Tytuły I numery nowego programu oraz podręczników do nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach I szkołachPobieranie 32.42 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar32.42 Kb.
TYTUŁY I NUMERY NOWEGO PROGRAMU ORAZ PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ

W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

Nauczanie przedszkolne
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga.

Numer programu: A Z - 0 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: JESTEM DZIECKIEM BOŻYM – Redaktor: ks. Marian Zając
Podręcznik nr AZ-03-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla grupy pięciolatków, zgodny z programem nauczania numer AZ-0-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-03-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-0-01/10

Klasa I szkoły podstawowej
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Numer programu: A Z - 1 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: JESTEŚMY RODZINĄ PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-11-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-11-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/10

Klasa II szkoły podstawowej
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Numer programu: A Z - 1 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: KOCHAMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-12-01/10-LU-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-12-01/10-LU-3/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/10

Klasa III szkoły podstawowej
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika

Numer programu: A Z - 1 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – Redaktor: ks. Piotr Goliszek
Podręcznik nr AZ-13-01/10-LU-4/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-13-01/10-LU-4/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-1-01/10

Klasa IV szkoły podstawowej
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Numer programu: A Z - 2 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-21-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy IV szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-21-01/10-LU-1/12.


Klasa V szkoły podstawowej
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Numer programu: A Z - 2 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: WIERZĘ W BOGA – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-22-01/10-LU-2/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy V szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-22-01/10-LU-2/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy V szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-22-01/10-LU-2/13.

Klasa VI szkoły podstawowej
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę.

Numer programu: A Z - 2 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – Redaktor: ks. Waldemar Janiga
Podręcznik nr AZ-23-01/10-LU-2/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy VI szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania numer AZ-2-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-23-01/10-LU-2/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-2-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy VI szkoły podstawowej i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-23-01/10-LU-2/14.

Klasa I gimnazjum
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.

Numer programu: A Z - 3 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: SPOTYKAM TWOJE SŁOWO – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-31-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy I gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-31-01/10-LU-1/12.


Klasa II gimnazjum
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.

Numer programu: A Z - 3 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-32-01/10-LU-1/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy II gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-32-01/10-LU-1/13.


Klasa III gimnazjum
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem.

Numer programu: A Z - 3 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: ŻYJĘ TWOJĄ MIŁOŚCIĄ – Redaktor: ks. Paweł Mąkosa
Podręcznik nr AZ-33-01/10-LU-1/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy III gimnazjum, zgodny z programem nauczania numer AZ-3-01/10.


Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-33-01/10-LU-1/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-3-01/10.
Karty pracy do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczona jest dla klasy III gimnazjum i może być stosowana jako pomoc uzupełniająca do podręcznika nr AZ-33-01/10-LU-1/14.


Klasa I liceum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W KOŚCIELE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
Podręcznik nr AZ-41-01/10-LU-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy I liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-41-01/10-LU-1/12, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

Klasa II liceum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W ŚWIECIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
Podręcznik nr AZ-42-01/10-LU-4/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-42-01/10-LU-4/13, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

Klasa III liceum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 4 - 0 1 / 10


Tytuł podręcznika: ŚWIADCZĘ O JEZUSIE W RODZINIE – Redaktorzy: ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant
Podręcznik nr AZ-43-01/10-LU-3/14 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony dla klasy II liceum, zgodny z programem nauczania numer AZ-4-01/10.
Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-43-01/10-LU-3/14, zgodnego z programem nauczania nr AZ-4-01/10.

Klasy I - III technikum
Tytuł programu: Świadek Chrystusa

Numer programu: A Z - 6 - 0 1 / 10


Podręczniki i poradniki metodyczne tak jak w liceum.

Klasy I - III szkoły zawodowej
Tytuł programu: Z Chrystusem przez świat

Numer programu: A Z - 5 - 0 1 / 10


Podręczniki i poradniki metodyczne tak jak w liceum.

Pobieranie 32.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna