U źródeł oświecenia leżały dokonania intelektualne o rewolucyjnym wręcz charakterze. Chodzi tu o uwolnienie się nauk przyrodniczych od filozofii i wypracowanie metod dla naukPobieranie 5.36 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar5.36 Kb.
U źródeł oświecenia leżały dokonania intelektualne o rewolucyjnym wręcz charakterze. Chodzi tu o uwolnienie się nauk przyrodniczych od filozofii i wypracowanie metod dla nauk. Czasy oświecenia nazywane są „wiekiem rozumu” czy „wiekiem filozofów”, dominowało przekonanie o nieograniczonych możliwościach poznania świata przez oświecony umysł.

Powstały nowe kierunki filozoficzne: ●empiryzm- zakładający, że podstawą poznawania rzeczywistości jest doświadczenie ●racjonalizm (ratio-rozum)- podstawą poznania jest umysł.

Nowe poglądy na religie: ●teizm- Bóg stworzył świat i stale sprawuje nad nim stałą opiekę ●deizm- Bóg stworzy ł świat i nieingeruje w życie na ziemi ●ateizm- całkowite odrzucenie Boga.

Poglądy na podział władzy: ●trójpodział władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą ●absolutyzm oświecony silna scentralizowana i sprawowana przez wykształconego monarchę władza.We Francji wydano wielką encyklopedię w której zawarto informacje z zakresu techniki, ekonomii, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych. Dzieło zostało zredagowane w duchu racjonalizmu. Stanowiło pomnik wystawiony wiedzy ludzkiej.

Od XVI wieku w Ameryka Północna była terenem rywalizacji Anglii, Francji i Hiszpani. Na wschodnie wybrzeże docierali głównie osadnicy angielscy gdzie założyli 13 kolonii. Zamorskie posiadłości stanowiły rynek zbytu dla angielskich towarów. Wojna siedmioletnia (1756-1763) przyniosła kolonistom amerykańskim znaczne korzyści materialne i polityczne, doprowadziło te do rozluźnienia kontroli za strony rządu Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu wojny Wielka Brytania obciążona olbrzymim długiem wojennym dążyła do dalszego podwyższania podatków w koloniach. Wprowadziła opłaty celne od wielu produktów sprowadzanych przez kolonie. W odpowiedzi na wprowadzenie podatków w 1773 roku gdy do Bostonu Przybiły statki z transportem herbaty Bostończycy cały ładunek wyrzucili do morza (bostońskie picie herbaty). Wielka Brytania zaczęła represjonować kolonie. Zwołano Kongres Kontynentalny w Filadelfi (1774) gdzie zgromadziło się 12 przedstawicieli koloni aby połączyć siły. Ogłoszenie po raz trzeci bojkotu brytyjskich towarów spowodowało ogromne napięcie. Wybuchła wojna. W1776r. 4 lipca Kongres w Filadelfi uchwalił Deklaracje Niepodległości. Kłopoty Wielkiej Brytanii wykorzystała Francja I Hiszpania występując przeciwko niej. W 1773 doszło do pokoju w Paryżu. Uznano suwerenność Stanów Zjednoczonych. W 1787 uchwalono konstytucje amerykańską. Określono w niej zasady sprawowania władzy. Poszczególne stany zachowały dużą autonomię.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna