Tytuł: Mental health of Polish students and the occurrence of respiratory tract infections. CzasopismoPobieranie 431.7 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar431.7 Kb.
  1   2   3
Początek formularza

Autorzy: Sylwia Baran, Iwona Teul-Swiniarska, Edyta Dzieciolowska-Baran, Jacek Lorkowski, Aleksandra Gawlikowska-Sroka.
Tytuł: Mental health of Polish students and the occurrence of respiratory tract infections.
Czasopismo: Adv. Exp. Med. Biol.
Szczegóły: 2013 : Vol. 755, s. 275-281
Uwagi: Respiratory Regulation – Clinical Advances. / ed. Mieczyslaw Pokorski
ISSN: 0065-2598
Typ publikacji: AZ
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.825
Punktacja ministerstwa: 25.000
DOI: 10.1007/978-94-007-4546-9_35

2/53Autorzy: Wojciech Szczeklik, Katarzyna Wawrzycka, Anna Włudarczyk, Aurelia Sega, Ilona Nowak, Bożena Seczyńska, Izabela Fajfer, Krzysztof Zając, Wiesław Królikowski, Maria Kózka.
Tytuł: Powikłania u chorych leczonych metodą plazmaferezy na oddziale intensywnej terapii.
Tytuł angielski: Complications in patients treated with plasmapheresis in the intensive care unit.
Czasopismo: Anestezjol. Intens. Ter.
Szczegóły: 2013 : T. 45, nr 1, s. 8-15, bibliogr. 20 poz., abstr.
ISSN: 0209-1712
Adres url: http://czasopisma.viamedica.pl/ait/index
Typ publikacji: AP
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 9.000

3/53Autorzy: Małgorzata Manowska, Alicja Bartkowska-Śniatowska, Marzena Zielińska, Krzysztof Kobylarz, Andrzej Piotrowski, Wojciech Walas, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka.
Tytuł: Stanowisko Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w sprawie znieczulenia ogólnego dzieci do 3. roku życia.
Tytuł angielski: The consensus statement of the Paediatric Section of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy on general anaesthesia in children under 3 years of age.
Czasopismo: Anestezjol. Intens. Ter.
Szczegóły: 2013 : T. 45, nr 3, s. 125-140, bibliogr. 67 poz., abstr.
ISSN: 0209-1712
Adres url: http://czasopisma.viamedica.pl/ait/index
Typ publikacji: AP
Typ publikacji: WYT
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 9.000
4/53


Autorzy: Jarosław Woroń, Iwona Filipczak-Bryniarska, Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski.
Tytuł: Niekorzystne interakcje leków przeciwpadaczkowych i przeciwdepresyjnych stosowanych w leczeniu bólu.
Tytuł angielski: Adverse interactions of antiepileptic drugs and antidepressants used in the treatment of pain.
Czasopismo: Anestezjol. Ratow.
Szczegóły: 2013 : T. 7, nr 1, s. 94-99, bibliogr., streszcz., abstr.
ISSN: 1898-0732
Adres url: http://www.anestezjologiairatownictwo.pl
Typ publikacji: AP
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 5.000
5/53


Autorzy: Katarzyna Kącka, Wojciech Kącki.
Tytuł: Ból w chorobie Pageta.
Tytuł angielski: Pain in Paget's disease.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 3, s. 37.
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Zakopane, 25-28 września 2013.
ISSN: 1640-324X
Adres url: http://www.if-pan.krakow.pl/bol/
Typ publikacji: SZP
Język publikacji: POL

6/53Autorzy: Anna Przeklasa-Muszyńska.
Tytuł: Ból w stwardnieniu rozsianym.
Tytuł angielski: Multiple sclerosis and pain.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 3, s. 47.
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Zakopane, 25-28 września 2013.
ISSN: 1640-324X
Adres url: http://www.if-pan.krakow.pl/bol/
Typ publikacji: SZP
Język publikacji: POL

7/53Autorzy: Marta Kołłątaj, Jerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski.
Tytuł: Kwestionariusz do Oceny Bólu McGill (McGill Pain Quastionaire, MPQ) i skrócona wersja Kwestionariusza do Oceny Bólu McGill.
Tytuł angielski: McGill Pain Quastionaire and its short form.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 3, s. 10-13, il., bibliogr. 4 poz., abstr., streszcz.
ISSN: 1640-324X
Adres url: http://www.if-pan.krakow.pl/bol/
Typ publikacji: AP
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

8/53Autorzy: Anna Przeklasa-Muszyńska.
Tytuł: Metody alternatywne i uzupełniające w leczeniu bólu funkcjonalnego.
Tytuł angielski: Alternative and complementary medicine to functional pain treatment.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 3, s. 47-48.
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Zakopane, 25-28 września 2013.
ISSN: 1640-324X
Adres url: http://www.if-pan.krakow.pl/bol/
Typ publikacji: SZP
Język publikacji: POL

9/53Autorzy: Kinga Skrzypiec, Anna Przeklasa-Muszyńska.
Tytuł: Neuromodulacja w bólach głowy.
Tytuł angielski: Neuromodulation in headache treatment.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 3, s. 51-52.
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Zakopane, 25-28 września 2013.
ISSN: 1640-324X
Adres url: http://www.if-pan.krakow.pl/bol/
Typ publikacji: SZP
Język publikacji: POL

10/53Autorzy: Grażyna Cepuch, Małgorzata Sobczyk, Anna Przeklasa-Muszyńska, Barbara Boryczko-Pater.
Tytuł: Ocena jakości życia i porównanie skuteczności leczenia bólu z zastosowaniem i bez stosowania skali oceny bólu u chorych po zabiegach operacyjnych nowotworu krtani lub gardła dolnego w okresie pooperacyjnym.
Tytuł angielski: Quality of life evaluation and a comparison of the effectiveness of pain management when measuring pain intensity with a numeric rating scale and without pain intensity assessment in patients after surgical treatment of laryngeal and pharyngeal cancer during the postoperative period.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 2, s. 7-13, il., bibliogr. 23 poz., abstr., streszcz.
ISSN: 1640-324X
Adres url: http://www.if-pan.krakow.pl/bol/
Typ publikacji: AP
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 4.000

11/53Autorzy: Jarosław Woroń, Iwona Filipczak-Bryniarska, Jakub Januszek, Jan Dobrogowski, Wojciech Pachacz.
Tytuł: Rzadkie objawy niepożądane podczas stosowania analgetyków opioidowych.
Tytuł angielski: Rare side effects when taking opioid analgetics.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 3, s. 67.
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu - plakaty, Zakopane, 25-28 września 2013.
ISSN: 1640-324X
Adres url: http://www.if-pan.krakow.pl/bol/
Typ publikacji: SZP
Język publikacji: POL

12/53Autorzy: Krzysztof Kobylarz, Jan Dobrogowski.
Tytuł: Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy w przebiegu ciężkiego zatrucia - opis przypadku.
Tytuł angielski: Complex regional pain syndrome in severely intoxicated patient - case report.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 3, s. 61.
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu - plakaty, Zakopane, 25-28 września 2013.
ISSN: 1640-324X
Adres url: http://www.if-pan.krakow.pl/bol/
Typ publikacji: SZP
Język publikacji: POL

13/53Autorzy: Magdalena Kocot-Kępska, Jan Dobrogowski, Anna Przeklasa-Muszyńska.
Tytuł: Zastosowanie preparatu oksykodonu z naloksonem (Targin) u pacjentki z bólem przewlekłym - opis przypadku klinicznego.
Tytuł angielski: Using the preparation of oxycodone with naloxone (Targin) in a chronic pain patient - case report.
Czasopismo: Ból
Szczegóły: 2013 : T. 14, nr 3, s. 39.
Uwagi: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Zakopane, 25-28 września 2013.
ISSN: 1640-324X
Adres url: http://www.if-pan.krakow.pl/bol/
Typ publikacji: SZP
Język publikacji: POL

14/53Autorzy: Alicja Fąfara-Leś, Stanisław Kwiatkowski, Laura Maryńczak, Zdzisław Kawecki, Dariusz Adamek, Izabela Herman-Sucharska, Krzysztof Kobylarz.
Tytuł: Torticollis as a first sign of posterior fossa and cervical spinal cord tumors in children.
Czasopismo: Childs Nerv. Syst.
Szczegóły: 2013 : Aug 18. [Epub ahead of print], il., bibliogr. 15 poz., abstr.
ISSN: 0256-7040
Typ publikacji: XXX
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.241
Punktacja ministerstwa: 25.000

15/53Autorzy: Marek Krawczyk, Jerzy Wordliczek, Antoni Czupryna, Jan Dobrogowski, Marek Dobosz, Wojciech Gaszyński, Piotr Andziak, Hanna Misiołek, Adam Dziki.
Tytuł: Rekomendacje w uśmierzaniu bólu okołooperacyjnego w chirurgii ogólnej.
Czasopismo: Chir. Dypl.
Szczegóły: 2013 : T. 8, nr 1, s. 47-56, bibliogr. 7 poz.
ISSN: 1895-6874
Adres url: http://www.podyplomie.pl/index.php?id=chirurgia_po_dyplomie
Typ publikacji: AP
Typ publikacji: WYT
Język publikacji: POL
Punktacja ministerstwa: 2.000

16/53Autorzy: Miłosz Jankowski, Grzegorz Cebula.
Tytuł: Nagłe zatrzymanie krążenia.
Tytuł całości: W: Choroby wewnętrzne : na podstawie Interny Szczeklika : 2013
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Piotra Gajewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013
Strony: s. 111-119
Uwagi: 19 cm.
Informacje o wydaniu: Wyd. 5 [uaktual.]
ISBN: 978-83-7430-378-1
Seria: (Kompendium Medycyny Praktycznej)
Typ publikacji: RPO
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: POL

17/53Autorzy: Grzegorz Cebula, Jan Ciećkiewicz.
Tytuł: Wypadek nurkowy.
Tytuł całości: W: Choroby wewnętrzne : na podstawie Interny Szczeklika : 2013
Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Piotra Gajewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013
Strony: s. 1228-1229
Uwagi: 19 cm.
Informacje o wydaniu: Wyd. 5 [uaktual.]
ISBN: 978-83-7430-378-1
Seria: (Kompendium Medycyny Praktycznej)
Typ publikacji: RPO
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: POL

18/53Autorzy: Magdalena Rutkowska, Elżbieta Trzyna, Marzena Lenart, Anna Szaflarska, Anna Pituch-Noworolska, Krzysztof Kobylarz, Maciej Siedlar.
Tytuł: The elevated number of circulating regulatory T cells in patients with transient hypogammaglobulinemia of infancy is not associated with any abnormalities in the genes encoding the TGF-Β receptors.
Czasopismo: Clin. Immunol.
Szczegóły: 2013 : Vol. 149, nr 1, s. 83-85, il., bibliogr. 10 poz.
ISSN: 1521-6616
Typ publikacji: LR
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.771
Punktacja ministerstwa: 35.000

19/53Autorzy: Stanislaw Klek, Cecile Chambrier, Pierre Singer, Moshe Rubin, Tim Bowling, Michael Staun, Francisca Joly, Henrik Rasmussen, Boyd J. Strauss, Geert Wanten, Ross Smith, Arun Abraham, Kinga Szczepanek, Jon Shaffer.
Tytuł: Four-week parenteral nutrition using a third generation lipid emulsion (SMOFlipid) - a double-blind, randomised, multicentre study in adults.
Czasopismo: Clin. Nutr. (Edinb.)
Szczegóły: 2013 : Vol. 32, nr 2, s. 224-231, il., bibliogr. 43 poz., sum.
ISSN: 0261-5614
Typ publikacji: AZ
Typ publikacji: ORG
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.298
Punktacja ministerstwa: 35.000

20/53Autorzy: Janusz Andres, Jochen Hinkelbein, Bernd W. Böttiger.
Tytuł: The stepchild of emergency medicine: sudden unexpected cardiac arrest during anaesthesia--do we need anaesthesia-centred Advanced Life Support guidelines?
Czasopismo: Eur. J. Anaesthesiol.
Szczegóły: 2013 : Vol. 30, nr 3, s. 95-96, bibliogr. 14 poz.
ISSN: 0265-0215
Typ publikacji: AZ
Typ publikacji: PRZ
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.792
Punktacja ministerstwa: 20.000
DOI: 10.1097/EJA.0b013e328358ca45

21/53Autorzy: G[rzegorz] Dyduch, R[obert] Jach, H[ubert] Huras, M[ałgorzata] Radoń-Pokracka, J[oanna] Szpor, K[azimierz] Pityński, K[rzysztof] Okoń, K[rzysztof] Zajac.


Pobieranie 431.7 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna