Ubezpieczenie majątku I odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, grupowe ubezpieczenie nnw I kl podczas zagranicznych podróży służbowych pracowników uep, ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności cywilnej uepPobieranie 35.69 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar35.69 Kb.
Poznań, 28 sierpnia 2013 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, grupowe ubezpieczenie NNW i KL podczas zagranicznych podróży służbowych pracowników UEP, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej UEP, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do UEP oraz grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów UEP (ZP/053/13), do realizacji zostały wybrane następujące oferty:

Pakiet I

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa10.400

Pakiet II

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Pl. Cyryla Ratajskiego 8, 61-726 Poznań91.088

Pakiet III

INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Poznań, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań


7.196

Pakiet IV

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa28.000

(suma ubezpieczenia)


Zestawienie i ocena ofert:lp

firma

cena brutto

pakiet Icena brutto

pakiet IIcena brutto

pakiet IIIcena brutto

pakiet IV1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa---

---

---

28.000

85 pkt

2

INTER RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Poznań, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań


---

110.024

80,95 pkt

7.196

100 pkt

---

3

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa


13.000

68 pkt

127.204

72,12 pkt

---

---

4

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot13.000

61 pkt

225.687,54

45,25 pkt

---

---

5

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Oddział w Poznaniu

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań23.998

51,34 pkt

---

---

---

6

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa---

116.618

80,68 pkt

---

---

7

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Pl. Cyryla Ratajskiego 8, 61-726 Poznań---

91.088

98 pkt

15.042

48,06 pkt

---

8

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa---

99.863,88

81,85 pkt

---

---

9

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź20.540

35,44 pkt

127.742

53,91 pkt

---

---

10

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa10.400

89 pkt

---

---

---

Zamawiający zawrze umowę zgodnie z zapisami art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.


: data -> upload -> articles download -> 827 -> 20131007
articles download -> Germanwings powraca do Krakowa! Na krakowskie lotnisko wraz z Germanwings, czołowym niemieckim przewoźnikiem niskokosztowym, powracają połączenia do Kolonii / Bonn i Stuttgartu
articles download -> Informacja prasowa
articles download -> Warsztaty „metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”
articles download -> Formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
articles download -> Załącznik nr pieczątka wykonawcy formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianych/oferowanych serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, PÓŁki do macierzy dyskowej I oprogramowania zgodnie z art
articles download -> Załącznik nr 5 miejscowość I data Opis funkcjonalny I specyfikacja techniczno – cenowa System monitoringu (cctv) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla ceue spis treści
articles download -> Załącznik nr 4 miejscowość I data formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu elektronicznego I akcesoriów dla „pracowni internetu nowej generacji”
articles download -> nazwa i adres Wykonawcy
articles download -> Wynik postępowania

Pobieranie 35.69 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna