Typ: Chordata – Strunowce Podtyp: Tunicata – Osłonice Gromada: Appendiculariae (Larvacea) – ogonicePobieranie 64.16 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar64.16 Kb.
SYSTEMATYKA STRUNOWCÓW
Typ: Chordata – Strunowce

Podtyp: Tunicata – Osłonice

Gromada: Appendiculariae (Larvacea) – ogonice

Oikopleura sp., Fritillaria pellucida

Gromada: Ascidiacea - Żachwy


Rząd: Enterogona

Ciona intestinalis

Rząd: PleurogonaStyela partita, Ascidia sp., Botryllus sp.

Rząd: Sorberacea (Aspiraculata)Aspiraculus sp.

Gromada: Thaliacea (Salpae) – Sprzągle


Podgromada: Pyrosomida – iskrzyłudy

Pyrosoma sp.

Podgromada: Doliolida – beczułkowate

Rząd: Cyclomyaria

Doliolum sp.

Podgromada: Salpida – salpy

Rząd: Desmomyaria

Salpa sp.
Podtyp: Acrania – Bezczaszkowce

Gromada: Cephalochordata – Głowostrunowce


Rodzina: Branchiostomidae

Branchiostoma lanceolatum – lancetnik
Podtyp: Vertebrata (Craniota) – Kręgowce

Dział: Agnatha - Bezżuchwowce

Gromada: Cyclostomata – Kręgouste

Rząd: Petromyzoniformes – minogokształtneLampetra fluviatilis – minóg rzeczny, Lampetra planeri – minóg strumieniowy

Rząd: Myxiniformes – śluzicokształtneMyxine glutinosa

Dział: Gnathostomata

Nadgromada: Pisces – ryby

Gromada: Acanthodi – fałdopłetwe (†)

Climatius uncinnatus

Gromada: Placodermi – tarczowce(†)

Podgromada: Arthrodira – zawiasowceGromada: Chondrichthyes (Elasmobranchii) – ryby chrzęstnoszkieletowe

Rząd: Selachii - rekinokształtne

Podrząd: Selachioidea - rekiny

Rodzina: Squalidae

Rodzina: Hexanchidae

Rodzina: Isuridae

Rodzina: Galeidae

Podrząd: Batoidei - płaszczki

Rodzina: Pristidae - piłowate

Rodzina: Rajidae - płaszczkowate

Rodzina: Torpedinidae – drętwowate

Rząd: Holocephaliformes – zrosłogłoweChimaera monstrosa - przeraza
Gromada: Osteichthyes – ryby kościste

Jednostka: Sarcopterygii – mięśniopłetwe

Podgromada: Crossopterygii – trzonopłetwe

Podgromada: Dipnoi (Dipneusti) – dwudyszne

Rodzina: Ceratodidae – rogozęby

Ceratodus forsteri

Rodzina: Lepidosirenidae – płazakowateProtopterus annectens, Lepidosiren paradoxa

Jednostka: Actinopterygii – promieniopłetwe

Podgromada: Paleoniscoidei – prawieczkowce

Cheirolepis trailli
Podgromada: Chondrostei – kostołuskie

Rząd: Brachiopterygii – ramieniopłetwePolypterus bichir(senegalus) - miastuga

Rząd: Acipenseriformes – jesiotrokształtne

Rodzina: Acipenseridae – jesiotrowate

Acipenser sturio – jesiotr zachodni, Huso huso – bieługa

Rodzina: Polyodontidae – wiosłonosowatePolyodon spathula – wiosłonos amerykański

Podgromada: Holostei – przejściowce

Rząd: Lepisosteiformes – niszczukokształtne

Lepisosteus osseus – niszczuka

Rząd: Amiiformes – mękławkokształtneAmia calva – mękławka

Podgromada: Teleostei – kostnoszkieletowe

Rząd: Elopiformes - węgorzokształtne

Rodzina: Anguillidae – węgorzowateAnguilla anguilla – węgorz

Rząd: Clupeiformes - sledziokształtne

Rodzina: Clupeidae – śledziowate

Clupea harengus – śledź, Sprattus sprattus – szprot

Rząd: Salmoniformes – łososiokształtne

Rodzina: Salmonidae – łososiowate

Salmo salar – łosoś, Salmo trutta – troć, Salmo trutta morpha fario – pstrąg potokowy, Oncorhynchus mykiss – pstrąg tęczowy, Coregonus albula – sielawa, Coregonus lavaretus – sieja

Rodzina: Esocidae – szczupakowateEsox lucius – szczupak

Rząd: Cypriniformes – karpiokształtne

Rodzina: Characidae – kąsacze

Rodzina: Cyprinidae – karpiowateCyprinus carpio – karp, Aspius aspius – boleń, Carassius carassius – karaś, Tinca tinca – lin, Abramis brama – leszcz, Barbus barbus – brzana

Rodzina: Cobitidae – piskorzowateMisgurnus fossilis - piskorz

Rodzina: Siluridae – sumowateSilurus glanis - sum

Rząd: Gadiformes – dorszokształtne

Rodzina: Gadidae – dorszowate

Gadus callarias – dorsz, Lota lota – miętus

Rodzina: Zoarcidae – węgorzycowateZoarces viviparus – węgorzyca

Rząd: Perciformes – okoniokształtne

Rodzina: Percidae – okoniowate

Perca fluviatilis – okoń, Lucioperca lucioperca – sandacz, Acerina cernua – jazgarz

Rodzina: Gobiidae – babkowateCoryphopterus flavescens – babka czarnoplamka, Gobius niger – babka czarna

Rodzina: Scombridae – makrelowateScomber scombrus - makrela

Rząd: Pleuronectiformes – płastugokształtne

Rodzina: Pleuronectidae – flądrowate

Platessa platessa – gładzica, Platichtys flesus – stornia, Limanda limanda – zimnica, Hippoglossus hippoglossus – halibut

Rodzina: Soleidae – solowateSolea solea – sola

Nadgromada: Tetrapoda


Gromada: Amphibia – płazy

Podgromada: Aspidospondyli

Nadrząd: Labirynthodinta

Rząd: Ichthyostegalia


Ichthyostega stensioei

Nadrząd: Salientia

Rząd: Anura - płazy bezogonowe

Rodzina: Pipidae

Xenopus laevis – zaba szponiasta, Pipa americana – grzbietoród amerykański

Rodzina: Discoglossidae – ropuszkowateBombina bombina – kumak nizinny, Bombina variegata – kumak górski, Alytes obstetricans – pętówka babienica

Rodzina: Pelobatidae – grzebiuszkowatePelobates fuscus – grzebiuszka ziemna

Rodzina: DendrobatidaeDendrobates sp.

Rodzina: Bufonidae – ropuchowateBufo bufo – ropucha szara, Bufo viridis – ropucha zielona, Bufo calamita – ropucha paskówka

Rodzina: Hylidae – rzekotkowateHyla arborea – rzekotka drzewna, Phyllomedusa sp., Gastrotheca sp.

Rodzina: Ranidae – żabowateRana esculenta - żaba wodna, Rana ridibunda – żaba śmieszka, Rana lessonae – żaba jeziorkowa, Rana temporaria – żaba trawna, Rana arvalis – żaba moczarowa, Rana dalmatina – żaba dalmatyńska, Rana catesbeiana – żaba bawola

Podgromada: Lepospondyli

Rząd: Urodela – płazy ogoniaste

Rodzina: CryptobranchidaeMegalobatrachus japonicus – salamandra olbrzymia

Rodzina: AmbystomidaeAmbystoma tigrinum – ambystoma tygrysia

Rodzina: Salamandridae – salamandrowateTriturus cristatus – traszka grzebieniasta, Triturus vulgaris – traszka zwyczajna, Triturus alpestris – traszka górska, Triturus montadoni – traszka karpacka, Salamandra salamandra – salamandra plamista

Rodzina: PlethodontidaePlethodon sp., Desmognathus sp.

Rodzina: Proteidae


Proteus anguineus – odmieniec jaskiniowy

Rząd: Apoda – płazy beznogie

Rodzina: Caecillidae – marszczelcowateCaecilia sp.


Gromada: Reptilia – gady

Podgromada: Anapsida – anapsydy

Rząd: Cotylosauria – kotylozaury (†)

Rząd: Chelonia (Testudines) – żółwie

Podrząd: Cryptodira – żółwie skrytoszyjne

Rodzina: Emydidae – żółwie błotneEmys orbicularis – żółw błotny

Rodzina: TestudinidaeTestudo hermannii – żółw grecki

Rodzina: ChelonidaeChelonia sp.

Podrząd: Pleurodira – żółwie bokoszyjnePelomedusa sp., Chelus fimbriatus – matamata

Podgromada: Synapsida – gady ssakokształtne (†)

Rząd: Pelycosauria – pelikozaury

Rząd: Therapsida – terapsydyCynognathus crateronotus

Podgromada: Diapsida (Archosauria) – diapsydy

Rząd: Thecodontia – tekodonty (†)

Rząd: Crocodylia – krokodyle

Rząd: Saurischia – dinozaury gadziomiednicze (†)

Tyrannosaurus rex, Tarbosaurus bataar, Brachiosaurus sp.

Rząd: Ornitischia – dinozaury ptasiomiedniczne (†)Iguanodon sp., Stegosaurus sp., Triceratops sp.

Rząd: Pterosauria – pterozaury (†)

Podgromada: Lepidosauria – lepidozaury

Rząd: Sphenodonta (Rynchocephala) – ryjkogłoweSphenodon punctatus – hatteria

Rząd: Squamata – łuskonośne

Podrząd: Lacertilia (Sauria) – jaszczurki

Rodzina: Gekkonidae – gekonyGekko sp.

Rodzina: Iguanidae – legwanyIguana iguana – legwan zielony

Rodzina: AgamidaeMoloch sp., Draco volans – smok latający

Rodzina: ChamaeleontidaeChamaeleon sp.

Rodzina: ScincidaeLygosoma sp.

Rodzina: Anguidae – padalcowateAnguis fragilis – padalec

Rodzina: Lacertidae – jaszczurkowateLacerta agilis – jaszczurka zwinka, Lacerta viridis – jaszczurka zielona, Lacerta vivipara – jaszczurka żyworodna

Rodzina: Varanidae - waranyVaranus comodensis – waran z Komodo

Podrząd: Ophidia (Serpentes) – węże

Rodzina: Boidae

Python reticulatus – pyton siatkowy

Rodzina: Colubridae – wężowateNatrix natrix – zaskroniec zwyczajny, Coronella austriaca – gniewosz plamisty, Elaphe longissimawąż Eskulapa

Rodzina: Viperidae – żmijowateVipera berus – żmija zygzakowata

Rodzina: Crotalidae – grzechotnikiBothrops sp., Crotalus sp.

Podgromada: Euriapsida

Rząd: Ichtyopterygia (†)

Gromada: Aves – ptaki

Podgromada: Archaeornithes – praptaki

Rząd: Archaeopterygiformes

Rodzina: Archaeopterygidae (†)Archeopteryx lithographica

Podgromada: Neornithes

Nadrząd: Odontognathae – ptaki uzębione

Rząd: Hesperornithiformes (†)

Nadrząd: Ichtyornithes

Rząd: Ichtyornithiformes (†)

Nadrząd: Palaeognathae – paleognatyczne

Rząd: Struthioniformes – strusie

Rząd: Rheiformes – nandu

Rząd: Casuariformes – kazuarowate

Rodzina: Casuaridae – kazuarowate

Rodzina: Dromatidae – emu

Rząd: Apterygiformes – kiwi

Rodzina: Apterygidae – kiwi

Rząd: Dinornithiformes – moa

Rząd: Aepyornithiformes – mamutaki

Rząd: Tinamiformes – kusacze

Nadrząd: Neognathae – neognatyczne

Rząd: Sphenisciformes – pingwiny

Rząd: Gaviformes – nury

Rząd: Podicipediformes – perkozy

Rodzina: Podicipedidae – perkozyPodiceps cristatus – perkoz dwuczuby

Rząd: Pelecaniformes – pełnopłetwe

Rodzina: Phalacrocoracidae – kormorany

Phalacrocorax carbo – kormoran czarny

Rząd: Ciconiiformes – brodzące

Rodzina: Ardeidae – czaple

Ardea cinerea – czapla siwa

Rodzina: Ciconiidae – bocianowateCiconia ciconia – bocian biały, Ciconia nigra – bocian czarny

Rząd: Phoenicipteriformes – flamingi

Rząd: Anseriformes – blaszkodziobe

Rodzina: Anatidae – kaczkowate

Podrodzina: Anserinae – gęsi

Cygnus olor – łabędź niemy, Anser anser – gęgawa

Podrodzina: Anatinae – kaczkiAnas platyrchynchos – krzyżówka, Anas querquedula – cyranka, Aythya fuligula – czernica

Rząd: Falconiformes – szponiaste

Podrząd: Cathartae – sępy Nowego Świata

Sarcorhamphus gryphus – kondor

Podrząd: Accipitres – jastrzębiowce

Rodzina: Pandionidae – rybołowy

Pandion haliaaetus – rybołów

Rodzina: Accipitridae – jastrzębiowateAccipiter gentilis – jastrząb, Accipiter nisus – krogulec, Haliaeetus albicilla – bielik, Circus aeruginosus – błotniak stawowy, Buteo buteomyszołów zwyczajny, Aquila clanga – orlik krzykliwy, Aquila chrysaetos – orzeł przedni

Podrząd: Falcones – sokołowce

Rodzina: Falconidae – sokołowate

Falco tinnunculus – pustułka, Falco subbuteo – kobuz

Rząd: Galliformes – grzebiące

Rodzina: Phasianidae – kurowate

Perdix perdix – kuropatwa, Coturnix coturnix – przepiórka, Gallus gallus – kur bankiwa (forma udomowiona – kura domowa), Phasianus colchicus – bażant

Rząd: Gruiformes – żurawiowe

Rodzina: Rallidae – chruściele

Fulica atra – łyska

Rodzina: Gruidae – żurawieGrus grus – żuraw

Rząd: Charadriiformes – siewkowe

Podrząd: Charadrii – siewkowce

Rodzina: Charadriidae – siewkowateVanellus vanellus – czajka, Charadrius hiaticula – sieweczka obrożna, Charadrius dubius – sieweczka rzeczna

Rodzina: Scolopacidae – bekasowateScolopax rusticola – słonka, Gallinago gallinago – bekas kszyk, Numenius arquata – kulik wielki, Tringa totanus – krwawodziób, Calidris alpina – biegus zmienny, Philomachus pugnax – batalion

Podrząd: Lari – mewowce

Rodzina: Laridae - mewy

Larus canus – mewa pospolita, Larus ridibundus – mewa śmieszka, Larus argentatus – mewa srebrzysta

Rodzina: Sternidae – rybitwySterna hirundo – rybitwa rzeczna, Chlidonias niger – rybitwa czarna

Rząd: Columbiformes – gołębiowe

Rodzina: Columbidae – gołębie

Columbia livia – gołąb skalny (forma udomowiona – gołąb domowy), Columba palumbus – grzywacz, Streptoptelia decaocto – sierpówka

Rząd: Psittaciformes - papugi

Rząd: Strigiformes – sowy

Rodzina: Tytonidae – płomykówkowateTyto alba – płomykówka

Rodzina: Strigidae – puszczykowateBubo bubo – puchacz, Strix aluco – puszczyk, Athene noctua – pójdźka

Rząd: Caprimulgiformes – lelkowe

Rodzina: Caprimulgidae – lelkowate

Caprimulgus europaeus – lelek kozodój

Rząd: Apodiformes – jerzykowe

Rodzina: Apodidae – jerzyki

Apus apus – jerzyk

Rząd: Trochiliformes - kolibry

Rząd: Coraciiformes – kraskowe

Rodzina: Alcedinidae – zimorodkowateAlcedo atthis – zimorodek

Rodzina: Coraciidae – kraskiCoracias garrulus – kraska

Rodzina: Upupidae – dudkiUpupa epops – dudek

Rząd: Piciformes – dzięciołowe

Rodzina: Picidae – dzięciołowate

Dendrocopos major – dzięcioł duży, Dendrocopos minor – dzięciołek,

Dryocopus martius – dzięcioł czary, Picus viridis – dzięcioł zielony

Rząd: Passeriformes – wróblowe

Podrząd: Suboscines – pierwowróblowce

Rodzina: Furnaridae – garncarzowate

Rodzina: Tyrannidae – tyrankowate

Podrząd: Oscines – śpiewające

Rodzina: Menuridae - lirogony

Rodzina: Alaudidae – skowronkowateAlauda arvensis – skowronek polny

Rodzina: Turdidae – drozdowateTurdus merula - kos, Turdus philomelos – śpiewak, Monticola saxatilis – nagórnik skalny, Luscinia luscinia – słowik szary

Rodzina: Sylviidae – pokrzewkowateSylvia atricapilla – kapturka, Sylvia borin – pokrzewka ogrodowa, Phylloscopus collybita – pierwiosnek, Phylloscopus sibilatrix – świstunka leśna, Acrocephalus scirpaceus – trzcinniczek

Rodzina: Paridae – sikoryParus major – bogatka, Parus caeruleus – modraszka, Parus ater – sosnówka

Rodzina: Ploceidae – wikłaczowatePasser domesticus – wróbel domowy

Rodzina: Fringillidae – łuszczakiFringilla coelebs – zięba, Serinus serinus – kulczyk, Carduelis chloris – dzwoniec, Carduelis spinus – czyż, Pyrrhula pyrrhula – gil

Rodzina: Icteridae - kacykowateIcterus sp., Sturnella sp.

Rodzina: Corvidae – krukowateCorvus corax – kruk, Corvus corone – wrona, Corvus frugilegus – gawron, Corvus monedula – kawka
Gromada: Mammalia – ssaki

Podgromada: Prototheria – prassaki

Rząd: Multituberculata – wieloguzkowce (†)

Rząd: Monotremata – stekowce

Rodzina: Ornithorhynchidae – dziobaki

Rodzina: Tachyglossidae - kolczatkowate

Podgromada: Metatheria – ssaki niższe

Rząd: Marsupialia – torbacze

Rodzina: Didelphidae – dydelfowate

Rodzina: Macropodidae – kangurowate

Podgromada: Eutheria – łożyskowce (ssaki wyższe)

Rząd: Insectivora – owadożerne

Rodzina: Erinaceidae – jeżowate

Erinaceus europaeus – jeż zachodni, Erinaceus concolor – jeż wschodni

Rodzina: Talpidae – kretowateTalpa europaea – kret

Rodzina: Soricidae – ryjówkowateSorex minutus – ryjówka malutka, Sorex araneus – ryjówka aksamitna, Neomys fodiens – rzęsorek rzeczek, Crocidura leucodon – zębiełek białawy

Rząd: Chiroptera – nietoperze

Podrząd: Megachiroptera

Rodzina: Pteropodidae – rudawkowate

Podrząd: Microchiroptera

Rodzina: Rhinolophidae – podkowcowateRhinolophus hipposideros – podkowiec mały

Rodzina: Vespertilionidae – mroczkowateNyctalus noctula – borowiec wielki, Plecotus auritus – gacek brunatny, Pipistrellus pipistrellus – karlik malutki

Rząd: Edentata – szczerbaki

Rząd: Pholidota – łuskowce

Rząd: Dermoptera – latawce

Rząd: Primates – naczelne

Podrząd: Lemuroidea

Rodzina: Lemuridae – lemurowate

Podrząd: Platyrrhini – małpy szerokonose

Podrząd: Cattharini

Rodzina: Cercopithecidae – małpy wąskonose

Rodzina: Pongidae – małpy człekokształtne

Rodzina: Hominidae – człowiekowateHomo sapiens – człowiek

Rząd: Rodentia – gryzonie

Rodzina: Cricetidae – chomikowate

Cricetus cricetus – chomik europejski

Rodzina: Microtidae (= Arvicolidae) – nornikowateMicrotus arvalis – polnik (nornik zwyczajny), Clethrionomys glareolusnornica ruda, Ondatra zibethicus – piżmak

Rodzina: Muridae – myszowateMus musculus – mysz domowa, Apodemus flavicollis – mysz leśna, Rattus norvegicus – szczur wędrowny

Rodzina: Sciuridae – wiewiórkowateSciurus vulgaris – wiewiórka ruda

Rodzina: Gliridae – popielicowateGlis glis – popielica

Rodzina: Castoridae – bobrowateCastor fiber – bóbr europejski

Rząd: Lagomorpha – zajęczaki

Rodzina: Leporidae – zającowate

Lepus europaeus – zając szarak, Oryctolagus cuniculus – królik

Rząd: Proboscidea – trąbowce

Rząd: Carnivora – drapieżne

Rodzina: Mustelidae – łasicowateMustela nivalis – łasica, Martes foina – kuna domowa, Martes martes – kuna leśna, Meles meles – borsuk

Rodzina: Felidae – kotowateLynx lynx – ryś, Felis sylvestris – żbik, Felis catus – kot domowy

Rodzina: Canidae – psowateCanis lupus – wilk, Canis familiaris – pies domowy

Rodzina: Ursidae – niedźwiedziowateUrsus arctos – niedźwiedź brunatny

Rząd: Pinnipedia – płetwonogie

Rodzina: Phocidae – fokowate

Phoca vitulina – foka pospolita, Halichoerus grypus – foka szara

Rząd: Cetacea – walenie

Podrząd: Odontoceti - zębowce

Rodzina: Phocaenidae – morświnyPhocaena phocaena – morświn

Podrząd: Mysticeti – fiszbinowce

Rodzina: Balaenidae – wieloryby właściwe

Balaena mysticetus – wieloryb grenlandzki

Rząd: Perissodactyla - nieparzystokopytne

Rodzina: Equidae – koniowate

Equus caballus – koń domowy, Equus asinus – osioł domowy

Rodzina: Tapiridae – tapirowateTapirus sp.

Rząd: Artiodactyla – parzystokopytne

Podrząd: Suina – świniokształtne

Rodzina: Suidae – świniowateSus scrofa – dzik (forma udomowiona – świnia domowa)

Podrząd: Ruminantia – przeżuwacze

Rodzina: Cervidae – jeleniowate

Cervus elaphus – jeleń szlachetny, Capreolus capreolus – sarna, Alces alces – łoś

Rodzina: Bovidae – krętorogieBison bonasus – żubr, Bos taurus – bydło domowe, Ovis aries – owca domowa©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna