Trzecie kolokwium z chemii organicznej B. 12. 06. 2008. Zadanie 1Pobieranie 8.57 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.57 Kb.
Trzecie kolokwium z chemii organicznej B. 12.06.2008.
Zadanie 1 (35 p.)

Przedstaw schematy poniższych reakcji za pomocą wzorów chemicznych, a także podaj nazwy tych przemian oraz nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką: 1. (3 p.) fenylooctan etylu + węglan dietylu + (1) etanolan sodu, (2) kwas octowy  A;

 2. (3 p.) propanian etylu + etanolan sodu → B C; podaj mechanizm powstawania B (7 p.);

 3. (2 p.) acetylooctan etylu + keton metylowo-winylowy D;

 4. (6 p.) 1-bromo-2-fenyloetan + ftalimidek potasu  E (C16H13NO2) F + G

 5. (4 p.) chlorek heksanoilu + azydek sodu  H I (C5H13N)

 6. (3 p.) chlorek m-nitrobenzenodiazoniowy J

 7. (7 p.) 2-chloro-3-metylopentan + trimetyloamina  K L M (produkt główny).


Zadanie 2 (30 p.)

Zaprojektuj syntezy następujących związków z podanych substratów organicznych oraz innych niezbędnych reagentów nieorganicznych: 1. (8 p.) m-chlorotoluenu z p-toluidyny (p-metyloaniliny),

 2. (10 p.) N-benzyloaniliny z aniliny,

 3. (6 p.) pentanianu sec-butylu (pentanian 1-metylopropylu) z but-1-enu,

 4. (6 p.) kwasu 3-fenylopropanowego z malonianu dietylu i benzaldehydu oraz dimetyloaminy jako katalizatora.

Zadanie 3 (30 p.)

Przedstaw schematy poniższych reakcji za pomocą wzorów chemicznych oraz nazwy produktów organicznych powstających w reakcjach a-f: 1. (3 p.) benzyloamina + aceton wobec H2/Pd 

 2. (2 p.) kwas 2,2-dimetylopropanowy + (1) LiAlH4/eter, (2) H2O 

 3. (2 p.) N,N-dietyloanilina + NaNO2/HCl (aq)/0-5C 

 4. (4 p.) benzoesan fenylu + 1 mol NaOH (aq) 

 5. (4 p.) butanian izopropylu + dietyloamina/ T 

 6. (4 p.) propanian metylu + pentan-1-ol (nadmiar)/kat. H2SO2 (st.), T ; podaj mechanizm reakcji (8 p.)

 7. (2 p.) chlorek o-nitrobenzenodiazoniowy + m-metylofenol ; podaj zakres pH, przy którym zachodzi ta reakcja (1 p.).Zadanie 4 (14 p.)


Przedstaw za pomocą wzorów chemicznych pełne równania każdej z przedstawionych reakcji lub zaznacz, że dana reakcja nie zachodzi:

 1. (2 p.) ftalimidek potasu + kwas octowy

 2. (2 p.) benzamid + diizopropyloamidek litu (LDA)

 3. (2 p.) benzoesan sodu + kwas 3,5-dinitrobenzoesowy

 4. (2 p.) chlorek aniliniowy + cykloheksyloamina

 5. (2 p.) p-toluidyna + chlorek p-nitroaniliniowy

 6. (2 p.) dimetyloamina + kwas octowy

 7. (2 p.) nitrometan + NaOH (aq)
Pobieranie 8.57 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna