Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko autora Instytucja/afiliacja autoraPobieranie 9.23 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar9.23 Kb.
WZÓR STRESZCZENIA

Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko autora

Instytucja/afiliacja autora

Adres pocztowy

e-mail:


tel.:

Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko autora

Instytucja/afiliacja autora

Adres pocztowy

e-mail:


  • czcionka Arial 11, interlinia 1, wyrównanie do lewej

TYTUŁ STRESZCZENIA

TITLE OF AN ABSTRACT

  • Arial 11, interlinia 1.5, duże litery, pogrubione, wyśrodkowane, marginesy standardowe (2,5 cm)STRESZCZENIE (Duże litery, Arial 11, pogrubione, interlinia 1, akapit nad tytułem - 6, pod tytułem – 6, wyrównanie do lewej)

Przykład ułożenia tekstu: Treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, Treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu, treść abstraktu.

  • TEKST: Arial 11, interlinia 1, wyjustowany, bez wcięć akapitowych

Słowa kluczowe: wyraz 1, wyraz 2, wyraz 3, wyraz 4, wyraz 5

  • Prosimy o dodanie słów kluczowych, max. 5

  • Tekst: Arial 11, interlinia 1, wyjustowany, bez wcięć akapitowych, akapit nad tytułem - 6, pod tytułem – 6ABSTRACT

Przykład ułożenia tekstu: Text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract, text of an abstract.

Keywords: word 1, word 2, word 3, word 4, word 5

Wybór sesji

Prosimy o zaznaczenie właściwej sesji:  1. Innowacyjne podejście do oczyszczania terenów

  2. Zintegrowane zarządzanie terenami miejskimi

  3. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe narzędzia zarządzania cyklicznym wykorzystywaniem terenów

  4. Rewitalizacja terenów zdegradowanych a zmiany klimatu

  5. Tereny zanieczyszczone a produkcja energii odnawialnej

Liczba znaków streszczenia (Pl):

Pobieranie 9.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna