Tomasz Gawędzki I sum grupa T1Pobieranie 423.46 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar423.46 Kb.
  1   2   3   4   5


Analiza rynku turystycznego Słowenii


Tomasz Gawędzki

I SUM

Grupa T1

SPIS TREŚCI


 1. Informacje ogólne

 1. Geografia Słowenii………………………………………………………...3

 2. Klimat Słowenii……………………………………………………………5

 3. Gospodarka………………………………………………………………...6

 4. Historia kraju……………………………………………………………….7

 5. Ustrój polityczny…………………………………………………………...8

 6. Demografia…………………………………………………………………9

 7. Udział Słowenii w międzynarodowych organizacjach…………………….10
 1. Warunki rozwoju turystyki w Słowenii.

 1. Przyrodnicze warunki rozwoju turystyki………………………………11

 2. Ośrodki koncentracji ruchu turystycznego…………………………….12

 3. Święta i wydarzenia kulturalne kraju………………………………….26

 4. Kulinaria Słowenii……………………………………………………..30

 5. Kultura…………………………………………………………………33

 6. Ciekawostki……………………………………………………………34
 1. Rozwój turystyki w Słowenii.
 1. Analiza rynku turystycznego Słowenii.

 1. Rynek recepcji turystycznej……………………………………………36

 2. Rynek emisji turystycznej……………………………………………...41

 3. Baza noclegowa………………………………………………………..43

 4. Dostępność komunikacyjna……………………………………………44

 5. Znaczenie opisywanego rynku dla Polski……………………………...47

V. Podsumowanie, wnioski oraz wskazanie nisz…………………………47


Spis zdjęć, obrazów i wykresów…………………………………………..48

Spis tabel…………………………………………………………………..50

Bibliografia………………………………………………………………..51

I. Informacje ogólne.
1. Geografia Słowenii.
Słowenia to w większości kraj wyżynny i górski: 90% powierzchni kraju leży ponad 300 m n.p.m. Najwyższy szczyt, to położony w Alpach Julijskich Triglav (2864 m); znajduje się on na terenie parku narodowego o tej samej nazwie. Prawie połowę kraju zajmują lasy, sprawiając że Słowenia to jedno z najbardziej zielonych państw na świecie. Ziemie uprawne stanowią 43% ogółu powierzchni.

Główne rzeki to Sawa i Drawa wpadające do Dunaju, Socza na zachodzie, Mura na północnym wschodzie, Krka na południowym wschodzie oraz Kupa, stanowiąca na pewnym odcinku granicę z Chorwacją. Największe jeziora, to: okresowe Jezioro Cerknickie oraz górskie Bohinj i Bled.

Na terenie Słowenii, zwłaszcza w położonej w jej południowo-zachodniej części Krasie, licznie występują zjawiska krasowe: podziemne rzeki, jaskinie (około 7000), z których najsłynniejsza jest znajdująca się w miejscowości Postojna Postojnska jama. Mniej znana, lecz jeszcze godniejsza polecenia jest Jaskinia Škocjańska. Inna jaskinia, Vilenica, co roku gości uczestników środkowoeuropejskiego festiwalu literackiego.

Słowenia leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego z czterema porami roku, niemniej jednak ukształtowanie terenu sprawia, że można w Słowenii wyróżnić trzy odrębne strefy klimatyczne. Na północnym zachodzie dominuje klimat alpejski z silnymi wpływami znad Atlantyku i obfitymi opadami. Wybrzeże i duża część Primorskiej, aż do doliny Soczy posiada klimat śródziemnomorski z ciepłą słoneczną pogodą przez większą część roku i z łagodnymi zimami. Część wschodnia Słowenii ma klimat kontynentalny z gorącymi latami i mroźnymi zimami. Średnie temperatury: w styczniu 0°C, w czerwcu 21°C. 1

____________________

1 J. Plit, Atlas Świata – Encyklopedia Geograficzna Świata, Kraków 2001, Opres.


 • Największe miasta w Słowenii:

  • Lublana (265 000)

  • Maribor (108 000)

  • Celje (42 000)

  • Kranj (37 300)

  • Koper (25 300)

 • Całkowita granica lądowa: 1 334 km

 • Długość wybrzeża: 46,6 km

 • Długość granic z sąsiadującymi państwami:

  • Austria 330 km

  • Chorwacja 670 km

  • Węgry 102 km

  • Włochy 232 km.

Słowenię tradycyjnie dzieli się na następujące regiony:

 • 1 - Przymorze (Primorska)

 • 2 - Kraina (Kranjska), w tym:

  • 2a - Górna Kraina (Gorenjska)

  • 2b - Wewnętrzna Kraina (Notranjska)

  • 2c - Dolna Kraina (Dolenjska)

 • 3 - Karyntia (Koroška)

 • 4 - Styria (Štajerska)

 • 5 - Prekmurje (Prekmurje).

Obraz 1. Krainy geograficzne Słowenii

Warto dodać, że:


 • Większość Karyntii i Styrii znajduje się na terytorium Austrii.

 • Część Przymorza znajduje się na terytorium Włoch.

 • Do Przymorza zaliczana jest między innymi słoweńska Istria (Slovenska Istra).

 • Do Dolnej Krainy zaliczana jest między innymi Bela Krajina.

Słowenia podzielona jest na 210 gmin.

2. Klimat Słowenii.

Ogólnie rzecz ujmując, Słowenia leży w strefie klimatu umiarkowanego (z czterema porami roku), niemniej jednak ukształtowanie terenu sprawia, że można tutaj wyróżnić trzy odrębne strefy klimatyczne.

Na północnym zachodzie dominuje klimat alpejski, z silnymi wpływami znad Atlantyku i obfitymi opadami. Latem w alpejskich dolinach temperatury bywają umiarkowane, ale zimy są dość chłodne. Wybrzeże i duża część Primorskiej (aż do doliny Sočy) ma klimat śródziemnomorski ze słoneczną pogodą przez większą część roku i z łagodnymi zimami (chociaż bora, zimny i suchy wiatr północno-wschodni wiejący znad Adriatyku, potrafi być dokuczliwy). Większa część wschodniej Słowenii leży w strefie klimatu umiarkowanego z gorącymi (czasami nawet upalnymi) latami i mroźnymi zimami.
Nasilenie opadów przypada na wiosnę (marzec i kwiecień) oraz jesień (październik, listopad). Ich poziom jest zróżnicowany, ale średnia roczna to 800 mm we wschodniej części kraju, 1400 mm w centrum, 1000 mm na wybrzeżu i 3500 mm w Alpach. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (średnio -2°C), najcieplejszym – lipiec (21°C). Średnia temperatura w Lublanie to 9,5°C.

W słoweńskich górach śnieg może leżeć do końca czerwca, a czasami nawet do lipca, niemniej jednak wiosna to najlepszy czas na wypoczynek w dolinach i na nizinach.2


____________________

2 www.slovenia.si

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

-4°

-4°

15°

24°

27°

26°

16°

11°-1°

Tabela 1. Średnie temperatury Słowenii (w °C)


I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

90

90

85

100

120

125

120

125

140

150

125

120


Tabela 2. Średnie opady - suma opadów mierzona w milimetrach
3. Gospodarka.
Słowenia jest najbardziej rozwiniętym krajem spośród krajów byłej Jugosławii. Zatrudnienie wzrasta, inflacja spada i przy dalszym tak szybkim rozwoju można przypuszczać, że PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynoszące w tej chwili 9110 USD będzie niedługo wyższe niż w niektórych krajach Unii Europejskiej takich jak Grecja czy Portugalia.

W 1992 r. po uzyskaniu niepodległości przez Słowenię inflacja sięgała 200%. Obecnie jej wskaźnik oscyluje około 15 % i ciągle spada. Struktura wytwarzania PKB jest bardzo korzystna - aż 55 % stanowią usługi, a 39 % przemysł, podczas gdy rolnictwo tylko 6 %.


Głównymi gałęziami gospodarki słoweńskiej jest przemysł tekstylny i drzewny. Produkowane w Słowenii meble i papier są sprzedawane w całej Europie. Można jeszcze znaleźć stare zakłady przemysłowe, będące reliktami czasów socjalizmu - huty w Jesenicach oraz kopalnie węgla w Trbovlju i Hrastniku, położonych na wschód od Lublany. Ale coraz więcej powstaje zakładów przemysłowych wspieranych kapitałem zagranicznym takich jak fabryka Renault Clio w Novo Mesto lub fabryka akcesoriów samochodowych w Gorenje.
Obecnie mniej niż 10% ludności utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli. Najważniejsze produkty rolne to pszenica, kukurydza, ziemniaki oraz owoce: gruszki, jabłka i winogrona. Słowenia jest samowystarczalna w produkcji żywności. 3
___________________

3 www.travelplanet.pl/przewodnik/slowenia/gospodarka.html
Powszechna prywatyzacja miała miejsce dość późno w stosunku do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i w 1995 roku tylko 21 % zatrudnionych pracowało w przedsiębiorstwach prywatnych.

Najszybciej rozwijający się sektor gospodarki to turystyka. Słowenia ma opinię państwa najpewniejszego i najbezpieczniejszego wśród pozostałych krajów byłej Jugosławii. Baza turystyczna była szeroko rozwinięta wcześniej. Obecnie jest restrukturyzowana i dopasowywana do potrzeb turystów głównie z Niemiec, Włoch i Austrii, których przyciąga zarówno piękno wybrzeża Adriatyku jaki i Alpy dostępne zimą dla narciarzy.

Od 1 stycznia 2007 r. walutą krajową Słowenii jest euro, wprowadzone w miejsce obowiązującego w latach 1991-2006 tolara (kod SIT).
4. Historia kraju.
Słowiańscy przodkowie dzisiejszych Słoweńców przybyli na ziemie obecnie należące do Słowenii w VI wieku naszej ery. W VII wieku na dzisiejszym terytorium Austrii uformowało się słowiańskie Księstwo Karantanii. W 745 roku Karantania utraciła niepodległość - została włączona do Imperium Franków. Wtedy też Karantanowie przyjęli chrześcijaństwo.

Zabytki z Freising, najstarsze słowiańskie manuskrypty zapisane alfabetem łacińskim, które dotrwały do dzisiejszych czasów, zostały napisane około roku 1000. W XIV wieku większość słoweńskich ziem została włączona do państw rządzonych przez Habsburgów - później przekształconych w Monarchię Austro-Węgierską, w której Słoweńcy stanowili większość w takich prowincjach jak Kraina, Gorycja i Gradiska, a także znaczny odsetek ludności w Styrii, Karyntii i Istrii.

W 1848 podczas Wiosny Ludów powstał program "zjednoczonej Słowenii" .

Po upadku Austro - Węgier w 1918, Słoweńcy wraz z innymi narodami południowosłowiańskimi uformowali Królestwo SHS, przemianowane na Królestwo Jugosławii w 1929. Podczas II wojny światowej ziemie słoweńskie zostały podzielone między Niemcy, Włochy i Węgry. Po wojnie, gdy odtworzono Jugosławię, Słowenia ponownie stała się jej częścią. Odłączyła się od niej 25 czerwca 1991 wraz z Chorwacją. Słowenia dołączyła 29 marca 2004 do NATO, natomiast 1 maja tego samego roku stała się częścią UE.4

____________________4 www.world66.com/europe/slovenia/history

Obraz 2. Mapa Słowenii.


5. Ustrój polityczny.
Konstytucja Słowenii z 1991 roku ustanowiła parlamentarny system rządów. W skład dwuizbowego parlamentu wchodzi: Zgromadzenie Państwowe - Državni Zbor, 90 deputowanych wybieranych na czteroletnią kadencję (88 w głosowaniu bezpośrednim, 2 delegowanych - jeden przez mniejszość węgierską, drugi przez włoską) oraz Rada Państwowa - Državni Svet (40 członków), która jest organem doradczym. Członkowie Rady wybierani są na pięć lat w wyborach pośrednich, reprezentują regiony oraz grupy interesów.

Prezydent, który jest jednocześnie naczelnym wodzem sił zbrojnych, wybierany jest na okres 5 lat w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą (oprócz prezydenta) sprawuje premier i 19 ministrów. Natomiast władza sądownicza należy do dożywotnio mianowanych sędziów.

Czynne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, gdy obywatel pracuje - wtedy granica ta jest obniżana do 16 lat. Bierne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat.

Inicjatywę konstytucyjną ma 20 posłów, rząd lub 30 tyś wyborców. Inicjatywę ustawodawczą zaś rząd, każdy z deputowanych do izby niższej oraz 5 tyś obywateli.5

________________

5 www.psz.pl/content/view/5583//1/4/
6. Demografia.
Na podstawie spisu ludności z 2002 roku struktura demograficzna Słowenii prezentuje się następująco:

Narodowość:

Słoweńcy - 83,0%

Serbowie - 2,0%

Chorwaci - 1,8%

Bośniacy - 1,1%

Inne odpowiedzi - 3,1%


Odmowa odpowiedzi - 2,5%
Nieznana - 6,4%

Język ojczysty:

Słoweński - 87,8%

Serbsko-chorwacki - 7,8%

Węgierski - 0,4%

Albański - 0,4%

Inny - 1,0%


Nieznany - 2,7%

Język używany w domu (można było wskazać dwa):

Słoweński - 95,6%

Serbsko-chorwacki - 4,3%

Węgierski - 0,4%

Włoski - 0,3%

Nieznany - 2,7% 6


____________________6 www.pl.wikipedia.org/wiki/slowenia


Wykres 1. Ewolucja demograficzna Słowenii w latach 1992-2002.


7. Udział Słowenii w międzynarodowych organizacjach.
Słowenia jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:

Organizacja Narodów Zjednoczonych (OZN), 1992


Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), 1992
Inicjatywa Środkowoeuropejska (SEP), 1992
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 1992
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), 1992
Rada Europy, 1993
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), 1993
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), 1993
Światowa Organizacja Handlu (WTO), 1995
Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (CEFTA), 1996
United Nations Children's Fund (UNICEF)
Food and Agriculture Organization (FAO)
Southeast European Cooperative Initiative (SECI)
Unia Europejska, 1.05.2004
NATO, 2004

II. Warunki rozwoju turystyki w Słowenii.
1. Przyrodnicze warunki rozwoju turystyki.
Słowenia to niewielki, ale prężnie rozwijający się kraj, który pojawił się na mapie Europy po rozpadzie Jugosławii. Nie jest tak znany i popularny, jak Chorwacja – i może właśnie dlatego warto się tam wybrać. Do największych atrakcji Słowenii należą piękne góry, krasowe jaskinie, źródła termalne, kolorowe wybrzeże i fragment półwyspu Istria, gdzie wpływy włoskie wymieszały się ze słowiańskimi. Słoweńcy są gościnni, uprzejmi i chętnie odkrywają uroki swojej ziemi przed cudzoziemcami.

Zdjęcie 1. Jaskinia Postojna.


W 2003 roku Słowenia opracowała nową strategię rozwoju turystyki i plany promocji oferty turystycznej. Priorytetami są nisze - przede wszystkim turystyka kongresowa, turystyka w kasynach i domach gry, uzdrowiska. Słowenia odchodzi od turystyki masowej ukierunkowując promocję na wybrane segmenty potencjalnych gości. W ramach strategii rządowej Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przewidziały dofinansowanie budowy infrastruktury, min. nowych miejsc noclegowych.

2. Ośrodki koncentracji ruchu turystycznego.

Słowenia jest niezwykle malowniczym i bogatym w zabytki krajem. Słowiańskie jaskinie należą do najpiękniejszych na świecie, dlatego przyciągają tysiące turystów z całego świata. Uzdrowiska i baseny termalne natomiast są wizytówką Słowenii. Triglavski Park Narodowy również jest obowiązkowym punktem podczas wycieczek turystów.

Ruch turystyczny w Słowenii koncentruje się przede wszystkim w stolicy kraju – Lublanie, ale również w innych miejscowościach atrakcyjnych turystycznie, takich jak: Škofja Loka, Piran, Ptuj, Koper, Bled, Celje, Novo Mesto, uzdrowiskowe miejscowości Radenci, Toplice, jaskinie Skocjańskie, Postojna oraz Vilenica i Park Narodowy Triglav.
Lublana (Ljubljana), mimo niewielkich rozmiarów, jest najludniejszym i największym miastem, a także polityczną, gospodarczą i kulturalną stolicą Słowenii. Turyście, który miał okazję zobaczyć wcześniej inne, wielkie stolice europejskie, trudno będzie w to uwierzyć. Na pierwszy rzut oka wcale nie wygląda na ośrodek przemysłowy o ogólnonarodowym znaczeniu, a raczej na niewielkie, samowystarczalne miasteczko, które troszczy się tylko o siebie i swoich mieszkańców. Takiemu wrażeniu trudno się oprzeć, spacerując po Lublanie, szczególnie wiosną i latem, kiedy kawiarniane stoliki wypełniają wąskie uliczki Starego Miasta, a uliczni grajkowie dostarczają rozrywki przechodniom.

Pierwsze zapiski o Lublanie pochodzą z 1144 r., kiedy miasto nosiło jeszcze nazwę Laibach, ale dzięki wykopaliskom archeologicznym wiadomo, że ludzie osiedlili się tutaj dużo wcześniej. Leży w miejscu dawnej Emony, osady założonej przez Rzymian w I w. p.n.e., która w ciągu stu lat stała się dobrze prosperującym miastem na skrzyżowaniu traktów. Fragmenty zachowanych do dzisiaj starożytnych murów, domów i świątyń świadczą o wielkim bogactwie rzymskiego miasta.7


____________________

7 www.przewodnik.onet.pl/artykul/Lublana

Lublana leży w Kotlinie Lublańskiej rozciągającej się w kierunku północnym i północno-zachodnim wzdłuż rzeki Sawy aż do miasta Kranj. Dzieli się ona na dwie wyraźne części: jałowe Ljubljansko Barje (Lublańskie Bagna) na południu i urodzajne Ljubljansko Polje (Równina Lublańska) na północy i wschodzie. Miasto wciska się klinem między wzgórza Polhov Gradec na zachodzie a Golovec (obejmujące również Wzgórze Zamkowe) na wschodzie i południowym wschodzie. Lublanica i Kanał Grubera sprawiają, że duża część śródmieścia stolicy jest wyspą.

Dzisiaj stolica Słowenii dzieli się na pięć dzielnic, ale tylko trzy z nich mogą mieć większe znaczenie dla turystów. Center – handlowe śródmieście – rozciąga się na lewym brzegu Lublanicy, na zachód i północ od Wzgórza Zamkowego i Starego Miasta. Tabor i Poljane to najbardziej na wschód wysunięte części dzielnicy Center, a Bežigrad, gdzie stoi większość budynków uniwersyteckich, leży na północy. Dwa stare przedmieścia na południe od centrum – Krakovo i Trnovo – zachowały do dzisiaj swój dawny charakter i urok.
Niektóre ulice i place (Čopova ulica, Trubarjeva cesta, Prešernov trg) oraz przeważająca część Starego Miasta są przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Brzegi Lublanicy łączy kilka mostów dla samochodów i pieszych. Trzy z nich – Čevljarski (Szewski), Tromostovje (Potrójny) i Zmajski (Smoczy) – są warte szczególnej uwagi ze względu na bogatą historię.

Będąc w Lublanie nie można sobie odmówić spaceru do Zamku Lublańskiego, podziwiania panoramy Starego Miasta z Neboticnika, degustacji słoweńskiej kuchni w restauracjach Pri Vitezu lub Spaja oraz przechadzki obsadzonym wierzbami deptaku wzdłuż Lublanicy.


Zdjęcie 2. Panorama Lublany.Škofja Loka (Biskupia łąka) współzawodniczy z Ptujem i Piranem o miano najstarszej osady w Słowenii. Jej starówka, jedna z najpiękniejszych w kraju, od 1987 r. ma status zabytku kultury. W weekendy zamek i niektóre budynki są nocą podświetlane i wtedy Škofja Loka wygląda jak wyjęta z bajki.

Zdjęcie 3. Zamek w Škofja Loka.


Piran jest najchętniej odwiedzanym miastem słoweńskiego wybrzeża, malowniczo położonym na samym cyplu wąskiego półwyspu, będącego najdalej na zachód wysuniętym punktem słoweńskiej Istrii. Ta perła weneckiej architektury gotyckiej, z wieloma wąskimi uliczkami, jest oblegana latem przez niezliczone tłumy turystów. Panuje tu opinia, że najlepszą rzeczą w Piranie, o tej porze roku, jest możliwość szybkiego wyjazdu.
Piran to starożytna osada, której nazwa pochodzi prawdopodobnie od greckiego słowa pyr, co znaczy ogień. Na krańcu półwyspu rozpalano wielkie ognisko wskazujące statkom drogę do portu w Aegidzie (obecnie Koper). Rzymianie, po zwycięstwie nad plemionami Ilirian i Celtów, założyli tu osadę i nazwali ją Piran. Po Rzymianach przyszła kolej na Słowian, Bizantyńczyków, Franków i patriarchów Akwilei. Pod koniec XIII w. władzę nad miastem na 500 lat przejęła Wenecja.8

____________________8 www.przewodnik.onet.pl/Piran

Obecnie centrum Starego Miasta stanowią Tartinijev trg i mała przystań na północ od portu. W średniowieczu najstarszą częścią ośrodka i zarazem jego centrum był dzisiejszy

Trg 1 Maja (nazywany również Prvomajskim trgiem).

Zdjęcie 4. Piran – rynek nocą.Ptuj pod względem znaczenia historycznego nie ustępuje nawet samej Lublanie. Na południe od miasta wyrastają wzgórza Haloze – najlepsze tereny upraw winorośli w całej Słowenii.
Ptuj powstał jako rzymska placówka wojskowa na prawym brzegu Drawy, a potem przekształcił się w cywilną osadę Poetovio na przeciwległym brzegu. Według dzieła „Historiae” Tacyta, Ptuj istniał już w 69 r. n.e. Poetovio – największe wówczas rzymskie osiedle na tych terenach – zyskało sławę za sprawą olbrzymiego kamiennego mostu na Drawie (w pobliżu dzisiejszego klasztoru Dominikanów) i akweduktu doprowadzającego wodę z odległego masywu Pohorje. W II i III w. Ptuj był ośrodkiem wyznawców mitraizmu – religii o perskim rodowodzie, popularnej wśród rzymskich żołnierzy i niewolników. Okres świetności miasta zakończyły brutalne najazdy – najpierw Gotów w V w., potem Hunów, Longobardów, Franków i Słowian.

Ptuj rozciąga się na północnym brzegu Drawy, przekształcającej się na południowym wschodzie w sztuczne Ptujsko jezero. Potężny zamek o nieregularnej bryle, wzniesiony na 300-metrowym wzgórzu, na północny zachód od miasta, góruje nad pozostałymi zabudowaniami. W mieście właściwie nie ma centrum. Najciekawsze pod względem historycznym są okolice Slovenskiego trgu, a w upalne dni kusi Terme Ptuj – ośrodek leczniczo-wypoczynkowy na drugim brzegu rzeki.

Ogromną przyjemność sprawia spacer po centrum Ptuja, gdzie można podziwiać wiele gotyckich, renesansowych i barokowych budowli. Nie da się tu zgubić, ale jeśli komuś się to przytrafi, pomogą znaki informacyjne w czterech językach. Łukowate przęsła przypominające nieco mostki nad wąskimi uliczkami służą podtrzymaniu starszych budynków.9

Zdjęcie 5. Ptuj

____________________

9 www.przewodnik.onet.pl/Ptuj


Koper jest oddalony zaledwie o 21 km od Triestu i jest to pierwsze z trzech starych, malowniczych włoskich miast, położonych wzdłuż północnego wybrzeża półwyspu Istria. Włoska nazwa miasta - Capodistria - przypomina, ze miasto było niegdyś stolica Istrii.

Koper w czasie swojej długiej i burzliwej historii był znany pod wieloma nazwami. Starożytni Grecy zwali go Egidą, Rzymianie używali określenia Capris, a Bizantyńczycy – Justinopolis. W XIII w. miasto stało się posiadłością patriarchów Akwilei, z której zarządzano istryjskim majątkiem, otrzymało zatem nazwę Caput Histriae – „Stolica Istrii”. Od tego określenia wywodzi się włoska nazwa Capodistria. W okresie patriarchatu wzniesiono fortyfikacje, wtedy również powstały najpiękniejsze budowle miejskie, m.in. katedra i pałace.

Od lat 50. XX w. Koper rozwija się dość intensywnie. Ten największy ośrodek na wybrzeżu jest nie tylko jedynym portem Słowenii i austriackim oknem na morze, lecz również prężnym ośrodkiem przemysłowo-handlowym. Pomimo rozwiniętego przemysłu, portów kontenerowych i wysokich biurowców, centrum miasta zachowało średniowieczny charakter. Tereny rekreacyjne rozciągają się po drugiej stronie Zatoki Koperskiej, w leżącym na północy Ankaranie.

Najstarsza część zabudowy Kopru znajdowała się na wyspie aż do początku XIX w., kiedy zbudowano groblę, a teren wokół niej zasypano i wyrównano. Dziś trudno sobie wyobrazić Stare Miasto jako oddzielny skrawek lądu, szczególnie, gdy spogląda się na nie od strony dworca kolejowo-autobusowego, usytuowanego kilometr dalej, przy końcu Kolodvorskiej cesty.

Centralnym punktem Starego Miasta jest Titov trg – przepiękny, gotycko-renesansowy plac z wyraźnymi wpływami architektury weneckiej. Nadmorska przystań i niewielka miejska plaża są usytuowane na północny zachód od placu.10

____________________10 www.przewodnik.onet.pl/Koper

Zdjęcie 6. Widok na miasto Koper na Półwyspie Istria.Bled ze szmaragdowozielonym jeziorem, kościółkiem na wyspie, średniowiecznym zamkiem uczepionym stromej skały i najwyższymi szczytami Alp Julijskich i Karawanek w tle jest najbardziej popularną miejscowością uzdrowiskową w Słowenii i symbolem wystawnego życia. Nazwa „Bled” odnosi się zarówno do jeziora, jak i do pobliskich osad, w szczególności zaś do zabudowanych terenów po stronie północno-wschodniej, gdzie skupiają się prawie wszystkie hotele. Od tego miejsca odchodzi w kierunku wschodnim Ljubljanska Cesta, główna ulica Bledu, a wokół jeziora biegną deptaki – Cesta Svobode (na południe) i Kidričeva Cesta (na północ).

Zdjęcie 7. Widok na jezioro Bled.

Jak to zwykle bywa z popularnymi miejscowościami na całym świecie, ludzie zjeżdżają tutaj tłumnie i będą to robić nadal, ponieważ miejsce jest naprawdę przepiękne. W pogodny dzień od strony północno-wschodniej można podziwiać zarys góry Stol (2236 m) i Triglavu, najwyższego szczytu Słowenii (2864 m), słuchając bicia kościelnych dzwonów i obserwując tłumy turystów. Mimo tak wielu atrakcji, ceny w Bledzie są bardzo zawyżone, dlatego wielu podróżnych omija to miejsce i udaje się nad większe i znacznie słabiej zagospodarowane jezioro Bohinj, 26 km na południowy zachód.11
Celje to ciekawie położone stare miasto – osłaniające wejście do ciasnej, przełomowej Doliny Savinii – powstało już przed wieloma wiekami. Choć śladów rzymskiej (a nawet wcześniejszej) przeszłości nie pozostało wiele, to jednak nowsze zabytki sprawiają, że Celje jest jednym z atrakcyjniejszych miast w Słowenii.

Piękny pałac hrabiowski ze sławnym malowanym stropem, ogromny zamek na wysokim wzgórzu ponad miastem, kilka dawnych kościołów, zachęcają, by zwiedzić to duże – jak na słoweńskie warunki – miasto. Dla wielu miłośników historii dodatkową zachętą może być to, że właśnie stąd pochodziła druga żona króla polskiego, Władysława Jagiełły – Anna zwana Cylejską.12


Zdjęcie 8. Widok na Celje z lotu ptaka.

____________________

11 www.przewodnik.onet.pl/Bled

12 www.turystyka.wp.pl/artykul_Celje
Novo Mesto zwane także metropolią Dolenjska, zostało założone w roku 1365. Jest położone w zakolu rzeki Krka. Bogactwo przyrody, tradycji i kultury może być prawdziwym przeżyciem dla każdego zwiedzającego Novo Mesto. Dolina rzeki Krka, położona nieopodal Novo Mesto, jest w opinii turystów jednym z najpiękniejszych miejsc w Słowenii. Malownicze kaskady i naturalne zapory wodne podkreślają swój unikalny charakter. Specjalne atrakcje obejmują liczne młyny i zamki, które w połączeniu z krajobrazem wydają się anachronizmem z czasami dzisiejszymi. W mieście znajdują się liczne pomniki, a także w Muzeum Dolenjska, obfitujące w niesamowite bogactwo eksponatów archeologicznych. 13

Zdjęcie 9. Przepiękny widok na Novo Mesto.


____________________13 www.novomesto.si


Uzdrowisko Terme Radenci to słoweński kurort, który rozwinął się dzięki naturalnym wodom mineralnym. Leży na skraju Kotliny Panońskiej, w pięknej, zielonej okolicy, z rozciągającymi się łanami pszenicy i winnymi wzgórzami. Terme Radenci leży na wysokości 208 metrów, niedaleko granic z Austrią, Chorwacją i Węgrami. Wodny świat ekscytujących różnorodności z krytym i odkrytym basenem z wodą normalną i termalną czeka na Ciebie! Masz tu możliwość zrelaksowania się w otoczeniu nietkniętego naturalnego środowiska, z widokiem na winnice i małe wioseczki. To właśnie tutaj możesz cieszyć się wodospadami, wspaniałymi efektami podwodnych masaży oraz wirów, sauny, prewencyjnymi leczniczymi terapiami lub leczeniem w „Centrum Piękna Ayurveda”. Dzięki lokalizacji uzdrowiska masz łatwy dostęp do znanych kulturalnych miejsc, jak również możesz rozkoszować się różnorodnością krajobrazu Pomurje.14

Zdjęcie 10. Terme Radenci.

____________________

14 www.gazeta.adriatyk.pl/Radenci


Morawskie Toplice to urocza osada w Słowenii, która jest jednym z częściej odwiedzanych uzdrowisk. Historia miasta zaczęła się 40 lat temu, w źródle geotermicznych wód, kiedy mieszkańcy uświadomili sobie, że taki dar natury będzie korzystny jedynie, gdy sami zadbają o rozwój swojego miasteczka. Moravske Toplice oferują komfort zakwaterowania, relaks, ciszę i spokój. Otoczenie zachwyca swoim czarującym i naturalnym środowiskiem, wspaniała kuchnią, wytwornymi winami i prawdziwie gościnnymi mieszkańcami. Mając wolna chwilę możemy wybrać się na wycieczkę do Filovi z kolekcją wyrobów garncarskich, Jezioro Bukovniško, czy Bogojina. Pobyt w tej pięknej uzdrowiskowej miejscowości z pewnością zaprocentuje nie tylko zdrowotnie, ale również dostarczy mnóstwo przemiłych wspomnień.15

Zdjęcie 11. Morawskie Toplice.

____________________

15 www.adriatyk.com.pl/Morawskie-Toplice

Jaskiń na świecie jest mnóstwo, ale te w Słowenii, na Krasie - są chyba najpiękniejsze.

Jednymi z nich są Jaskinie Skoczjańskie (Skocjanske jame) - rywalizujące z Jaskinią Postojną o miano najpiękniejszej jaskini świata. System jaskiń o długości ok. 5 km. położony w Krasie niedaleko miasta Divaca.

Dojazd do nich możliwy jest tylko samochodem, inaczej z Divacy trzeba 5 km iść pieszo. Pomimo iż jaskinie są uznane przez UNESCO za światowe dziedzictwo przyrody nie ma w nich nawet 5% ilości osób zwiedzających Postojnę. Może to dobrze, bo lepiej można podziwiać ich piękno. A w nim Jaskinie Skoczjańskie wcale nie ustępują Postojnej. Niesamowita jest zwłaszcza wędrówka nad wspaniałym, prawie 100 metrowej wysokości kanionem, którym płynie Reka, rzeka która wyżłobiła te jaskinie. Oczywiście i w tych jaskiniach nie brak wspaniałych wytworów kalcytowych. Doprawdy trudno jest powiedzieć, które jaskinie są piękniejsze: Postojna czy Skoczjańskie, obydwie są inne i obydwie cudowne.16


Zdjęcie 12. Jaskinie Skocjańskie.


__________________16 www.jaskinie.turystyka-gorska.pl/Skocjanske

Jaskinia Postojna (Postojnska jama) - jedna z najsłynniejszych jaskiń świata, napisano o niej już tomy literatury. Cały system jaskiniowy Postojnej liczy ponad 27 km korytarzy, sal, galerii, a w jej skład wchodzą groty: Postojnska jama, Črna jama, Pivka jama, Otoka jama i Magdalena jama. Podczas 1,5 godz. wędrówki zwiedza się łącznie 5,5 km Postojnskiej jamy, z czego 4 kilometrowy odcinek przejeżdża się kolejką elektryczną. Liczba zwiedzających jest olbrzymia, ilość osób kłębiących się przed kasami przeraża. Na szczęście przepustowość jaskini jest bardzo duża i nawet w sezonie nie czeka się dłużej niż godzinę na wejście. Nie ma co ukrywać, że komercjalizacja Postojnej jest zatrważająca ale naprawdę tę jaskinie trzeba zobaczyć. Takiej szaty naciekowej nie zobaczycie w żadnej innej jaskini, praktycznie nie ma pustego miejsca na stropie i ścianach z których nie "spływałby" zastygły kalcyt w różnorakiej formie.

Stalagmity osiągają gigantyczne rozmiary niespotykane w innych jaskiniach, do najbardziej znanych należą będące symbolami Postojnej stalagmit Brylant i Filarowa Kolumna, a sale w jaskini osiągają monumentalne rozmiary.17


Zdjęcie 13. Jaskinia Postojna.


____________________

17 www.jaskinie.turystyka-gorska.pl/Postojna
Słowenia posiada także bardzo znany i piękny Park Narodowy Triglav. Park ten został otwarty już w 1924 roku i na jego terenie znajduje się wizytówka Słowenii, czyli Góra Triglav o wysokości 2863 metrów i trzech wierzchołkach. Słoweńcy szczyt ten nazywają "słoweńskim gigantem", dlatego, iż jego północna, wapienna ściana, jest niemal pionowa i ma 1000 metrów wysokości i 3000 metrów szerokości. Ścianę tą tworzy zespolony pionowy, niemal monolityczny filar, wysoki na około 150 metrów, zwany Sfinksem i uważany przez wielu alpinistów za wyjątkowo trudny do zdobycia.

Park Narodowy Triglav to także rozdzielone głębokimi wąwozami, kaniony, spienione rzeki, potoki, a w niższych partiach stoki porośnięte ciemnymi lasami i pokryte halami, dające wyjątkowy urok temu miejscu.18

Zdjęcie 14. Widok na Triglavski Park Narodowy.

____________________

18 skarby-swiata.pl/slowenia-zabytki-wczasy/park_narodowy_triglav.

3. Święta i wydarzenia kulturalne w Słowenii.
ŚWIĘTA (prazniki) W REPUBLICE SŁOWENII:


 • 1 i 2 styczeń - Nowy Rok

 • 8 luty – Narodowe Święto Kultury/ Dzień Prešerna (dzień upamiętniający śmierć największego poety słoweńskiego; Prešernov dan),

 • 27 kwiecień – Dzień oporu przeciwko okupatorowi (dan upora proti okupatorju),

 • 1 i 2 maj – Święto Pracy (praznik dela),

 • 25 czerwiec - Święto Narodowe – dzień upamiętniający uzyskanie niepodległości przez Słowenię – 25 czerwca 1991 roku (dan državnosti ),

 • 17 sierpień – Zjednoczenie prekmurskich Słoweńców z ojczyzną (združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom) – dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy,

 • 15 wrzesień – Powrót Primorska do ojczyzny (vrnitev Primorske k matični domovini) – dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy,

 • 1 listopad – Dzień zmarłych (dan spomina na mrtve),

 • 23 listopad – Dzień Rudolfa Maistra – dzień upamiętniający przejęcie władzy wojskowej przez gen. Maistra w Mariborze; 23 listopad 1918 rok (dan Rudolfa Maistra) – dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy,

 • 26 grudnia - Dzień Niepodległości – dzień upamiętniający ogłoszenie wyników referendum, w którym Słoweńcy zdecydowali o niepodległości swojego państwa i oddzieleniu się od państw Jugosławii (dan samostojnosti in enotnosti).


Dni wolne od pracy:

 • Niedziela Wielkanocna (velikonočna nedelja)

 • Wielkanocny poniedziałek (velikonočni ponedeljek)

 • Zielone Świątki / Święto Zesłania Ducha Świętego (binkoštna nedelja / binkošti)

 • 15 sierpień – Święto Wniebowzięcia NMP (Marijino vnebovzetje)

 • 31 październik – Dzień Reformacji (dan reformacije)

 • 25 grudnia – Boże Narodzenie (božič) 19

____________________19 www.ukom.gov.si/slo/slovenija/kratka-predstavitev/prazniki

KALENDARZ IMPREZ
Większość świąt związana jest z kalendarzem kościoła rzymskokatolickiego, słoweńskimi tradycjami ludowymi lub wydarzeniami sportowymi.
Pobieranie 423.46 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna