Tydzień bez przemocy. Nie zamykaj oczu” Realizując Rządowy program na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”Pobieranie 21.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar21.61 Kb.
Tydzień bez przemocy. Nie zamykaj oczu”

Realizując Rządowy program na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 172/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r.), a także w ramach działań podjętych w ramach polityki oświatowej nt. „ Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”, jak co roku podjęliśmy działania mające na celu zwrócenie uwagi na problem agresji coraz bardziej powszechny wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie „Tygodnia bez przemocy. Nie zamykaj oczu”. Ma on pokazać uczniom niebezpieczeństwa wynikające z zachowań agresywnych, nauczyć ich jak zapobiegać wszelkim przejawom agresji i właściwie na nie reagować. Celem jest także skłonienie do zastanowienia się nad własnym zachowaniem i dokonanie jego zmian.

Przemoc jest straszna. Przemoc to choroba. Okrutne czyny, czasem nawet słowa. Ogarnia wszystkich winnych i bez winy. Nie szukajmy zemsty, szukajmy przyczyny.”

Tydzień bez przemocy. Nie zamykaj oczu”miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Złoczewie

termin realizacji: 19.03. – 25. 03.2015 r.

realizatorzy:

Beata Paluch

Agnieszka Ciołek

Lidia Gajda

Elżbieta Grobelny

Justyna Włodarczyk

Dariusz Ostenda

uczestnicy:

uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Złoczewie

cele:


 • wzmocnienie więzi i odpowiedzialności pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami we wspólnym działaniu sprzyjającym poprawie bezpieczeństwa dzieci

 • eliminowanie i ograniczenie zachowań społecznie niepożądanych agresji i przemocy

 • wzmacnianie więzi pomiędzy uczniami w klasie i w szkole

 • stwarzanie jasnych zasad zapobiegających zachowaniom agresywnym

 • upowszechnianie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej, nauka tolerancji, wzbudzanie empatii

 • wzrost świadomości o odpowiedzialności za własne czyny

 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

 • dostarczanie uczniom wiedzy o mechanizmach powodujących wzrost zachowań agresywnych i sposobach ich ograniczania

Program pozwoli wszystkim działać przeciw agresji i przemocy oraz zastąpić złe zachowanie atmosferą zrozumienia i przyjaźni. Mamy nadzieję, że ten „kolorowy tydzień” będzie zwiastunem zmiany w naszym codziennym życiu.

Zadania do realizacji: • Kolorowy tydzień

 • 19.03 (czwartek) – czerwony

 • 20.03 (piątek) – zielony

 • 23.03 (poniedziałek) - żółty

 • 24.03 (wtorek) – biały

 • 25.03 (środa) – niebieski • Wykonanie klasowych gazetek ściennych (klasy IV – VI) pod hasłem „Tydzień bez przemocy. Nie zamykaj oczu” – praca konkursowa

 • Z uśmiechem witamy wiosnę” – I dzień wiosny (20.03. – piątek)

 • Przedstawienie profilaktyczne pt. „Przeciw przemocy” kl. VI c

 • Warsztaty profilaktyczne przeciw przemocy prowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki

klasy I – III – temat: POKONAĆ STWORKA AGRESORKA

Dlaczego: Problem agresji wśród dzieci i młodzieży to zjawisko coraz bardziej powszechne i narastające, zarówno w szkole, jak i życiu codziennym. Zajęcia, które proponujemy uczą umiejętności wyrażania swoich emocji, szczególnie tych trudnych. Uświadamiają przyczyny agresji. Dzieci poprzez zabawę, dramę , opowiadanie i rozmowę uczą się jak zapobiegać zachowaniom agresywnym, jak współpracować w zespole by uniknąć nieporozumień.

Założenia merytoryczne i cele spotkania: Pogłębienie wiedzy na temat przemocy, uświadomienie przyczyn agresji, zdobycie umiejętności wyrażania swoich emocji, szczególnie tych trudnych, kształtowanie postaw wolnych od przemocy i agresji. Oczekiwany efekt: Uczeń wie, co to jest agresja i jakie skutki wywołują zachowania agresywne; zdobywa umiejętności wyrażania swoich emocji, szczególnie tych trudnych, potrafi określić, które zachowania są właściwe, a które niewłaściwe; wie, jak zachować się, gdy jest świadkiem przemocy; akceptuje uczucia przeżywane przez inne osoby; potrafi zgodnie współpracować w grupie; zna sposoby radzenia sobie z agresją.

klasy IV – VI – temat: SŁOWA, KTÓRE RANIĄ… - bulling , agresja

Dlaczego: Dzisiejsza młodzież zdaje sobie sprawę z potęgi słów, które użyte w niewłaściwy sposób mogą przynieść wiele złego. Wyzwiska, obmawianie, poniżanie czy grożenie to te formy zachowań agresywnych, które wyciskają piętno na osobach prześladowanych. – SŁOWA, KTÓRE RANIĄ… - bulling , agresja słowna.

Założenia merytoryczne i cel programu: zwrócenie uwagi dzieci, na konsekwencje agresji słownej wśród rówieśników, nauka zasad komunikacji pozbawionej agresji, kształtowanie postaw wolnych od zachowań agresywnych oraz pokazanie, jak zachowywać się w sytuacji, kiedy dziecko staje się obiektem kpin i obelg ze strony innych.

Oczekiwane efekty: zrozumienie negatywnych skutków używania słów w niewłaściwy sposób, świadomość swojego zachowania.

 • Cykl spotkań dla klas I – III pt. „Poczytaj mi przyjacielu” wraz z rysowaniem wizerunku swojego kolegi, przyjaciela „Mój przyjaciel” • Spotkanie z psychologiem, pedagogiem PP • Objazdowa interaktywna wystawa „Eksperymentuj!” Centrum Nauki Kopernik. Warsztaty eksperymentalne prowadzone przez animatorów CNK w ramach wystawy. Ekspozycja będzie podstawą dla podejmowania różnorodnych działań z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - wystawa przygotowana w Publicznym Gimnazjum im. M. Kopernika w Burzeninie (klasy IV – VI) – wyjazd jako nagroda dla dwóch klas w konkursie pt.: Klasowa Gazetka Ścienna „Tydzień bez przemocy. Nie zamykaj oczu”.

Tydzień bez przemocy. Nie zamykaj oczu”

Plan tygodnia

czwartek 19.03

 • obowiązuje kolor czerwony

 • warsztaty profilaktyczne dla klas I – VI (sala gimnastyczna – bez krzeseł)

 • klasy I – III godz. 8.00 – 10.00 temat: POKONAĆ STWORKA AGRESORKA

 • klasy IV – VI godz. 10.00 – 12.00 temat: SŁOWA, KTÓRE RANIĄ… - bulling, agresja

piątek 20.03 (skrócone lekcje)

 • obowiązuje kolor zielony lub dowolne przebranie

 • przedstawienie profilaktyczne pt. „Przeciw przemocy” kl. VI c

 • „Z uśmiechem witamy wiosnę” – spacer ulicami miasta, palenie Marzanny

poniedziałek 23.03

 • obowiązuje kolor żółty

 • spotkania dla klas I – III pt. „Poczytaj mi przyjacielu” wraz z rysowaniem wizerunku swojego kolegi, przyjaciela „Mój przyjaciel” - uczniowie z klas V – VI czytają najmłodszym

wtorek 24.03

 • obowiązuje kolor biały

 • spotkanie ze szkolnym pedagogiem i podsumowanie konkursów

środa 25.03.

 • obowiązuje kolor niebieski

 • klasy I – III spotkanie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Złoczewie (sala gimnastyczna – bez krzeseł)

 • klasy I – 1 godzina lekcyjna

 • klasy II – 2 godzina lekcyjna

 • klasy III – 3 godzina lekcyjna

 • klasy IV – VI spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej w Sieradzu (sala gimnastyczna – bez krzeseł)

 • klasy IV – 4 godzina lekcyjna

 • klasy V – 5 godzina lekcyjna

 • klasy VI – 6 godzina lekcyjna

 • spotkanie dla rodziców z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej w Sieradzu godz. 16.00

czwartek 26.03

 • wyjazd na objazdową interaktywną wystawę „Eksperymentuj!” Centrum Nauki Kopernik do Publicznego Gimnazjum im. M. Kopernika w Burzeninie (klasy IV – VI) – wyjazd jako nagroda dla dwóch klas w konkursie pt.: Klasowa Gazetka Ścienna „Tydzień bez przemocy. Nie zamykaj oczu

akcje towarzyszące :

 • konkurs dla klas IV – VI: Klasowa Gazetka Ścienna „Tydzień bez przemocy. Nie zamykaj oczu”(cała klasa)

 • konkurs dla klas I – VI: plakat: „Szkoła bez przemocy – nie zamykaj oczu”(konkurs indywidualny)

 • cykl spotkań dla klas I – III pt. „Poczytaj mi przyjacielu” wraz z rysowaniem wizerunku swojego kolegi, przyjaciela

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna