Tworzenie wykresów z dodatkowymi osiami X i YPobieranie 16.51 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar16.51 Kb.
TWORZENIE WYKRESÓW Z DODATKOWYMI OSIAMI X i Y
Zakładamy, że w trzech kolumnach arkusza kalkulacyjnego zapisane są wartości liczbowe trzech zmiennych X, Y oraz Z. (w kolumnach A, B oraz C). W przypadku próby wykonania na wspólnym rysunku wykresów zależności Y=f(X) oraz Z=g(X) możliwe są trzy przypadki:

 1. wielkości zmiennych zależnych Y oraz Z są wyrażone w takich samych jednostkach a ich wartości liczbowe są podobnego rzędu dla zmiennej Y oraz Z

 2. wielkości zmiennych zależnych Y oraz Z są wyrażone w takich samych jednostkach a wartości liczbowe zmiennej Y znacznie różnią się rzędem wielkości od zmiennej Z

 3. wielkości zmiennych zależnych Y oraz Z są wyrażone w różnych jednostkach

W przypadku a) stosuje się typowe postępowanie tworzenia wykresu zawartego w kreatorze wykresów. Wynikiem tego postępowania jest wykres zawierający dwie krzywe Y(X) i Z(X) ze wspólną osią zmiennej zależnej.


W przypadkach b) i c) konieczne jest zastosowanie procedury dodawania dodatkowej osi na wykresie z odpowiednimi (różnymi jednostkami lub wartościami liczbowymi). W tym celu:

 1. Otwórz arkusz: Dane017.xls i zapisz go jako Dane017A.xls.

 2. W menu głównym Wstaw wybierz opcję Wykres

 3. W okienku Kreator wykresów – Typ wykresu w zakładce Standardowe typy wybierz jak Typ wykresu wykres XY(Punktowy) oraz odpowiedni Podtyp wykresu, np. Wykres punktowy z punktami danych połączonymi liniami.

 4. Naciśnij klawisz Dalej.

 5. W otwartym okienku włącz zakładkę Serie

 6. Naciśnij przycisk Dodaj znajdujący się pod okienkiem Serie.

 7. W okienku Serie zaznacz Serie1

 8. Kliknij lewym klawiszem myszy w pole Wartość X

 9. Umieść kursor w tym polu i zaznacz zakres zmiennej X (komórki A7:A26)

 10. Kliknij lewym klawiszem myszy w pole Wartość Y

 11. Umieść kursor w tym polu i zaznacz zakres zmiennej Y (komórki B7:B26), co powoduje pojawienie się wykresu Y(X).

 12. Naciśnij klawisz Dalej.

 13. Naciśnij klawisz Zakończ.

 14. Umieść kursor w polu otrzymanego wykresu, naciśnij prawy klawisz myszy i wybierz opcję Dane żródłowe

 15. Naciśnij przycisk Dodaj znajdujący się pod okienkiem Serie.

 16. W okienku Serie zaznacz Serie2, co powoduje pojawienie się na dotych­cza­so­wym wykresie dodatkowego pojedyn­czego punktu (w innym kolorze).

 17. Kliknij lewym klawiszem myszy w pole Wartość X

 18. Umieść kursor w tym polu i zaznacz zakres zmiennej X (komórki A7:A26)

 19. Kliknij lewym klawiszem myszy w pole Wartość Y

 20. Umieść kursor w tym polu i zaznacz zakres zmiennej Z (komórki C7:C26), co powoduje pojawienie się obok poprzedniego wykresu także wykresu Z(X).

 21. Naciśnij klawisz Dalej.

 22. Naciśnij klawisz Zakończ.

 23. W otrzymanym w ten sposób wykresie (bez tytułu oraz tytułów osi) naciśnij dwukrotnie lewym klawiszem myszy na dowolny punkt wykresu funkcji Z(X).

 24. W otwartej w tej sposób zakładce Formatowanie serii danych otwórz zakładkę . W za­mieszczonym w tej zakładce poleceniu Kreśl serie na wybierz opcję: Oś główna i na­ciśnij klawisz OK. na tym etapie otrzymany wykres zawiera tylko jedną oś pionową po lewej stronie wykresu.

 25. W otrzymanym w ten sposób wykresie (bez tytułu oraz tytułów osi) naciśnij dwukrotnie lewym klawiszem myszy na dowolny punkt wykresu funkcji Z(X).

 26. W otwartej w tej sposób zakładce Formatowanie serii danych otwórz zakładkę . W zamieszczonym w tej zakładce poleceniu Kreśl serie na wybierz opcję: Oś pomocnicza i naciśnij klawisz OK. W ten sposób na wykresie pojawiła się dodatkowa oś pionowa po prawej stronie wykresu.

 27. Kliknij jeden raz prawym klawiszem myszy na pusty obszar wykresu. W otwartym w ten sposób polu wyboru wybierz opcję Opcje wykresu.

 28. W zakładce Opcje wykresu wypełnij odpowiednimi informacjami pola:

a) Tytuł wykresu (jeśli to konieczne)

b) Oś wartości X

c) Oś wartości Y

d) Dodatkowa oś wartości Y 1. Naciśnij klawisz OK.

 2. Aby umożliwić wstawianie elementów graficznych (symbole, teksty, ikony, rysunki) w polu wykresu w programie MS Excel należy udostępnić paski narzędzi. W tym celu należy:

 1. W menu głównym Widok wybierz opcję Paski narzędzi

 2. Zaznacz żądane opcje: Rysowanie lub WordArt

 1. W celu umieszczenia w polu wykresu etykiet zawierających opis elementów wystę­pu­ją­cych na wykresie (punktów lub linii) należy:

 1. lewym klawiszem myszy nacisnąć jeden raz na ikonę „Rysuj pole tekstowe” znajdująca się zwykle na dolnym pasku,

 2. umieścić znacznik myszy w żądanym miejscu pola wykresu

 3. nacisnąć jeden raz lewym klawiszem myszy, co powoduje otwarcie pola tekstowego

 4. wpisać żądany opis elementu wykresu, a następnie umieścić znacznik myszy poza polem tekstowym, co kończy edycję w polu tekstowym

 5. zaznaczyć lewym klawiszem myszy utworzone pole tekstowe

 6. umieścić kursor myszy na wyświetlonej w ten sposób ramce otaczającej wybrane pole tekstowe i przeciągnąć je z zawartością we właściwe miejsce wykresu, a następnie kliknąć jeden raz lewym klawiszem myszy w dowolnym miejscu wykresu poza polem tekstowym.

 7. Powtórzyć czynności opisane w punktach a) – f) dla innych pól tekstowych.

 1. Zapisz arkusz z otrzymanym wykresem w pliku Dane017A.xls.

 2. Postępując analogicznie wykonać zadanie z pliku Dane018.xls


Pobieranie 16.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna