Twenty eighth sunday in ordinary timePobieranie 27.04 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar27.04 Kb.
TWENTY EIGHTH SUNDAY

IN ORDINARY TIME

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA
October 10, Październik 2010
1Sunday, October 10, Niedziela

9AM † Lorraine Jones

11AM †† Za zmarłych z Rodziny Kulesza (syn z Rodziną)

7PM in intention of MariaMonday, October 11, Poniedziałek

8AM For ParishionersTuesday, October 12, Wtorek

10AM Adoration of the Blessed Sacrament

11AM in intention of Patricia and Mike

Wednesday, October 13, Środa

7PM w intencji Rodziny w PolsceFriday, October 15, Sobota

7PM w intencji Piotra i Doroty1Saturday, October 16, Sobota

8AM † Lubka Jaśkiewicz

7PM †Ludwina Bylina

1Sunday, October 17, Niedziela

9AM † Władysław Zabłocki

11AM † Zofia Gizowska (Rodzina Gizowskich)

7PM † Ks. Adam Barcz


SUNDAY COLLECTION Oct. 3

Envelopes/Koperty $867.00

Loose change $666.00

Coffee hour $19.45Candles / Świece $90.77

TOTAL / SUMA $1643.22
OTHER DONATIONS

Building Fund $422.51

Religious Education $330.00

May God reward your generosity!

Bóg zapłać!
give thanks to god for the gift of our redemption

The lepers in today’s readings were made whole by a loving act of God. Namaan and the Samaritan gave thanks to God and recognized his power in their cures. Others failed to give thanks. How often have we given God due thanks for his blessings, expecially for saving us from our human frailties and winning for us eternal life?THIS WEEK

This Sunday, October 10

- Coffee and goodies

- 12PM Religious Education in Polish

Wednesday, October 13

- 10AM – 2PM Arts and CraftsSaturday, October 16

- 5PM Movie about life of Fr. Jerzy Popieluszko in Polish languageSunday, October 17

- Coffee and goodies

- 12PM Religious Education

- - - - - - - - - - - -LET US PRAY FOR THE SICK: Fr. Stanisław Drzał, Nick Alexander, David Tiley, Marta Pustkowski, Weronika Górecka, Tillie Moran, Janina Mazur, Władzia Hrapkowicz, Basia Rogóż, Jadwiga Bylina, and other suffering parishioners.

OCTOBER – THE ROSARY MONTH

During the month of October we are praying the Rosary after every Holy Mass.RELIGIOUS EDUCATION FOR CHILDREN AND YOUTH

Religious Education classes for children and youth are every Sunday at 12PM. To enroll children or if you have any questions please contact Mrs. Maria Tarnawska.26-TH ANNIVERSARY OF MARTYR’S DEATH OF FR. JERZY POPIELUSZKO

On Tuesday, October 19 there will be 26th anniversary of martyr’s death of Fr. Jerzy Popieluszko, whose beatification took place this year. We will have a movie shown about his life in Polish language on Saturday, Oct. 16 at 5PM.SECOND COLLECTION

On Sunday, Oct. 24 is World Mission Sunday and we will have a second collection. Please be generous in helping the Church’s missionary work around the world.


CATHECHESIS ON THE ROMAN MISSAL

Final text of the Order of Mass may be found at www.usccb.org/romanmissal

A number of modifications have been made since 2008 so some catechetical material may be slightly out of date already, and some new musical settings of the Order of Mass have had to be altered.

Points worthy of note:

● The words of absolution in the Penitential Act have been modified so that the text of the current Sacramentary is maintained

● The addtion of “I believe” at three points in the Profession of Faith
● Several slight modifications to the texts of the Eucharistic Prayers

● The final doxology of the Eucharistic Prayer has been slightly altered


Regarding adaptations for the United States

● The acclamation “Christ has died” has not been approved. Musical settings of the Order of Mass will not include this acclamation

● Alternate forms of the trope for Form C of the Penitenial Act were approved and will be contained in an appendix in the final text of the Missal
More than just changes to word or rubrics, the new Missal calls us to a more profound engagement with the Eucharist and the Mystery mad present in our worship.
WPROWADZENIE DO LITURGII

Żaden człowiek nie powinien, nie może żyć pozbawiony pomocy ze strony innych ludzi. Ma do niej prawo. Gdy mu jej ktoś odmówi, odczuwa fakt taki jako coś nieludzkiego. A nawet gdy się jej udziela, ale w ramch tzw. przepisów, życie staje się nieznośne. Najcenniejsze, co posiadamy – życie i miłość – może być tylko darowane i jako dar przyjęte. Nie może być nakazane ani wymuszone.

Niełatwo przychodzi nam prosić o pomoc, a może jeszcze trudniej dziękować za nią. Powinniśmy się tego jednak nauczyć. Otwarci i kochający ludzie nie czekają, aż się ich poprosi. Oni uprzedzają prośby. W tym naśladują Boga. Ponieważ Bóg jest dobry, daje również temu, kto nie prosi. Kto jednak nie umie prosić, nie będzie w stanie przyjąć tego, co mu Bóg ofiaruje.

WYDARZENIA W TYM TYGODNIU

Dzisiejsza niedziela, 10 października

- 12PM Matki Różańcowe zapraszają na Różaniec po Mszy św.

- 12PM Nauka religii dla dzieci i młodzieży

- Kawa i ciastoŚroda, 13 października

- 10AM – 2PM Arts and CraftsSobota, 16 października

- 5PM - Film o życiu Ks. Jerzego Popiełuszko w języku polskimNiedziela, 17 października

- 12PM Nauka religii dla dzieci i młodzieży

- 12PM Kawa i ciasto


W razie planowanej nieobecnoci prosimy o zaatwienie sobie zastpstwa.MÓDLMY SIĘ za chorych parafian: ks. Stanisława Drzała, Nicka Alexandra, Davida Tiley, Martę Pustkowski, Weronikę Górecką, Tillie Moran, Janinę Mazur, Władzię Hrapkowicz, Basię Rogóż, Jadwigę Bylinę i innych cierpiących parafian.

MIESIĄC PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM RÓŻAŃCA

W miesiącu październiku po każdej Mszy Św. odmawiamy Różaniec.NAUKA RELIGII

Zajęcia religii dla dzieci i młodzieży odbywają się w każdą niedzielę po polskiej Mszy św. W dalszym ciągu pani Maria Tarnawska przyjmuje zapisy w Sali parafialnej.26-TA ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. JERZEGO POPIEŁUSZKO

We wtorek, 19 października będzie 26-ta rocznica męczeńskiej śmierci Ks. Jerzego Popiełuszko, który został beatifikowany w tym roku. W sobotę, 16 października o godz. 5PM zapraszamy wszystkich na obejrzenie filmu o życiu ks. Popiełuszko w Sali Parafialnej.DRUGA ZBIÓRKA

W niedzielę, 24 października jest World Mission Sunday i będzie druga zbierana taca. Pomagajmy pracy misyjnej Kościoła w świecie.


W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

Lektorzy

Oct. 10 - Marek Grzelak i Krzysztof Ostrowski

Oct. 17 – Ewa i Miłosz Zielinscy

Oct. 24 – Grażyna Golonka i Ignacy Stawarz

Oct. 31 – Msza z udziałem dzieci i młodzieży

Marszałkowie

Oct. 10 - T. Wolak, A. Buchalski, M. Gajda, I Stawarz

Oct. 17 – Z. Pomykała, S. Witkowski, H. Lepis, A. Golonka

Oct. 24 – Z. Chaberski, L. Cieszkowski, C. Gierek, P. Pomykała

Oct. 31 – E. Koliński, M. Grzelak, M. Kowalski, S. Morawski

Kawa i ciasto

Oct. 10 - Krystyna Mazurek i Dorota Nicholof

Oct. 17 – Basia Morawska

Oct. 24 – Krystyna Grzelak i Ala Stawarz

Oct. 31 – Anna Kolińska-Ostrowska, Yvonne Kazimierowicz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna