Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; maszyn od uszkodzeńPobieranie 69.17 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar69.17 Kb.

Załącznik do wniosku o zawarcie umowy

ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów

oraz maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; maszyn od uszkodzeń

MEWNIOSEK POBRANY ZE STRONY http://www.tuw-cuprum.pl

KONTAKT Z DORADCĄ - (076) 72 77 423 (432)


UWAGA! Maszyny elektryczne i urządzenia zgłaszane do ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych i/ lub ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń powinny zostać również ubezpieczone min. w zakresie podstawowym od ognia i innych żywiołów.

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Moc znamionowa ogółem (kW lub kVA)

Wskaźnik taryfowy

Cena 1 kWh energii elektrycznej

Suma ubezpieczenia

      

      

      

      


Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

L.p.

RODZAJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH wg KŚT

Symbol KŚT

Wartość w PLN

1

Kotły grzejne o ciśnieniu poniżej lub równym 0,5 atm. Kotły parowe o ciśnieniu powyżej 0,5 atm.

30-31

     

2

Maszyny napędowe pierwotne nie zespolone, oraz maszyny elektryczne wirujące nie zespolone.

32-33

     

3

Turbozespoły i zespoły (agregaty) elektroenergetycze i przetwórcze oraz reaktory jądrowe.

34

     

4

Obrabiarki do metali oraz maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych.

40-42

     

5

Maszyny, urządzenia i aparaty w przemysłach rolnych i spożywczych ogólnego zastosowania.

43

     

6

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe oraz aparaty do wymiany ciepła.

44-46

     

7

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych. Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

47-49

     

8

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu azotowego i syntezy chemicznej.

500

     

9

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych.

501

     

10

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu włókien sztucznych, tworzyw sztucznych oraz przemysłu gumowego.

502-504

     

11

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego, siarkowego i nawozów fosforowych

505

     

12

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicznych.

506

     

13

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego.

507

     

14

Maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze i do eksploatacji otworów wiertniczych.

510-512

     

15

Maszyny, urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

513

     

16

Maszyny, urządzenia hutnicze oraz odlewnicze.

514 i 516

     

1
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na podstawie aktualnie obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; maszyn od uszkodzeń – tekst OWU dostępny na stronie internetowej TUW-CUPRUM (www.tuw-cuprum.pl)

7

Maszyny, urządzenia koksownicze i gazownicze.

515

     

18

Maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych, kartograficznych i innych.

518

     

19

Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego, mineralnego, wapienniczego, gipsowego, cementowego.

520-523

     

20

Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej materiałów ognioodpornych oraz ceramiki szlachetnej i technicznej.

525-526

     

21

Maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji innych materiałów budowlanych.

52 i 527-529

     

22

Maszyny specjalne do wyrobu drobnej galanterii metalowej i do wyrobów metalowych.

531-532

     

23

Maszyny, urządzenia do wyrobu kabli, przewodów, akumulatorów, baterii, żarówek i lamp elektronowych.

533-535

     

24

Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej.

536-537

     

25

Maszyny do nawijania cewek oraz izolacji silników, transformatorów i kondensatorów.

538

     

26

Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew i obróbki drewna.

540

     

27

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu okien, płyt stolarskich, sklejek, płyt pilśniowych.

541-542

     

28

Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy, papieru, tektury, wyrobów papierniczych i tekturowych.

545-547

     

29

Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne.

548

     

30

Maszyny, urządzenia do wyrobów z drewna lub materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami.

543-549

     

31

Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry oraz wyrobów ze skóry.

55

     

32

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych.

56

     

33

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych.

57

     

34

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

58

     

35

Maszyny, urządzenia i narzedzia rolnicze i gospodarki leśnej.

59

     

36

Zbiorniki naziemne.

60

     

37

Urządzenia i aparatura energii elektrycznej, urządzenia tele i radiotechniczne, urządzenia elektroenergetyczne.

61-63

     

38

Dźwigi i przenośniki

64

     

39

Urządzenia przemysłowe.

65

     

40

Urządzenia nieprzemysłowe oraz pozostałe urządzenia techniczne.

66 i 68

     

Razem:

     
     

…………………………………………………………………………………………….…..

(imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy do osoby sporządzającej wniosek)


2016-05-10,      

……………………………………………………………………………………………..(miejscowość, data i podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego)


TUW-CUPRUM M-48

Strona z

: media -> public -> projects -> tuw -> doc

Pobieranie 69.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna