Tylko w ciszy natury można usłyszeć szept duszyPobieranie 130.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar130.45 Kb.
SACRUM

Tylko w ciszy natury można usłyszeć szept duszy.
Od najwcześniejszych czasów chrześcijaństwa na naszych terenach pojawiali się eremici w poszukiwaniu tej prawdy. Osiedlali się w Świętokrzyskiej Puszczy z dala od miejscowych osad, aby modląc się i kontemplując wsłuchiwać się w odgłosy przyrody. Często byli pierwszymi przewodnikami dla zbłąkanych wędrowców, „lekarzami” dusz i ciała. Dzisiaj w miejscach ich pustelni stoją pamiątkowe kapliczki i klasztor Bernardynek w Św. Katarzynie. Obowiązkowym punktem naszej wycieczki w G. Świętokrzyskie jest pielgrzymka do relikwii Krzyża Świętego.
Benedyktyni umiłowali góry, cystersi doliny, oblaci ruiny”.
Ta sentencja odzwierciedla stan klasztoru, jaki ojcowie zastali w 1936 r., kiedy przybyli z misją na Łysą Górę, gdzie opuszczone mury po latach pustki, działania więzienia, zrujnowaniu kościoła przez Austriaków po wysadzenie wieży kościelnej w 1914 r. trzeba było odbudować. Modlimy się w kościele pw. Świętej Trójcy i Krzyża Św., gdzie urzekają ogromne malowidła Franciszka Smuglewicza, przedstawiające m.in. Św. Benedykta, Św. Scholastykę, historię Krzyża. Następnie udajemy się do Kaplicy Relikwii Krzyża Świętego (Oleśnickich). Jest to cenny zabytek wczesnego baroku, wybudowana na zrębie gotyckiego kapitularza przez Mikołaja Oleśnickiego, wojewodę lubelskiego w latach 1610-20. W pierwszym okresie służyła, jako mauzoleum rodziny Oleśnickich. W 1723 r. opat Mirecki przenosi do niej relikwie Krzyża Św. Freski w kopule z XVII w. Główne pole nad ołtarzem wypełnia postać Chrystusa, Zbawiciela świata. W dalszych – nieznany artysta umieścił Najświętszą Maryję Pannę, św. Jana Chrzciciela, św. Benedykta, św. Scholastykę i dwunastu Apostołów. Poniżej czaszy kopuły malowidła z 1782 roku, Macieja Reichana przedstawiające losy relikwii. W narożnikach dwa ołtarzyki boczne św. Barbary i św. Jana Nepomucena. Na ścianie południowej wczesnobarokowy, piętrowy pomnik nagrobny fundatorów kaplicy. Nagrobek z marmuru kieleckiego, inkrustowany marmurem czarnym i alabastrem. W architektonicznym obramowaniu pilastrowym dwie płaskorzeźby leżących postaci. U góry – Mikołaja Oleśnickiego, na dole – Zofii Oleśnickiej, trzeciej żony wojewody, zmarłej w 1612 roku. Pielgrzymi po krótkiej adoracji i modlitwie w kaplicy są błogosławieni relikwiarzem, który podawany jest do ucałowania. Zmęczeni turyści mogą skorzystać z klasztornej kawiarenki „Stara Apteka” (wejście od krużganków), gdzie można się napić herbaty i kawy, kupić ziołowe lekarstwa Ojców Bonifratrów oraz słynną nalewkę benedyktyńską „Sekret Opata”, która na pewno poprawi samopoczucie i humor. Osiedlający się na ziemi świętokrzyskiej Benedyktyni często prowadzili apteki, w których „sprzedawano”, a właściwie wymieniano na płody rolne lekarstwa tworzone z ziół, jagód, miodu zbieranych w lesie i na łąkach. Najpopularniejszym lekiem z apteki łysogórskiej była woda o tajemniczych właściwościach oraz wino benedyktyńskie, z których korzystał sam Wł. Jagiełło.

Klasztor świętokrzyski jest co roku miejscem wspaniałych spotkań rekolekcyjnych dla młodzieży. Przybywają tu liczne grupy duszpasterskie, ministrantów oraz służb liturgicznych.


Ora et labora” – „Módl się i pracuj”.
Ta reguła zakonu Cystersów wprowadza nas do opactwa w Wąchocku.

Uczestniczyć w monastycznych modlitwach brewiarzowych, posłuchać śpiewów chóralnych, oddać się kontemplacji, doświadczyć ciszy i chłodu XII wiecznych murów romańskich wnętrz klasztoru z doskonale zachowanym kapitularzem - to jest tu możliwe. Stąpając po wirydarzu chodzimy po grobach zakonników, których tu grzebano od wieków, dlatego do pomieszczeń wkoło trzeba schodzić wdół prawie na metr. Pięknie jest tu w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, kiedy pali się na wirydarzu świece, dające blask setek migocących duszyczek. We wnętrzu kościoła Najświętszej Maryi Panny i św. Floriana, zachowało się sporo późnoromańskich detali kamieniarskich, jednak w wyposażeniu króluje barok. Warto zwrócić uwagę na ołtarz główny świątyni. Pod romańską rozetą oświetlającą całe prezbiterium znajduje się zasłaniany obraz Matki Bożej Wąchockiej. Zarówno obraz, jak i dekorowana malarsko zasłona pochodzą z XVII w. Ich cysterscy twórcy ukazali na nich osoby z panującej wówczas w Polsce dynastii Wazów. Matka Boża została przedstawiona, jako królowa Cecylia Renata (żona Władysława IV). Na zasłonie wśród postaci widać ponownie Najświętszą Marię Pannę oraz św. Floriana, którym nadano oblicza pary królewskiej - Ludwiki Marii i jej małżonka Jana Kazimierza. Cystersi jak przed wiekami żyją nadal z pracy własnych rąk. Wytwarzają sery, mleko, uprawiają warzywa i modlą się. Takie miejsca znajdują się w każdej większej miejscowości chociażby:Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Bielinach – wzniesiony został w 1637 r. z fundacji biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, rozbudowany od zachodu w 1838 r. Kościół jest jednonawowy, zbudowany w stylu wczesnobarokowym, o klasycznej fasadzie z prezbiterium zakończonym absydą i kaplicami w transepcie;

Kościół pw. Św. Stanisława B.M. w Bodzentynie – gotycka kolegiata wybudowana została w latach 1440-1452 a jej fundatorem był kardynał Zbigniew Oleśnicki;

Kościół Św. Ducha w Bodzentynie – do niedawna były to tylko kamienne mury na zarośniętej zielenią działce. Obecnie odbudowany kościół, służy nie tylko mieszkańcom, ale także przybywającym do Bodzentyna turystom;

Kościół pw. Św. Idziego w Tarczku - Romański kościół pw. św. Idziego z pierwszej połowy XIII w. Powstał prawdopodobnie na miejscu kościoła z XI w. fundacji Władysława Hermana. Jest to budowla orientowana, jednonawowa, wzniesiona z ciosów piaskowcowych. Zachowały się romańskie mury obwodowe, z wyjątkiem fasady zachodniej, przebudowanej w XVI w. W południowej ścianie prezbiterium znajduje się fragment fryzu plecionkowego, w kruchcie późnogotycki portal. Gotyckie sklepienie prezbiterium zostało zrekonstruowane po wojnie. W kościele zachowały się resztki późnorenesansowej polichromii z przełomu XVI i XVII w. Wewnątrz znajduje się też gotycka płaskorzeźba z XVI w., renesansowy tryptyk z ok. 1540 r. w ołtarzu głównym oraz romańska chrzcielnica. Pozostałe wyposażenie pochodzi z XVII i XVIII w. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z początku XIX w.

Kościół Parafialny Wniebowzięcia NMP we Wzdole – Znajduje się w miejscowości Wzdół Kolonia. Kościół zbudowano na wzniesieniu nad wąwozem wyerodowanym przez spływającą wodę. Dnem wąwozu biegnie droga w kierunku cmentarza. U jej wylotu ustawiona jest zabytkowa figura Mikołaja. Do kościoła wiodą strome piaskowcowe schody, a wzgórze, na którym stoi kościół porastają stare drzewa, głównie lipy. Pierwszy kościół powstał tu jeszcze przed 1357 r. Obecny wzniesiono w 1687 r. z fundacji górników Bernarda i Teresy Servalli. Wewnątrz znajduje się tablica konsekracyjna z 1710 r. Kościół jest murowany, orientowany. Zbudowany w stylu barokowym. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia NMP z 1696 r. W 1938 r. zostało rozebrane dawne prezbiterium a kościół rozbudowano w latach 1939 – 1945. Ponownej konsekracji dokonano w 1961 r. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku poddano zabiegom konserwatorskim niektóre elementy wystroju wewnętrznego: ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej (z XVII w.), obraz MB Częstochowskiej (z początku XVIII w. Na placu poniżej kościoła od strony północnej znajduje się dobrze zachowana figura Jana Nepomucena pochodząca z 1768 roku, o czym informuje napis na cokole.

Klasztor w Świętej Katarzynie - Założenie klasztoru związane jest z legendarną postacią słynnego rycerza Wacławka, który osiadł w Św. Katarzynie około 1399 r., jako pustelnik. Wybudował on tu drewniany kościół pw. św. Katarzyny. Na jego miejscu bp krakowski Jan Rzeszowski ufundował w latach 1471–78 klasztor Bernardynów (od 1815 r. bernardynek przybyłych z Drzewicy). Klasztor często trawiły pożary (największe w 1534 r. i 1847 r.) i jego budynki były przebudowywane. W 1633 r. wzniesiono wirydarz i otoczono go krużgankami. W skład zespołu klasztornego wchodzi kościółek p.w. św. Katarzyny. W środku znajduje się obraz Madonny z XVI w., jako element dawnego wyposażenia kościoła oraz kopia figury św. Katarzyny. Oryginalna rzeźba zaginęła bowiem po pożarze, który nawiedził kościół w XIX w. Rzeźba wykonana była z drzewa hebanowego lub cyprysowego a przywieziono ją z Afryki. W ołtarzu głównym znajduje się drewniany krzyż, wykonany przez Izabelę Borowską, kielecką artystkę w 1984 r. Krzyż wykonany został na wzór krzyża z Asyżu. Wokół klasztoru rozwinęła się osada przyjmując nazwę patronki kościoła. W pobliżu klasztoru znajduje legendarne źródło św. Franciszka. Jego woda posiada wartości lecznicze (leczy choroby oczu).

Kościół pw. Św. Jacka Odrowąża w Leszczynach – kościół późnorenansowy z 1610 r., ufundowany przez biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego, a przebudowany na przełomie XIX i XX wieku. Leszczyński kościół jest orientowany. Wymurowany jest z kamienia i otynkowany. Pierwotnie podobno był on jednonawowy, ale obecnie korpus ma trzy przykryte sklepieniami nawy. Od wschodu do korpusu dostawione jest prostokątne prezbiterium, a przy nim zakrystia. Od zachodu świątynię zamyka wieża – dominująca w krajobrazie;

Kościół parafialny pw. św. Szymona i Judy TadeuszaŁącznej – kościół parafialny w Łącznej, erygowany w 1912 roku jest obiektem stosunkowo młodym, ale niebanalnym i godnym odwiedzenia. Obiekt wzniesiony jest na planie krzyża, zbudowano go z czerwonego piaskowca. Architektura nawiązuje do cech romańskich (rozeta, okna, portal wejściowy, surowe ciosy kamienne) i elementów gotyku (wieżyczki, zwieńczenia, przypory boczne).

Kościół parafialny pw. św. Kazimierza w Występie – znajduje się na wzgórzu, z którego rozciąga się piękny widok na pasmo Klonowskie i Święty Krzyż. Budową Kościoła rozpoczęto w 1984 r. Ma on kształt bryły ze stożkową kopułą z wysokim metalowym krzyżem w centrum, przeciętym w połowie kulą. Dookoła kopuły umieszczono zakończone ostrym łukiem lunety, przepuszczające światło do środka. Wnętrze świątyni zaprojektowała artysta – plastyk Izabella Borowska. Metaloplastyka i drewno współgrają z rozwiązaniami architektonicznymi. W ołtarzu głównym po bokach – dwie płaskorzeźby: po lewej stronie Matka Boża Częstochowska ukazana w całej postaci, po prawej – patron kościoła św. Kazimierz

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Masłowie Pierwszym. Parafia Przemienienia Pańskiego została erygowana 19.IV.1918 r. przez Bpa Augustyna Łosińskiego, wydzielono ją z macierzystej parafii Św. Wojciecha w Kielcach. Kościół murowany zbudowano w latach 30-tych XX wieku na podstawie projektu architekta Jana Sasa – Zubrzyckiego, na miejscu drewnianego kościoła z 1835 r. Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego jest usytuowany na niewielkim wzniesieniu. Wspaniałej iluminacji kościoła gmina zawdzięcza wygraną w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę roku 2003”.

Kapliczka św. Józefa Robotnika w Woli Kopcowej - powstała około 1835 r. z inicjatywy księdza kanonika katedry kieleckiej Józefa Ćwiklińskiego, jako jedna z trzynastu w sąsiedztwie miasta Kielce. Stoi ona na wzniesieniu w środku wsi. Wieżyczka z sygnaturką jest ośmioboczna dosyć obszerna. Zwieńczona została cebulastym blaszanym Chełmem. Całość drewniana na kamiennej podmurówce, oszalowana w 1988 roku.

Kaplica bł. W. Kadłubka w Domaszowicach – wybudowana w połowie XIX w., przez księdza Józefa Ćwiklińskiego. Znajduje się ona 150 metrów od nieistniejącego dworu biskupiego przy drodze do Nowego Folwarku. W początkowym okresie istniała w postaci obecnego prezbiterium, następnie dobudowano nawę i wieżyczkę z sygnaturką. Wewnątrz znajduje się kropielnica z kamienia Olechowskiego. W nawie głównej obraz Matki Boskiej z datą 1815 w ramie. W lewym ołtarzu obraz św. Izydora, a w prawym św. Antoniego. Pochodzą one prawdopodobnie z końca XVIII wieku

Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie został ufundowany w 1758 roku przez biskupa Andrzeja Załuskiego. Pierwotnie wybudowany, jako ośmioboczna, nakryta kopułą kaplica, został powiększony w 1852r. dzięki staraniom hrabiego Henryka Łubieńskiego - prezesa Banku Polskiego. We wnętrzu warto zobaczyć wczesnobarokowy ołtarz oraz malownicze witraże. Kościół składa się z nawy głównej, połączonej z rotundą dawnej kaplicy oraz naw bocznych. Plac kościelny otoczony jest żeliwnym ogrodzeniem z piękną żelazną bramą, wykonanymi przez robotników miejscowej fabryki;

Kaplica św. Rocha w Wąchocku, wybudowana 1836 r., z późnobarokowym wyposażeniem;

Wędrując wioskami, polnymi drogami spotykamy też mnóstwo urokliwych kapliczek przydrożnych, zawieszonych na drzewach obrazków, krzyży i miejsc pamięci, będących cichym świadectwem minionych lat.

Czasami mamy wszystkiego dość i chcemy uciec od monotonii codziennego życia, schować się gdzieś na końcu świata i po prostu odpocząć. Zmęczeni często pracą, gwarem, hałasem i pośpiechem miasta, szukamy ukojenia dla rozedrganych nerwów na łonie natury. Poszukujemy oazy ciszy i spokoju, w której doładujemy życiowe akumulatory. Takim miejscem okazuje się Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Jodłowa.

Puszcza królewska, książęca, biskupia, świętokrzyska, chłopska ma zostać na wieki wieków, jako las nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po którym święty jeleń chodzi – jako ucieczka anachoretów, wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności.

Puszcza jest niczyja; nie moja, ani twoja, ani nasza, jeno Boża, święta!

Stefan Żeromski /Puszcza Jodłowa/

Wędrując kilometrami szlaków, obcując z przyrodą świętokrzyskiej ziemi, w ciszy i spokoju, czerpiemy moc duchową, fizyczną i intelektualną. Czeka tu na Was nieskazitelnie czyste powietrze, majestatyczne lasy pełne zwierząt, grzybów, jagód, poziomek, rozległe łąki, góry i doliny, a niebo pełne jest ptactwa. Przez region wiją się rzeki i strumienie tworząc wspaniałe wąwozy i przełomy, a wychodnie szarych skał dodają emocji i wrażeń, a to wszystko tworzy odpowiedni klimat do wypoczynku. Znając te wartości mieszkańcy regionu wyspecjalizowali się w ofercie wczasów na łonie przyrody tzw. gospodarstwach agroturystycznych. Zapewniając ciszę i spokój, nierzadko ugaszczają smacznymi, tradycyjnymi posiłkami, a chętnych zapraszają do wspólnej pracy.

Do jednych z nich należy gospodarstwo w Kapkazach – Szkoła Wrażliwości, gm. Bodzentyn, prowadzone przez Ewę i Mariusza Kosmalskich. To miejsce niezwykłe, niekonwencjonalne, to miejsce spotkań artystów i miłośników sztuki. W starej stodole znajduje się pracownia ceramiki i scena teatralna, a do wystroju wykorzystano wyłącznie naturalne materiały m in. słomę, wiklinę, drewno i kamień. Odbywają się tu różnego rodzaju spotkania kulturalne: przedstawienia, koncerty, wystawy plastyczne, warsztaty ceramiczne i teatralne, wernisaże, prezentacje artystyczne i plenery. Ta niezwykła szkoła przygotowała również programy edukacyjno krajoznawcze w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i ekologii.

W każdym z gospodarstw znajdziemy coś dla siebie, każde ma ciekawą ofertę wypoczynku i relaksu.

Poniżej prezentujemy adresy gospodarstw agroturystycznych:
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Ewy”

ul. Partyzantów 24, 26-00 Bieliny

tel. 41 302 50 08; kom. 501-310-922
Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Świerkami” Teresy i Władysława Dziarmagów

Huta Stara 9, 26-004 Bieliny

tel. 41 302 58 38; kom. 887-180-843 lub

www.pod-swierkami.wczasywpolsce.pl


Gospodarstwo Agroturystyczne

Doroty i Andrzeja Popielarzów

Porąbki 14, 26–004 Bieliny

tel. 41 302 56 68; kom. 513 250 671
Gospodarstwo Agroturystyczne

Kazimierza Kozłowskiego

Huta Szklana 14, 26–004 Bieliny

kom. 508 177 619; 508 277 348
Gospodarstwo Agroturystyczne Elżbiety Rzepki

Bieliny, ul. Starowiejska 24, 26-004 Bieliny

kom. 519 384 069
Gospodarstwo Agroturystyczne

Jodełka” Haliny Lipki

Huta Koszary 28 a, 26-004 Bieliny

tel. 41 302 70 28; kom. 785 630 670


Agroturystyka Drogosiowa” Jerzego i Iwony Jarmołowiczów

Lechów 142, 26-004 Bieliny

kom. 502 382 840

www.agroturystyka-drogosiowa.pl


Gospodarstwo Agroturystyczne

Dom pod jabłonią” Danuty Kot

Huta Stara 11a, 26-004 Bieliny

kom. 609 539 017


Agroturystyka „Ranczo” Bożeny Kurygi

Makoszyn 132, 26-004 Bieliny

tel. 41 334 57 13; kom. 669 523 293

www.agro-ranczo.wczasywpolsce.pl


Gospodarstwo Agroturystyczne

Kazimiery Winiarskiej

Huta Stara 10 a, 26 – 004 Bieliny

tel. 41 302 54 78; kom. 505 015 175
Gospodarstwo Agroturystyczne

Barbary i Mariana Zielińskich

Huta Szklana 15a, 26-004 Bieliny

kom. 506 125 363

Dom Gościnny „Carownica”

Magdalena i Paweł Walczyszyn

Lechów 137 A, 26-004 Bieliny

kom. 606 215 028

www.carownica.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne

Bogusława i Stanisław Durnej

Lechów 74 C, 26-004 Bieliny

tel. 41 302 54 45; kom. 608 187 926
Agroturystyka „Pod Porębą”

Marty i Wiesława Drozdów

Porąbki 22, 26-004 Bieliny

tel. 41 302 56 63

www.podporeba.wczasywpolsce.pl


Gospodarstwo Agroturystyczne

Państwa Teresy i Józefa Mazurów

Huta Szklana 11 a, 26-004 Bieliny

tel. 41 30 25 873; kom. 724 539 386
Gospodarstwo Agroturystyczne „OAZA”

Teresy i Jana Tomaszewskich

Huta Szklana 18, 26-004 Bieliny

tel. 41 312 70 29

www.dgoaza.wczasywpolsce.pl


Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościniec Świętokrzyski” Państwa Teresy i Andrzeja Chlewickich

Huta Nowa 142, 26-004 Bieliny

tel. 41 302 57 10
Gospodarstwo Agroturystyczne „Rzepka – agroturystyka” Doroty i Ryszarda Rzepków

Huta Nowa 99 b, 26-004 Bieliny

kom. 506 186 655; 502 015 174
Gospodarstwo Agroturystyczne „PODŁYSICA” Barbary i Jarosława Kotów

Huta Podłysica 36, 26-004 Bieliny

tel. 41 312 71 56; kom. 501 541 364

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Różą” Jana Mazura

Huta Podłysica 66, 26-004 Bieliny

tel. 41 302 52 96

www.mazur.wczasywpolsce.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne

Haliny i Rafała Kotów

Huta Podłysica 87, 26-004 Bieliny

kom. 503 124 859

www.podlysica.wczasywpolsce.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne

Teresy i Macieja Gałków

Bieliny, ul. Starowiejska 40, 26-004 Bieliny

tel. 41 302 50 23; kom. 507 407 023
Gospodarstwo Agroturystyczne

Marty i Zbigniewa Łatasiów

Huta Nowa 62, 26-004 Bieliny

tel. 41 302 59 24; kom. 605 144 757
Pod bukiem

Śniadka II 11

tel.41 311 53 20

www.podbukiem.wczasywpolsce.pl
U Janka” Jan Sikora

Psary, Stara Wieś 15

tel. 41 311 25 16; kom. 502 463 621
U Zielarza

Orzechówka 16

kom. 603 427 282

www.uzielarza.czarownice.com.pl
Pod Lasem” Teresa i Henryk Wzorek

Wilków, ul. Łazy 41

tel. 41 311 20 51; kom. 889 483 363
Błonie” Teresa Szlufik

Wilków, ul. Stara Wieś 34

tel. 41 311 23 01; kom. 691 523 261

Oaza” Marzena i Waldemar Rubak

Wilków, ul. Stara Wieś 62

tel. 41 311 20 93; kom. 880 880 014www.oaza.wczasywpolsce.pl
Bożena Rdzanek,

Święta Katarzyna, ul. Kielecka 30

tel. 41 311 23 23; kom. 697 482 422

www.rdzanek.wczasywpolske.pl
Zacisze” Jolanta i Marek Zaborowscy

ul. Żeromskiego 44, Św. Katarzynawww.zacisze.wczasywpolsce

tel. 41 311 21 54; kom. 0 693 163 776


Gościniec Pod Lasem

Św. Katarzyna, ul. Świętokrzyska 4

tel. 041 311 21 70

www.gosciniecpodlasem.republika.pl
Krystyna i Kazimierz Gałka

ul. Wolności 8, Św. Katarzyna

tel. 41 311 55 20
Pod Wierzbami” Cecylia Gała

Św. Katarzyna, ul. Kielecka 24

tel. 41 311 21 69
Stokrotka” Krystyna Krzciuk

Wzdół Kapkazy 5

tel. 41 254 82 45

www.ekostokrotka.wczasywpolsce.pl
Halina i Kazimierz Misiewicz

Wzdół Rządowy 11

tel. 41 312 02 29
Dom Pod Bocianim Gniazdem”

Teresa i Adam Barwiccy

Wiącka 98

tel. 41 312 02 85

www.podbocianimgniazdem.wczasywpolsce.pl
Lidia i Andrzej Głuszkowie

Śniadka II 3

tel. 41 311 53 13

www.gluszek.wczasywpolsce.pl
Aleksandra Biskup

Wzdół Kolonia 40

tel. 41 312 72 38; kom. 502 897 149
Galeria Kapkazy”

Ewa Skomerska – Kosmalska

Wiącka Kapkazy 10

tel. 41 254 82 48

www.kapkazy.art.pl
Pod Świerkami” Zdzisław Rajtar

ul. Ogrodowa 9, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 51 37

www.podswierkami.wczasywpolsce.pl
Dom Gościnny „OLA” Magdalena Słowińska

ul. Ogrodowa 14, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 57 84

www.ola.wczasywpolsce.pl
Zacisze pod Gołyską”

Agnieszka i Sławomir Nowak

Wzdół Parcele 34

tel. 41 312 02 44

www.podgolyska.wczasywpolsce.pl
Bernadeta Ziomek

Siekierno-Przedgrab 20

tel. 41 311 53 83
Tanie spanie Janusz Janicki

ul. Świętokrzyska 2, Św. Katarzyna

tel. 41 311 22 06
Kazimiera i Jerzy Grzeszczykowie

Śniadka II 11

tel. 041 311 53 20

www.podbukiem.wczasywpolsce.pl
Matysek Anna

Św. Katarzyna, ul. Kielecka 9

tel. 041 311 22 31

www.matysek.wczasywpolsce.pl
Cicha Przystań” Paź Mirosław

Św. Katarzyna, ul. Kielecka 63

tel. 41 311 21 50
Sobczyk Anna

Św. Katarzyna, ul. Kielecka 38

tel. 41 311 22 14; kom. 502 455 847

www.sobczyk.wczasywpolsce.pl
Lidia i Adam Kowalik

Św. Katarzyna, ul. Żeromskiego 3

tel. 41 311 23 12; kom. 604 233 116
Łysica” Maria i Krzysztof Souczekowie

Celiny 55 A

kom. 600 639 408; 601 480 725

www.souczek.republika.pl
Dom w Poziomkach”

Alicja i Tomasz Rozborscy

Wiącka 96a

tel. 604 772 736
Ustronie” Teresa Juszczak

Wiącka 18A

tel. 41 242 41 68

www.agroustronie.infoturystyka.pl
Na Górce” Jadwiga i Marek Dulęba

Wiącka 85

tel. 41 312 01 76

www.nagorce.wczasywpolsce.pl
U Podnóża Góry Miejskiej” Bożena Durlej

Południowa 7, Bodzentyn

tel. 41 311 56 80
Sosnowy Domek

Psary Kąty 34 A

tel. 41 311 25 43; kom. 696 722 097

Zielona Dolina Anna Gałka

ul. Żeromskiego 22, Św. Katarzyna

tel. 41 311 56 86; kom. 501 059 263

www.zielonadolina.wczasywpolsce.pl
Domek Pod Miejską Górą” Szczurek Katarzyna

ul. Miejska 7, Bodzentyn

kom. 661 202 396; 661 202 395

www.szczurek.wczasywpolsce.pl
Jadwiga Głowienka

Św. Katarzyna, ul. Spacerowa 14

tel. 41 311 21 47; kom. 0 691 177 203

www.ujagody.czarownice.com.pl
Pod Gruszą” Ewa Zielińska

Św. Katarzyna, ul. Wzorki 10

tel. 41 311 20 89

www.podgrusza.alloha.pl
Marysieńka” Ewa Maniara

ul. Ogrodowa 20

tel. 41 311 51 51; kom. 696 460 490
Podzamcze” Anna Nawrot

Bodzentyn, ul. Wolności 70


U Magdy Magdalena Sędzielewska

ul. Langiewicza 4, Bodzentyn

tel. 41 311 57 82, kom. 503 135 988

www.umagdy.polskawakacyjna.pl
U Robka” Robert Rzadkowski

ul. Południowa 11, Bodzentyn

tel. 41 311 56 47

www.u-robka.inforturystyka.pl
Kazimierz Bryła

ul. Szermentowskiego14, Bodzentyn

tel. 41 311 52 10
Zagroda Piotr Opozda

Kamienna Góra 4, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 53 38

Jan Sochacki

ul. Podgórska 7, Bodzentyn

kom. 0601 422 925
Anna Telka

Podgórze 7

kom. 500 561 100
Domki Pod Wielkim Kamieniem

Podgórze 29A, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 50 14; kom. 697 021 032
Ogrodnik” Barbara i Roman Krecisz

Wzdół Kolonia 5

tel. 41 312 02 23; kom. 692 817 959
Elżbieta i Dariusz Jaros

Śniadka Parcele 8

kom. 785 974 420
Oleńka” Paweł Kisiel

Ściegnia 28

kom. 608 729 007; 606 949 460
Domek na Skraju Lasu Anna Telka

Podgórze 7

kom. 500 561 100
NADIA” Dariusz i Nadia Skiba

Garbowa 4,

kom. 608 213 364
Gospodarstwo Agroturystyczne „ Zacisze pod Gołyską” Agnieszka i Sławomir Nowak

Wzdół Parcele 34

tel. 41 312 02 44
Turystyka Wypoczynkowa „PODGÓRZE”

Ryszard Jurek

ul. Opatowska 51a, Bodzentyn


Pod Łysicą” Sobczyk Anna

Św. Katarzyna, ul. Kielecka 38

tel.41 311 22 14

U Jagody” Jadwiga Głowienka

Św. Katarzyna, ul. Spacerowa 14

tel.41 311 21 47


GOŚCINA” Kowalik Danuta

Św. Katarzyna, ul. Kielecka 41

tel.41 311 23 13
SABATÓWKA Monika i Wojciech Jamróz

Św. Katarzyna, ul. Spacerowa 12

tel. 41 311 22 44
Andrzej Kurek

ul. Kielecka 16, Bodzentyn

tel.41 311 54 51
Polana pod Łysicą” Małgorzata i Eugeniusz Karczewscy

Św. Katarzyna ,ul. Kielecka 68

tel.41 311 22 37
POD LASEM Elżbieta i Dariusz Jaroś

Śniadka Parcele 8, Bodzentyn

kom. 785 974 420
Dolina Łysicy Krystyna i Jan Jamrożek

Św. Katarzyna, ul. Kielecka 36

tel. 41 311 22 58
Pod Klonem” Stefan i Adela Kołodziejscy

Wiącka 112

tel. 41 312 02 86
Teresa Kołomańska

Wilków Stara Wieś 7

kom. 721 624 707
Marek Szymański

Wilków ul. Łysogórska 199

tel. 41 311 20 76
EKO – CHATKA Jarosław Iwan

Grabowa 31

kom. 600 020 222

Tęczowa Dolina Krzysztof Szafraniec

Siekierno-Przedgrab 9, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 52 97

www.teczowadolina.eu


Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Siekierno Nasza – Ojczyzna Urszula i Mirosław Oettingen

Siekierno – Podmieście 17 a

kom. 601 489 314
Sobieraj Grzegorz

Grabowa 19 a, Bodzentyn

kom. 600 652 527
Barbara i Krzysztof Kułaga

Św. Katarzyna, ul. Żeromskiego 28

tel. 41 311 21 45

AGROTURYSTYKA „Mała Czarna”

ul. Suchedniowska 16

26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 57 19

www.malaczarna.c0.pl
Leśne Zacisze u Kazika,

Włodzimierz Kwiatek

Radlin 188B, 26-008 Górno

Tel. 502 381 663
U Pawła Paweł Sulej

Górno – Parcele 5, 26-008 Górno

tel. 505 522 946
Gospodarstwo agroturystyczne – Wichrowe Wzgórze Alicja Cedro

Krajno Pierwsze 88A, 26-008 Górno

kom. 787 922 568

www.wichrowewzgorze.wczasywpolsce.pl
Raj przy Gościńcu” Teresa i Tomasz Szlufik

Krajno Pierwsze 167

tel. 41 302 37 14; kom. 691 482 942, 607 482 492

www.rajprzygoscincu.wczasywpolsce.pl

U Dyncyka” Ryszard i Edyta Jaguś

Krajno Pierwsze 100, 26-008 Górno

tel. 41 302 31 41; kom. 696 464 711www.udyncyka.wczasywpolsce.pl
Na wzgórzu” Grzegorz Skiba

Krajno Pierwsze 89A, 26-008 Górno

tel. 41 302 37 38; kom. 696 449 711

www.nawzgorzu.wczasywpolsce.pl
U Wandy” Wanda Bozowska

Krajno Pierwsze 133, 26-008 Górno

tel. 41 312 77 17; kom. 692 327 880
Nad Urwiskiem” Grzegolec Renata

Krajno Pierwsze 128B, 26-008 Górno

tel. 41 302 37 20; kom. 661 939 619

www.nadurwiskiem.pl


Pod Gruszą” Aniela Bozowska

Krajno Zagórze 20, 26-008 Górno

tel. 41 302 37 56; kom. 788 423 373
Gospodarstwo agroturystyczne

Teresa i Franciszek Skrzeczowscy

Krajno Zagórze 51, 26-008 Górno

tel. 41 302 37 08; kom. 693 031 955
Agroturystyka na Parcelach”

Dorota i Krzysztof Kowaliccy

Krajno – Parcele 32a, 26-008 Górno

tel. 41 302 34 44
Nad sklepem” Renata i Rafał Skiba

Krajno Pierwsze 85b, 26-008 Górno

tel. 603 956 620
U Teresy i Aleksa” Teresa i Aleksander Mróz

Krajno – Zagórze 43F, 26-008 Górno

tel. 41 311 22 85, kom. 602 260 809, 602 260 996
Cicha przystań” Halina Popielarz

Radlin 18c, 26-008 Górno

tel. 663 770 376

Nad Doliną Szczedroka” Tadeusz Matuszewski

Bęczków 149A, 26-008 Górno

tel. 507 708 616


Agroturystyka Dynatywa” Jakub Grzegorczyk

Krajno Pierwsze 126A, 26-008 Górno

tel. 691 078 563
Agroturystyka Teresa Prusacka

Teresa Prusicka

Krajno – Zagórze 11, 26-008 Górno

tel. 695 750 628
Agroturystyka „Pod Lipami”

Wiesław Szyszkowski

Krajno Pierwsze 129A, 26-008 Górno

tel. 41 302 37 05
Agroturystyka Magdalena” Magdalena Skowron

Krajno Pierwsze 126B, 26-008 Górno

tel. 507 771 538
Zacisze Stara Wieś” Sławomir Borycki

Krajno Pierwsze 160B, 26-008 Górno

tel. 606 723 728
Agroturystyka „U Banysia” Sebastian Banyś

Krajno Pierwsze 88B, 26-008 Górno


Skałka” Małgorzata i Janusz Bozowscy

Krajno – Zagórze 29, 26-008 Górno

tel. 662 140 544
Villa u Anety” Aneta Ryń

Krajno Pierwsze 144, 26-008 Górno

tel. 784 344 441
Gospodarstwo agroturystyczne "Eko – Agro"

Renata i Michał Kobyłeccy

Górno – Parcele 4, 26 - 008 Górno

kom. 692 031 377


Agroturystyka

Justyna i Jarosław Skrzeczowscy

Krajno Pierwsze 67, 26-008 Górno

kom. 888 931 760, 605 100 235

Gościniec Cedzyna”Krystyna i Marek Rembiszewscy

Cedzyna 86, 25-900 Kielce

tel. 41 302 22 14
Piotr Zieliński,

Ostojów 63

tel. 41 254 48 09
Agroturystyka Chrzęszczyk M.S.

Gózd 5, 26 – 140 Łączna

tel. 41 254 88 10
Agroturystyka Zalezianka Anna Łoboda

Zalezianka 88, 26-140 Łączna

tel. 41 254 84 27; kom. 880-085-854

www.zalezianka.yoyo.plAgroturystyka Bike-owe Ranczo Pod Klonami


Podłazie 39, 26-140 Podłazie

kom. 605 309 060


U stóp Radostowej Leszek Trębacz

Mąchocice Radostowa 196, 26-001 Masłów

tel. 41 311 22 64
Nad Wodą” Dorota i Ludwik Michta

Ciekoty 27, 26-001 Masłów

tel. 41 311 22 65; kom. 608 230 159
Łysogóry” Anna i Paweł Wojtusik

Ciekoty 5E, 26-001 Masłów

kom. 889 446 126; 888 435 423

www.turystyka-lysogory.wczasywpolsce.pl
Pokoje gościnne Czesław Majcherczyk

Ciekoty 67, 26-001 Masłów

tel. 41 311 17 11; 41 311 20 76
Pod Dębami”

Wola Kopcowa, ul. Dębowa 15, 26-001 Masłów

tel. 41 311 07 22; kom. 602 129 200;

fax. 41 311 06 70

www.poddebami.org.pl

Ambara’s Club

Dąbrowa 351a

tel. 41 362 58 05; 41 362 72 53
Kwatera Agroturystyczna

Stary Sad

Grażyna Miśkiewicz

Masłów Drugi, ul. Krajobrazowa 8, 26-001 Masłów

tel. 41 311 04 46
Kwatera Agroturystyczna

Klub Jazdy Konnej

Monika i Krzysztof Saragata

Brzezinki 52, 26-001 Masłów

tel. 41 334 45 88, 608 299 110
Hotelik Maria Cichońska

Dąbrowa 316c

tel. 41 362 39 40
Gospodarstwo Agroturystyczne

Anastazja Jamrożek

Dąbrowa 48, 26-001 Masłów

tel. 41 362 75 83
Gospodarstwo Agroturystyczne

Monika Saletra

Barcza 48, 26-001 Masłów

tel. 41 334 48 80, 696 876 75
Sławomir Kowalik,

Suchedniów, ul. Gajzlera 8

tel. 41 254 42 26
Bartłomiej Bargiełowski

Suchedniów, ul. Stokowiec 97


Stajnia Podkówka” D. Jaros

Wąchock, ul. Ogrodowa 4

tel. 41 271 53 36

U Anieli – Anna Lorenzen

ul. Nadrzeczna 60 Wąchock,

tel. 41 271 56 06; kom. 699 935 253
Sabałówka

Wielka Wieś 1tel. 41 2712267

Pobieranie 130.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna