Tytuł i odniesienie do publikacjiPobieranie 37.91 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar37.91 Kb.
Dół formularza

| EUROPA > EUR-Lex Strona główna > Wyszukiwanie proste > Rezultaty wyszukiwania > Notka bibliograficzna


Tytuł i odniesienie do publikacji


Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 Dz.U. L 56 z 6.3.2010, str. 14—14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
 Dz.U. C 56 z 6.3.2010, str. 7—7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Tekst


html pdf  

tiff

Daty


dokumentu: 06/03/2010; Data publikacji
zakończenia ważności: 99/99/9999

Klasyfikacje


 • Hasło Eurovoc:
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości
  kompetencje instytucji WE
  wykładnia prawa
  Państwo Członkowskie UE
  Cypr
  Rumunia
  Traktat o Unii Europejskiej 1992

 • Kod klasyfikacji:
  19.30.20.00 Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości / Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych i celnych / Współpraca sądowa w sprawach karnych

 • Dziedzina:
  Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Inne informacje


 • Autor:
  Komisja Europejska

 • Rodzaj:
  Zawiadomienie

Powiązania między dokumentami


 • Traktat:
  Unia Europejska

 • Podstawa prawna:
  12006M035

 • Wybierz dokumenty, dla których ten dokument stanowi podstawę prawną

 • Akty przywołane w treści dokumentu:
  32005X1214(01)

  32008X0314(01)

 • Wybierz wszystkie dokumenty przywołujące ten dokument

Tekst


Widok dwujęzyczny: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Cypryjskiej i Rumunii w sprawie uznania przez te kraje właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wydawania orzeczeń w trybie prejudycjalnym w odniesieniu do aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

Republika Cypryjska i Rumunia oświadczają, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej.

Wobec powyższego stan oświadczeń dotyczących uznania właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do orzekania w trybie prejudycjalnym o ważności i wykładni aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej, jest następujący:

- Królestwo Hiszpanii oświadcza, że uznaje właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. a) [1],

- Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Republika Francuska, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji oświadczają, że uznają właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 35 ust. 2 i ust. 3 lit. b) [2],

- składając wyżej wspomniane oświadczenia, Królestwo Belgii, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rumunia i Republika Słowenii zastrzegły sobie prawo wprowadzenia w prawie krajowym przepisu stanowiącego, że w przypadku gdy pytanie dotyczące ważności lub wykładni aktu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, podniesiono w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa krajowego, sąd ten zobowiązany jest wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

[1] Informację dotyczącą oświadczenia Królestwa Hiszpanii opublikowano w Dz.U. L 114 z 1.5.1999, s. 56 i Dz.U. C 120 z 1.5.1999, s. 24.

[2] Informację dotyczącą oświadczenia Republiki Czeskiej opublikowano w Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 980. Informację dotyczącą oświadczenia Republiki Francuskiej opublikowano w Dz.U. L 327 z 14.12.2005, s. 19 i Dz.U. C 318 z 14.12.2005, s. 1. Informację dotyczącą oświadczeń pozostałych wymienionych państw członkowskich, oprócz Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Słowenii, opublikowano w Dz.U. L 114 z 1.5.1999, s. 56 i Dz.U. C 120 z 1.5.1999, s. 24. Informację dotyczącą oświadczeń Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Słowenii opublikowano w Dz.U. L 70 z 14.3.2008, s. 23 i Dz.U. C 69 z 14.3.2008, s. 1.--------------------------------------------------

GóraZarządzane przez Urząd Publikacji


: zeupi -> pliki upload
pliki upload -> Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości – 2004
pliki upload -> Judgment of the court
pliki upload -> Powództwo o odszkodowanie wniesione przez spadkobierców ofiar masakr wojennych w umawiającym się państwie przeciwko innemu umawiającemu się państwu w związku z działaniami jego sił zbrojnych
pliki upload -> Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości – 2005 Komunikaty prasowe Spis treści
pliki upload -> Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości – Styczeń – Luty 2008 roku
pliki upload -> Istotne zastrzeżenie prawne
pliki upload -> Sprawy dotyczące wyborów do pe: c-145/04 Hiszpania V. Zjednoczone Królestwo – s. 1 C-300/04 Eman I Sevinger – s. 13 Wyrok trybunałU (wielka izba)
pliki upload -> Istotne zastrzeżenie prawne
pliki upload -> Anna Wyrozumska Workshop on basic principles of the eu law
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna