Transport. Inspekcja Transportu Drogowego. Dostępne w Wypożyczalni GłównejPobieranie 27.99 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar27.99 Kb.
Transport. Inspekcja Transportu Drogowego.

Dostępne w Wypożyczalni Głównej (Dolnośląska Biblioteka Publiczna):

Dąbek, Andrzej.  Ćwiczenia i zadania z transportu, spedycji i logistyki - z rozwiązaniami /  Warszawa : Difin, 2014. --  99, [1] s. : il. ;   23 cm. .


Wontorczyk, Antoni (1960- ).  Niebezpieczne zachowanie kierowców :  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. --  442, [1] s. : il. ;   24 cm. .
Krajowy i międzynarodowy transport drogowy :  Warszawa : Verlag Dashofer, cop. 2006. --  32 s. ; 21 cm. .
Wontorczyk, Antoni (1960- ).  Niebezpieczne zachowanie kierowców :  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. --  442, [1] s. : il. ;   24 cm. .
 Talarczyk, Tomasz.  Bez ryzyka :  Zakrzewo : Replika, cop. 2008. --  160 s. : il. kolor. ;   21 cm. .
Makosz, Adam.  Kodeks drogowy /  Warszawa : Infor Biznes, 2014. --  304 s. : il. (gł. kolor.) ;   21 cm. .
 Gawlik, Zygfryd.  Vademecum diagnosty :  Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, 2009. --  478 s. : il. ;   24 cm. .
Gaca, Stanisław.  Inżynieria ruchu drogowego :  Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. --  492 s., [12] s. tabl. : il. kolor. ;   25 cm. .
 Talarczyk, Tomasz.  Bez ryzyka :  Zakrzewo : Replika, cop. 2008. --  160 s. : il. kolor. ;   21 cm. .
 Zasada, Sobiesław (1930- ).  Szybkość bezpieczna : Warszawa : Motopress, 2006. --  352 s. : il. kolor. ;   26 cm. .

Dostępne w Czytelni (Dolnośląska Biblioteka Publiczna):
 Makosz, Adam.  Ustawa o kierujących pojazdami :  Warszawa : Infor Biznes, 2014. --  160 s. ; 21 cm. .
Kodeks drogowy /  Warszawa : Infor Biznes, 2013. --  304 s. : il. kolor. ;   21 cm. .
 Kotowski, Wojciech.  Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym :  Warszawa : C. H. Beck, 2005. --  XVI, 296 s. ; 19 cm. 
Wybrane problemy nowoczesnej infrastruktury transportu drogowego /  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. --  220 s. : il. ;   24 cm. .
Polski rynek usług transportowych :  Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. --  333 s. : il. ;   24 cm. .
Brach, Jarosław. Strategia taborowa polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków / Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. -- 259, [1] s. : il. ;   24 cm. 
 Strategie i logistyka w sektorze usług : strategie na rynku TSL / red. nauk. Jarosław Witkowski, Urszula Bąkowska-Morawska. -  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. -- 417 s. : il. ;   24 cm.  -- ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 235. )
 Efektywność transportu w teorii i w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Marii Michałowskiej. -  Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. -- 296 s. : il. ;   24 cm.  -- ( Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach )
 Transport / pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król ; aut. Henryk Babis [et al.]. -- Wyd. 5 zm., 1 dodr. -  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. -- X, 579 s. : il. ;   24 cm. 

 Jeszka, Anna Maria.  Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce / Anna Maria Jeszka. -  Warszawa : Difin, 2009. -- 143 s. : il. ;   23 cm


 Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka : praca zbiorowa / pod red. Marii Michałowskiej. -  Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. -- 378 s. : il. ;   24 cm.  -- ( Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. )
Transport miejski :  Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. --  366 s. : il. ;   24 cm. .

Pozostałe:
Inspekcja Transportu Drogowego : kiedy można uchronić się przed zapłaceniem kary / Michał Petranik.
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, [2011].

Kontrola ITD w firmie transportowej i na drodze / [aut. Piotr Kowalski, Michał Petranik].


Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2012.

Inspekcja Transportu Drogowego : komentarz do ustawy o transporcie drogowym / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa.


Warszawa : Difin, 2009.

Bezpieczny tarnsport [!] towarów niebezpiecznych : Marek Różycki ; współaut. Jerzy Kolanowski [et al.]. Mikołów : [2010].


Telematyka transportu drogowego : pod red. Gabriela Nowackiego ; [zespół aut. Gabriel Nowacki et al.]. Warszawa : 2008.
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie : Stefan Filary. Poznań : 2010
Bezpieczny przewóz drogowy gazów palnych, trujących, żrących, duszących i utleniających - ADR klasa 2 : [red. Krzysztof T. Kociołek] ; Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. Departament Transportu i Komunikacji. Kraków : 2009.
Kompendium wiedzy kierowcy zawodowego : pod red. Izabelli Mitraszewskiej ; [oprac. zespół w składzie: Jan Mańkowski et al.] ; Instytut Transportu Samochodowego. Warszawa : 2010.
Bezpieczne operacje transportowe towarów niebezpiecznych : Marek Różycki. Mikołów : 2011.
Niebezpieczne zachowanie kierowców : Antoni Wontorczyk. Kraków : cop. 2011.
Bezpieczne operacje transportowe towarów niebezpiecznych : Marek Różycki. Mikołów : 2012.
Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym : Andrzej Najmiec, Anna Łuczak. Warszawa : 2011.
Rola Polski w realizacji programu ONZ Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego 2011-2020 : [red. nauk. Joanna Żukowska ; Politechnika Gdańska. Katedra Inżynierii Drogowej]. Gdańsk : 2012.
Bezpieczne operacje transportowe towarów niebezpiecznych : Marek Różycki, [w cz. 3. Jarosław Rauk]. Mikołów : 2013.
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych : Grzegorz Jurczyk. Kraków : [2013].
Bezpieczne operacje transportowe towarów niebezpiecznych : Marek Różycki ; [w cz. 3. Jarosław Rauk]. Mikołów : 2014.
BHP w transporcie / Waldemar Adametz. Bydgoszcz : cop. 2007.
Bezpieczny przewóz w cysternach : Marek Różycki. Mikołów : [2007].
Przewóz rzeczy : red. Witold Kapustyński ; aut. Witold Kapustyński [et al.] ; zdj. Dariusz Kapustyński ; konsult. Jacek Zalewski. Piła : 2007.
Przewóz towarów niebezpiecznych : Marek Różycki ; współaut. Andrzej Korona (cz. 1), Jery (!) Kolanowski (cz. 2 i 3). Mikołów : [2008].
Vademecum mocowania ładunków w transporcie drogowym / Marek Różycki. Mikołów : 2008.
Zasady prawidłowego załadunku pojazdów / [aut. Bogusław Madej, Joanna Michniak, Robert Madej]. Warszawa : 2007.
Zasady prawidłowego załadunku pojazdów i zabezpieczenia ładunku / [aut. Bogusław Madej, Joanna Michniak, Robert Madej] ; Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Akademia Transportu i Przedsiębiorczości. Warszawa : 2009.
Kompendium wiedzy kierowcy zawodowego. Marek Różycki ; współaut. Jerzy Kolanowski [et al.]. Mikołów : [2009].
Bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym : Marek Różycki. Mikołów : [2007].
Zabezpieczanie ładunków : Marek Różycki, Jarosław Kędzior. [Gliwice] : 2007.
Mocuj ładunki... ale prawidłowo! / Wolfgang Schlobohm ; [aut. działu 1a Sebastian Paluch ; tł. Łukasz Kamiński, Sebastian Paluch]. Szczecin : 2007.
Towary niebezpieczne w transporcie drogowym / Krzysztof Grzegorczyk, Bolesław Hancyk, Rafał Buchcar. Błonie : 2007.
Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych w aspekcie ochrony środowiska : [red. Krzysztof T. Kociołek] ; Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. Departament Transportu i Komunikacji. Kraków : 2010.

Inspekcja Transportu Drogowego : kiedy można uchronić się przed zapłaceniem kary Michał Petranik. Warszawa : [2011].


Kontrola ITD w firmie transportowej i na drodze / [aut. Piotr Kowalski, Michał Petranik]. Warszawa : 2012.
Artykuły z czasopism (większość dostępna w Czytelni Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej)

Transport pod controlą / Igor T. Miecik //Polityka .-2002 nr 43 s. 28-30

Piraci drogowi będą szybciej karani / Łukasz Kuligowski. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2011, nr 112, s. B10
Liczą się dochody, a nie punkty karne / Łukasz Kuligowski. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2012, nr 46, s. B10

Kontrolerzy na supermotorach / Andrzej Dryszel. W: Przegląd. - 2012, nr 20, s. 16-17


Tylko nieuchronność kary może poprawić bezpieczeństwo / Tomasz Połeć ; rozm. przepr. Tomasz Żółciak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2012, nr 195, s. A5


50 proc. skuteczności / Robert Przybylski. W: Rzeczpospolita (W3). - 2012, nr 279, dod. Logistyka, Transport, Spedycja nr 3/4, s. 4-7


Wadliwe działanie systemu rejestrującego opłaty drogowe.
Opodatkują wszystkie drogi / Jerzy Polaczek ; rozm. przepr. Adam Kruczek. W: Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2013, nr 17, s. 10
Kary za e-myto: przetarg na system ułatwiający egzekucję / Tomasz Żółciak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 30, s. A4
Trudno ścigać urząd za nadużycie / Piotr Szymaniak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 47, s. B10
Sędziowie przeciwni większym uprawnieniom ITD / Piotr Szymaniak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 86, s. B1
GITD sprząta przy drogach. Znika stary sprzęt, szarość zastępuje żółty / Tomasz Żółciak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2014, nr 33, s. A2
Rosyjski pozew za dyskryminację / Łukasz Kuligowski. W: Rzeczpospolita (W1). - 2014, nr 79, s. A1
Podwójne standardy karania za przeciążone pojazdy / Piotr Szymaniak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2014, nr 77, s. B4
Inspekcja nie odpuszcza przewoźnikom / Piotr Szymaniak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2014, nr 97, s. B4
Jakie dokumenty sprawdza Inspekcja Transportu Drogowego : kontrola w firmie / Marek Kobylański. W: Gazeta Prawna. - 2006, nr 198, dod. Tygodnik Prawa Administracyjnego, s. A11
Inspekcja ma dowód, ale go nie pokaże / Piotr Szymaniak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 229, s. B4
Coraz więcej dziur w e-mycie. System wart miliardy łatwo obejść / Piotr Szymaniak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 219, s. B4
Wagi preselekcyjne jak fotoradary / Konrad Majszyk. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 209, s. B6
Grzywna za niewskazanie kierowcy z fotoradaru : surowsze kontrole / Łukasz Kuligowski. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2010, nr 123, s. B7
Polowanie na karetki / Jerzy Dziewulski. W: Przegląd. - 2013, nr 8, s. 24
Ciężarówki wiozą śmierć / Andrzej Dryszel. W: Przegląd. - 2005, nr 41, s. 22-24
Kontrolerzy na supermotorach / Andrzej Dryszel. W: Przegląd. - 2012, nr 20, s. 16-17
Polowanie na karetki / Jerzy Dziewulski. W: Przegląd. - 2013, nr 8, s. 24
Sędziowie przeciwni większym uprawnieniom ITD / Piotr Szymaniak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 86, s. B1
GITD sprząta przy drogach. Znika stary sprzęt, szarość zastępuje żółty / Tomasz Żółciak. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2014, nr 33, s. A2
Via Toll straszy na drogach / Dariusz Dobosz. W: Gazeta Wyborcza. - 2014, nr 46, s. 21
Rosyjski pozew za dyskryminację / Łukasz Kuligowski. W: Rzeczpospolita (W1). - 2014, nr 79, s. A1
Jakie dokumenty sprawdza Inspekcja Transportu Drogowego : kontrola w firmie / Marek Kobylański. W: Gazeta Prawna. - 2006, nr 198, dod. Tygodnik Prawa Administracyjnego, s. A11
Wagi preselekcyjne jak fotoradary / Konrad Majszyk. W: Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 209, s. B6
To jeszcze nie stabilizacja / Marcin Bołtryk. W: Puls Biznesu. - 2010, nr 252, s. 12-13
Tiry narodowe / Adam Grzeszak. W: Polityka. - 2011, nr 6, s. 32-35
Polskie miasta nie chcą ciężarówek / Marcin Bołtryk. W: Puls Biznesu. - 2012, nr 63, s. 18-19
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna