Tych, którzy rozpoczęli agonię, Tych, którzy stracili nadzieję na wyzdrowieniePobieranie 40.5 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar40.5 Kb.
MODLITEWNIK I ŚPIEWNIK FATIMSKI
Modlitwa do Maryi za chorych
Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata,

Tych, którzy w tej chwili stracili przytomność i będą umierać,

Tych, którzy rozpoczęli agonię,

Tych, którzy stracili nadzieję na wyzdrowienie,

Tych, którzy krzyczą i płaczą z bólu,

Tych, którzy nie mogą zatroszczyć się o siebie z powodu braku pieniędzy,

Tych, którzy tak bardzo chcieliby chodzić, a muszą po zostawać nieruchomi,

Tych, którzy na próżno szukają w swoim łóżku dogodniejszej pozycji.

Tych, którzy muszą się wyrzec najdroższych planów przyszłości,

Tych zwłaszcza, którzy nie wierzą w lepsze życie,

Tych, którzy buntują się i złorzeczą Bogu,

Tych, którzy nie wiedzą, że Chrystus boleśnie opuszczony na krzyżu cierpiał jak oni i za nich.

Maryjo - bądź u wezgłowia wszystkich chorych świata.

Amen.
Akt oddania się chorych Matce Bożej Bolesnej

(Pius XII - 1957)

O Matko łaskawa i dobra, której serce przeniknął miecz boleści, oto my, biedni chorzy, stajemy wraz z Tobą na Kalwarii obok Jezusa. Powołani do wzniosłej łaski cierpienia, pragniemy dopełnić w nas to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, za Ciało Jego, którym jest Kościół. Poświęcamy Tobie nas samych i nasze cierpienia, żebyś nas położyła na ołtarzu Twego Boskiego Syna, jako pokorne ofiary przebłagalne za zbawienie nasze i naszych braci. Przyjmij, Matko Bolesna, to nasze poświęcenie i ofiarowanie, wzmocnij w naszych sercach wielką nadzieję, abyśmy, jak teraz uczestniczymy w cierpieniach Jezusa, tak mogli kiedyś z Nim razem być w radości obecnego i wiecznego życia. Amen.


P I E Ś N I


1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon

Zjawienie Maryi ogłasza nam on.

Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria

2. Śpieszymy więc wszyscy wśród zmartwień

I trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny

Nasz los. Ave, Ave...

3. Dziewica przecudna w koronie dębu,

Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec

W ręku. Ave, Ave...

4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy

Choć smutek i troska przebija z twarzy.

Ave, Ave...

5. Skąd jesteś o pani? Pytają dzieci,

Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.

Ave, Ave...

6. By Boga już więcej nie obrażali,

Za grzechy i zbrodnie pokutowali.

Ave, Ave...

7. Za radą Twą Pani, przejęci żalem

Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.

Ave, Ave...

8. Niesiemy swe modły do tronu Pana

Przez serce Twe czyste, Niepokalana

Ave, Ave...

9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia

Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.

Ave, Ave...

10. Różaniec, pokuta i umartwienie,

Są naszym ratunkiem i ocaleniem.

Ave, Ave...

l. W słonecznej światłości Najświętsza Panna,

Na ziemię zstępuje, jak zorza ranna.

Ref: Ave, ave, ave Maryja,

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!

2. Na liściach dębowych stanęła Pani,

A dzieci na klęczkach modlą się do Niej.

3. O Matko, dlaczego Twe jasne oczy,

Cierpienie i smutek boleśnie mroczy?

4. Me Serce Matczyne przepełnia smutek,

Bo dusze mych dzieci grzechem zatrute.

5. O, zmiłuj się Matko i pokaż drogę,

Co z ziemi prowadzi prosto do Boga.

6. Grzesznicy niech padną w pokorze, skrusze.

W pokucie i we łzach obmyją duszę.

7. A po cóż w dębowych liściach Ty stoisz?

Czy pragniesz orędzie dać dzieciom swoim?

8. Przeze mnie Bóg chce wam dać byt spokojny,

i zgasić już krwawe pożogi i wojny.

9. O Matko, przez Serce Twoje i Różaniec,

Niech Boże brzmi chwała po ziemi kraniec.PROGRAM NABOŻEŃSTWA FATIMSKIEGO

13-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA
16.30 POCZĄTEK ADORACJI

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU


17.00 ODCZYTANIE PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ

– ZAKOŃCZENIE ADORACJI

PROCESJA Z FIGURĄ DO KRZYŻA

NA CMENTARZU I WOKÓŁ KOŚCIOŁA

– RÓŻANIEC FATIMSKI

MSZA ŚW.
1. Pieśń eucharystyczna.

2. Pieśń: Z dalekiej Fatimy.

3. Prośby i podziękowania (składane przy figurze M.B. Fatimskiej.

4. Pieśń: Wśród łez goryczy.

5. Modlitwa za chorych.

6. Pieśń na błogosławieństwo.

7. Błogosławieństwo eucharystyczne.

8. Formowanie się procesji (krzyż, sztandary, służba liturgiczna, celebrans, figura, pozostali wierni ze świecami lub zniczami, które można potem zostawić przy figurze Jana Pawła II lub na grobach bliskich).

9. W czasie procesji (wokół kościoła, przedłużonej do krzyża na cmentarzu) – Różaniec fatimski. Po każdym O mój Jezu śpiew: Ave, ave, witaj zdobna w słońca strój. Ave, ave, Matko zawsze przy nas stój.

10. Pieśń: Różańcowa Pani nieba, ziemi.

11. Msza św.

12. Pieśń:W słonecznej światłości.


1. Różańcowa Pani nieba, ziemi,
Pozdrawiamy Cię glosy naszymi.

Ref.
Do Ciebie się cały świat ucieka.


Przez różaniec Twej pomocy czeka,
Różańcowa Dziewico Maryjo.

2. Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem,


Przestrzec ludzkość przed Bożym
karaniem.

3. Mówisz, że chcesz być dla nas obroną


I ratować dusze, które toną.

4. Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,


Więc zadałaś po trzykroć pokuty.

5. W Fatimie wskazałaś różaniec,


Że dla grzeszników to obrony szaniec.

6. Tajemnice różańca świętego,


Zdepczą wroga zbawienia naszego.

7. Wtedy serce me zatriumfuje


I ludzkość całą ono uratuje.
Wśród łez goryczy świata tego

Twe dzieci znoszą ból i udrękę.

Maryjo, Matki, ustrzeż od złego,

Pospiesz na pomoc, wyciągnij rękę,

Pocieszycielką by nam chciej.
Ref. Ty w niepewnościach życia nadzieją

I światłem jasnym wśród cierpień mocy.

Ty deszczem żyznym dla tych, co sieją,

Portem bezpiecznym w czas mgły i nocy.

Bądź i opiekę nad nami miej.

Bądź i opiekę nad nami miej.


Pociesz nas w smutku – Smutnych Pocieszenie

Ulecz nasze rany – Chorych uzdrowienie

Dodaj nam otuchy – Słabych Pokrzepienie

Wyrwij nas ze złości – Grzesznych Nawrócenie

Nie daj nam zginąć – Błądzących Schronienie

O Matko Fatimska – wstawiaj się za nami.


Ref. Ty w niepewnościach…
Ty, co łaskawie naszą Panią

I Matką jesteś ludu swojego,

Cierpienia złagódź, co serca ranią,

A w zamian zanieś dla Syna swego

Naszą podziękę, miłość, hołd.
Ref. Ty w niepewnościach…
Za sumienie czyste - Przyjmij dziękczynienie

Za pociechę w smutku – Przyjmij dziękczynienie

Za męstwo i wierność – Przyjmij dziękczynienie

Za powrót do zdrowia – Przyjmij dziękczynienie

Za Twoją opiekę – Przyjmij dziękczynienie

O Matko Fatimska [ prowadź nas do Boga.


Ref. Ty w niepewnościach…


PROGRAM NABOŻEŃSTWA FATIMSKIEGO

13-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

OD LISTOPADA DO KWIETNIA
15.30 POCZĄTEK ADORACJI

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU


16.00 RÓŻANIEC FATIMSKI Z PROŚBAMI

I PODZIĘKOWANIAMI

MSZA ŚW.
1. Pieśń eucharystyczna.

2. Pieśń: Z dalekiej Fatimy.

3. Różaniec fatimski (prośby i podziękowania czytane przed każdą tajemnicą). Po każdym O mój Jezu śpiew: Ave, ave, witaj zdobna w słońca strój. Ave, ave, Matko zawsze przy nas stój.

4. Pieśń: Wśród łez goryczy.

5. Modlitwa za chorych.

6. Pieśń na błogosławieństwo.

7. Błogosławieństwo eucharystyczne.

8. Pieśń: Różańcowa Pani nieba, ziemi.

9. Msza św.

10. Pieśń:W słonecznej światłości.
PROGRAM NABOŻEŃSTWA FATIMSKIEGO

13-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

OD MAJA DO PAŹDZIERNIKA
16.30 Początek adoracji Najśw. Sakramentu

* okazja do spowiedzi
17.00 Nabożeństwo fatimskie

* czytanie próśb i podziękowań

* modlitwy w intencji chorych i cierpiących

* zakończenie adoracji.

* procesja z figurą M. B. Fatimskiej do krzyża

na cmentarzu i wokół kościoła - Różaniecfatimski

* Msza św.

PROGRAM NABOŻEŃSTWA FATIMSKIEGO

13-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

OD LISTOPADA DO KWIETNIA
15.30 Początek adoracji Najśw. Sakramentu

* okazja do spowiedzi
16.00 Nabożeństwo fatimskie

* Różaniec fatimski z prośbami i podziękowaniami

* modlitwy w intencji chorych i cierpiących

* Msza św.

Jeśli 13. dzień przypada nietypowo, np. w niedzielę, sobotę lub jakieś święto – godzina rozpoczęcia podawana jest w ogłoszeniach parafialnych.
Pobieranie 40.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna