Trzeci Sektor budowa pomostów w EuropiePobieranie 70.63 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar70.63 Kb.
Trzeci Sektor – budowa pomostów w Europie.

Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej.

Lublin, 17-18 marca 2005 roku

Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa 11, Lublin17 marca 2005


10.00 – 10.30 a.m. – sala plenarna / plenary hall


- recepcja uczestników / reception of participants

- rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

10.30 - 11.00 a.m – sala A / hall A


Konferencja prasowa z udziałem: Sieci SPLOT, brytyjskich partnerów projektu, Ambasady Brytyjskiej, przedstawicieli samorządu lokalnego / Press conference with SPLOT-network, British partners, British Embassy, local government partners
11.00 – 11.15 a.m. – sala plenarna / plenary hall


Uroczyste otwarcie konferencji, przedstawienie gości / Official Opening of the Conference, guests presentation

Andrzej Juros – LOS

Zbigniew Wejcman - BORIS11.15 – 11.35 a.m – sala plenarna / plenary hall


Wręczenie Sieci SPLOT wyróżnienia w Konkursie Pro Publico Bono / presentation of distinction in Pro Publico Bono contest to SPLOT Network
11.35 -11.45 a.m. – sala plenarna / plenary hall


Wystąpienie przedstawiciela Ambasady Brytyjskiej w Polsce / the British Embassy in Poland represenative speech
11.45-12.00 a.m. – sala plenarna / plenary hall


Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Wielkiej Brytanii / British FCO representative speech
12.00 – 12.20 p.m. – sala plenarna / plenary hall


Rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczności lokalnych / The role of non-governmental organisations in building of local community
Judith Stone - Wales CVA12.20-12.35 p.m. – sala plenarna / plenary hall


Lubelszczyzna jako pomost między Wschodem a Zachodem / Lublin region as a bridge between East and West
Piotr Włoch – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego / The Vice-Marshal office in Lublin12.35 – 12.50 p. m. – sala plenarna / plenary hall


Oczekiwania samorządu lokalnego w zakresie tworzenia przedsiębiorczości społecznej / The expectations of the regional government autonomy towards the social enterprice development proces
Krzysztof Michałkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin / The Assistant of The President of Lublin Town12.50 – 13.05 p.m. – sala plenarna / plenary hall


Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu i realizowaniu Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 / The role of non-governmental organisations in creation and realization of National Development Plan in 2007-2013
Jakub Wygnański – FIP/KLON/JAWOR13.05 – 13.15 p.m. – sala plenarna / plenary hall


Nowa strategia europejskiej polityki sąsiedzkiej / The New European Neighbourhood Policy Strategy
13.15 – 14.00 p.m. – lunch

14.00 – 15.10 p.m. – sesje panelowe / pannel sesions A, B, C, D

15. 10 – 15. 25 p.m. – przerwa / break

15.25 – 16.35 p.m. – sesje panelowe / pannel sesions A, B, C, D – cd.

16.35 – 16.50 p.m. – przerwa / break

16.50 – 18.00 p.m. – sesje panelowe / pannel sesions A, B, C, D – cd.

18.00 p.m. – kolacja / dinner
PANELE / PANNELS A, B, C, D

PANNEL A – SALA/ HALL „A"


Temat / Subject: Budowanie społeczności lokalnych (community building) – Ekonomia społeczna – Przedsiębiorczość społeczna / Community building – Social economy – Social enterprice


Prowadzący / Leader: Andrzej Juros – Lubelski Ośrodek Samopomocy

PANNEL B – SALA / HALL „B"


Temat/ Subject: Monitoring i ewaluacja projektów i funduszy strukturalnych / Monitoring and evaluation of structural projects and funds


Prowadzący / Leader: Agnieszka Szczurek – BORIS

PANEL C – SALA / HALL „C"


Temat / Subject: Zarządzanie projektami z funduszy strukturalnych / Project management from structural funds


Prowadzący / Leader: Donald Dempsey - ESFVON

PANEL D – SALA „D"


Temat / Subject: Organizacje pozarządowe w procesie programowania i wdrażania funduszy strukturalnych / Non-governmental organisations in structural funds programming and implementation proces


Prowadzący / Leader: Piotr Frączak - FRSO
18 marca 20059.00 – 10.45 a.m. – sesje panelowe / pannel sessions – A, B, C, D, E

10.10 – 10.25 a.m. – przerwa / break

10.25 – 11.35 a.m. – sesje panelowe / pannel sessions A, B, C, D, E – cd.

11.35 – 11.50 a.m. – przerwa / break

11.50 – 13.00 p.m. – sesje panelowe / pannel sessions A, B, C, D, E – cd.

13.00 – 14.00 p.m. – lunch

14.00-15.00 p.m. – sala plenarna / plenary hall


Podsumowanie prac w panelach – wnioski na przyszłość / Recapitulation of work in pannels, future conclusions
Prowadzący / Leader: Zbigniew Wejcman - BORIS
Krótkie wystąpienia prowadzących panele/ pannel moderators short speach (5-7 min):15.15-15.45 p.m. – sala plenarna / plenary hall


Strategia wzrostu efektywności udziału polskich NGO w funduszach europejskich oraz plan działania Sieci SPLOT na Wschód na lata 2005-2007 / Strategy of efficiency grow in concern Polish NGO in European Funds.East Strategy plan for SPLOT Network in 2005-2007.15.45 p.m. – sala plenarna / plenary hall


Uroczyste zamknięcie konferencji / Official closing of conference

PANELE / PANNELS A,B,C,D, E

PANNEL A – SALA / HALL „A"


Temat / Subject: Budowanie społeczności lokalnych (community building) – Ekonomia społeczna – Przedsiębiorczość społeczna / Community building – Social economy – Social enterprice


Prowadzący / Leader: Andrzej Juros – Lubelski Ośrodek Samopomocy
PANNEL B – SALA / HALL „B"


Temat / Subject: Monitoring i ewaluacja projektów i funduszy strukturalnych / Monitoring and evaluation of structural projects and funds


Prowadzący / Leader: Agnieszka Borek – BORIS
PANNEL C – SALA / HALL „C"


Temat / Subject: Zarządzanie projektami z funduszy strukturalnych / Project management from structural funds


Prowadzący / Leader: Donald Dempsey - ESFVON
PANNEL D – SALA / HALL „D"


Temat / Subject: Organizacje pozarządowe w procesie programowania i wdrażania funduszy strukturalnych / Non-governmental organisations in structural funds programming and implementation proces


Prowadzący / Leader: Piotr Frączak - FRSO
Warsztat E / Workshop E– SALA / HALL „E"


Temat / Subject: Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście Narodowego Planu Rozwoju i Sektorowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego /


Prowadzący / Leader: Jakub Wygnański – FIP/KLON/JAWOR

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna