie (podać Atropinę, leki antyhistaminowe)

 • drgawki (mogą być wywołane toksynami działającymi na OUN – salicylany, teofilina, TLPD, lit) Drgawki zwiększają zapotrzebowanie organizmu na tlen, co może powadzić do niedotlenienia, hiperkapni- zwiększony CO2. Drgawki w wyniku zatrucia wymagaja głębokiej sedacji i zwiotczenia.

  • Układ oddechowy

 • niedrożność dróg oddechowych z powodu głębokiej nieprzytomności

 • niedrożności spowodowane aspiracją treści pokarmowej

 • obrzęk dróg oddechowych w przypadku działania toksyn wziewnych

 • hipowentylacja związana z osłabieniem siły mięśniowej mięśni oddechowych (jad kiełbasiany, opary benzyny, bar)

 • niekardiogenny obrzęk płuc (po salicylanach, gazach drażniących, związkach fosfoorganicznych

 • depresja ośrodka oddechowego

  • Układ krążenia

 • zaburzenia rytmu (po Paracetamolu, Aminotryptylinie)

 • spadek CTK ( a w konsekwencji niedotlenienie)

  • Przewód pokarmowy

 • zniszczenie błony śluzowej żołądka

 • perforacja żołądka i przełyku

 • porażenie perystaltyki jelit (po opioidach, lekach antyholinergicznych)

 • niedrożność porażenna z objawami ostrego brzucha chirurgicznego

  • Nerki i układ moczowy

- uszkodzenie nerek (glikol etylenowy, metale ciężkie, salicylany, paracetamol) W wyniku dochodzi do martwicy cewek moczowych

  • Wątroba

- niewydolność wątroby. Wątroba jest wrażliwa na metabolity paracetamolu, muchomora sromotnikowego, cztero – chlorku węgla

  • Zaburzenia termoregulacji

 • hipertermia ( przy amfetaminie, kokainie, LPD, neuroleptyki)

 • hipotermia (ogrzać pacjenta biernie i czynnie)

TOKSYDROMY


  • Zespół sympatykomimetyczny

 • hipertermia

 • tachykardia

 • hipertomia

 • szerokie źrenice

 • ciepła wilgotna skóra

 • podniecenie

 • agresja

 • halucynacje

  • Zespół holinergiczny

 • ślinotok

 • brady- i tachykardia

 • wąskie źrenice

 • wzmożona potliwość

 • sekrecja oskrzelowa

 • skurcz oskrzeli

 • wzmożona perystaltyka

 • upośledzenie napięcia zwieraczy

 • osłabienie siły mięśniowej

 • zaburzenia świadomości

 • drgawki

  • Zespół holinolityczno antyholigerniczny

 • hipertermia

 • ciepła sucha skóra

 • szerokie źrenice

 • suchość śluzówek

 • osłabienie perystaltyki

 • zatrzymanie moczu

 • halucynacje

 • drgawki

  • Zespół narkotyczny

 • szpilkowate źrenice

 • depresja oddechowa

 • osłabienie wrażliwości na bodźceANTIDOTA


Antidotum – substancja zwana odtrutką, która ma na celu zneutralizować trucizny i ograniczenie czasu jej działania. Podając odtrutkę można czynnie wpływać na metabolizm trucizny.
- Paracetamol  N- acetylocysteina; i.v. 140 mg/kg i później 70 mg/kg co 4h

- Opioidy  Nalokson; 2mg i.v. do 10 mg

- Metanol i glikol etylenowy  Etanol; 1g/kg m.c. rozcieńczony w glukozie i.v./dożołądkowo.

- Tlenek węgla  tlen hiperbaryczny

- Digoksin  przeciwciała Digibint

- Związki fosfoorganiczne  Atropina 1-3 mg i.v. w wolnej dyfuzji

- Leki antyholinergiczne  Fizostygmina

POSTĘPOWANIE W ZATRUCIACH

 • Wstępna stabilizacja

 • Wywiad

 • co zażył?

 • Jakie leki zażywa?

 • Do jakich leków ma dostęp?

 • Ile leku przyjął?

 • Kiedy ten lek przyjął?

 • Dekontaminacja

 • Przyspieszenie wydzielania toksyn


Zatrucia paracetamolem;

 • Dawka toksyczna: ok. 10000 mg

Czynniki usposabiające: niedożywienie, alkoholizm

 • Obraz kliniczny

 1. okres wstępny (do 24h); może być bezobjawowy.

Nudności, wymioty, jadłowstręt.

 1. okres utajony

 • wzrost transaminazy (próba wątrobowa)

 • wzrost bilirubiny (zażółcenie skóry, białek oczu, podniebienia miękkiego, brązowy mocz, senność, apatia).

 1. okres wątrobowy

 • postępująca niewydolność wątroby (ból w prawym podżebrzu, wymioty, encefalopatia - zmiany z CUN)

 • wzrost kreatyniny

 • hipoglikemia

 • koagulopatia

 • kwasica metaboliczna

 • niewydolność nerek

 1. okres zdrowienia

Badania

 • poziom glukozy

 • stężenie mocznika

 • stężenie kreatyniny

 • jonogram

 • bilirubina

 • transaminazy

 • badanie w kierunku przeciwciał na WZW

Leczenie

 • wstępna stabilizacja

 • dekontaminacja żołądka węglem aktywowanym 1g/kg m.c.

 • antidotum (N-acetylocysteina)


Zatrucia salicylanami (np. Aspiryna);

Dawka toksyczna – 160 mg/kg m.c.

Dawka śmiertelna – 480 mg/kg m.c.

Obraz kliniczny: • zaburzenia oddechu (przyspieszenie i pogłębienie oddechu)

 • tachykardia

 • hipertermia

 • zaburzenia równowagi kwasowo – zasadowej (kwasica oddechowa i metaboliczna)

 • spadek glukozy

 • spadek potasu, sodu i wapnia

 • ból brzucha

 • nudności i wymioty podbarwione krwią

 • OUN: szum w uszach, zaburzenia słuchu, letarg, drgawki, zaburzenia świadomości

 • zaburzenia gospodarki wodnej

Postępowanie:

 • wstępna stabilizacja

 • dekontaminacja żołądka (płukanie, węgiel aktywowany)

 • przyspieszenie eliminacji trucizny (alkalizacja moczu, wodorowęglan sodu)

 • wyrównanie hipokaliemii (NIEZBĘDNE DO ZALKALIZOWANIA MOCZU)

 • hemodializa


Zatrucia lekami przeciwdepresyjnymi;

Obraz kliniczny • toksydrom holinolityczny

 • drgawki

 • zaburzenia rytmu

 • depresja układu oddechowego

 • hipotensja

Leczenie

 • leczenie hipotensji i zaburzeń rytmu ( Lignokaina, nawadnianie solą)

 • walka z kwascicą (wodorowęglan sodu)

 • hiperwentylacja ( pH krwi utrzymać 7,45 – 7,50)

 • leczenie drgawek (Diazepam 5 mg i.v.)

 • dekontaminacja żołądka

 • monitoring kardiologicznyZatrucia preparatami naparstnicy (np. Digoxin, oleandry, konwalie, naparstnica)


Digoxin – powoduje wzrost napływu jonów sodowych i wapniowych do wnętrza komórki i ułatwia wydostawanie się potasu do płynu pozakomórkowego.

Czynniki usposabiające • podeszły wiek

 • zaburzenia elektrolitowe

 • choroby wątroby

 • zespół preekscytacji

Obraz kliniczny

Objawy zazwyczaj występują po 6h od zażycia dawki. • możliwość bloków przedsionkowo – komorowych

 • kurczliwość i rzut serca obniżone.

 • Bradykardia

 • Anoreksja

 • Wymioty, nudności

 • Bule brzucha

 • Zaburzenia widzenia

 • Percepcja kolorów zaburzona (dominacja żółtego)

 • Ból głowy

 • Halucynacja

Leczenie

 • wstępna stabilizacja

 • leczenie zaburzeń pochodzenia komorowego (Lidokaina)

 • Leczenie bradykardii (Atropina)

 • Uzupełnienie elektrolitów

 • Dekontaminacja żołądka (płukanie z węglem)

 • Antidotum (przeciwciała)

Zatrucia alkoholami


 1. Glikol etylenowy

Dawka śmiertelna – 1-1,5 ml/kg

Obraz kliniczny

I etap (do 12 h)


 • depresja OUN

 • obrzęk mózgu

 • śpiączka

 • drgawki

 • nudności wymioty

 • drżenie mięśniowe

 • kwasica metaboliczna

II etap (12-24 h)

 • tachykardia

 • tachypnoe

 • wzrost CTK

 • niewydolność i zapaść naczyniowa

III etap (24-72h)

 • ostra nekroza cewek nerkowych

 • oliguria

 • ONN

Różnicować z zatruciami innymi alkoholami, krwawieniem podpajęczynówkowym, obrzękiem płuc, posocznicą, urazem głowy, zatruciami środkami działającymi depresyjnie na OUN
Układ krążenia

 • glikol działa depresyjnie na mięsień serca

Układ wydalniczy

 • nekroza cewek nerkowych przez odkładanie się kryształków kwasu szczawiowego

Gospodarka elektrolitowa

 • hipokalcemia

Równowaga kwasowo – zasadowa

 • pH powyżej 7.45

Badania

 • EKG

 • RTG klatki piersiowej

 • Krew ( mocznik, kreatynina, jonogram, stężenie wapnia)

Leczenie

 • udrożnienie dróg oddechowych

 • wentylacja mechaniczna

 • resuscytacja

 • dwuwęglan sodu

 • elektrolity

 • eliminacja toksyny (hemodializa)

 • antidotum (etanol)

 • pirodyksyna 50 mg i.v co 6h

 • tiamina iv 100mg co 6h
 1. Metanol

Dawka śmiertelna 15 – 30 ml

Obraz kliniczny  • Układ OUN

 • euforia

 • senność

 • zawroty głowy

 • splątanie

 • drgawki

 • śpiączka

  • Narządy wzroku

 • zamazane widzenie

 • obniżenie ostrości wzroku

 • szerokie źrenice, słabo reagujące

 • obrzęk siatkówki

  • Przewód pokarmowy

 • ból brzucha

 • nudności

 • wymioty

 • objawy zapalenia trzustki (tkliwy brzuch)

  • Układ wydalniczy

 • niewydolność nerek

 • mioglobinuria

Badania

 • jonogram

 • mocznik, kreatynina (krew)

 • badanie oka (ostrość wzroku)

Leczenie

 • wstępna stabilizacja

 • monitorowanie hipoglikemii, mioglobinuri

 • płynoterapia

 • hemodializa

 • odtrutka (etanol)
 1. Izopropanol

Dawka toksyczna preparatu 70 % wynosi 1ml/kg

Obraz kliniczny  • OUN

 • euforia

 • zawroty głowy

 • zaburzenia koordynacji ruchów

 • ból głowy

 • splątanie

 • śpiączki

  • Przewód pokarmowy

 • bóle brzucha

 • nudności, wymioty

  • Inne

 • nekroza cewek nerkowych

 • dysfunkcja wątroby

 • niedokrwistość

  • Krążenie

 • obniżenie CTK

 • tachykardia

 • zapaść oddechowa

Leczenie

 • ABC

 • Nawodnienie

 • Przyspieszenie eliminacji (hemodializa, gdy: poważne obniżenie CTK, brak odpowiedzi na nawodnienie ze strony CTK, głęboka śpiączka, pogorszenie się stanu ogólnego, stężenie trucizny wynosi 400-500 mg /100ml)


ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA – CO ma 200 razy większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen, dlatego też łatwiej się z nim łączy nawet przy niskim stężeniu.

Objawy kliniczne zależą od:


 • czasu ekspozycji pacjenta na wdychanie;

 • wieku;

 • ilości procentowej wysycenia hemoglobiny tlenem;

 • przy niskim stężeniu mogą pojawić się: zawroty głowy, nudności, niepokój i pobudzenie psychoruchowe (odpowiedz na niedotlenienie centralnego układu nerwowego);

 • przy wyższym stężeniu CO powyżej 15 – 20 % mogą dołączyć objawy: związane z obrzękiem mózgu (konsekwencja inhalowania CO), kwasica metaboliczna, zgon;

Postępowanie ratownicze:

 • jeśli nasycenie CO jest nie duże to:

  • szybka ewakuacja

  • 100 % czysty tlen

 • przy wysyceniu hemoglobiny powyżej 25 %:

  • leczenie w komorze hiperbarycznej do uzyskania stężenia CO do 5 %

  • tlenoterapia

  • działanie przeciw obrzękowe: Mannitol i Furosemid wstępna stabilizacja

  • zabiegi resuscytacyjne

  • podanie odtrutki

   • chory ma kolor skóry malinowy, nie ma sinicy ani bladości powłok skórnych; zwłoki też są koloru malinowego; saturacja nie daje obiektywnego wyniku (może być ok. 58 %, czyli wysoka);

ZATRUCIE KWASAMI.

Postępowanie:

 • drożność dróg oddechowych

 • zaburzenia oddychania

 • pojawienie się „piania koguta”

 • udrożnienie przez intubację, konikopunkcję, konikotomię

 • podajemy białko kurze: białko jaj kurzych tworzy związki nierozpuszczalne z metalami ciężkimi oraz działa zobojętniająco i osłaniająco w zatruciach kwasami, zasadami; stosuje się białko z 3 - 4 jaj na 0,5 l wody;

Ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach można ująć w następujący schemat:

 1. przerwanie narażenia organizmu na substancję toksyczną

 2. wyrównanie zaburzeń podstawowych czynności życiowych

 3. usunięcie nie wchłoniętej trucizny

 4. przyspieszenie wydalania trucizny z organizmu

 5. stosowanie odtrutekPobieranie 41.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna