Übung: Frauenrollen, Geschlechterbeziehungen und Nationsbildung in PolenPobieranie 13.48 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.48 Kb.
Gertrud Pickhan Sommersemester 2005

Übung: Frauenrollen, Geschlechterbeziehungen und Nationsbildung in Polen
13.4.2005 Einführung
20.4.2005 Frauengeschichte und/oder Geschlechtergeschichte

Text:


Gunilla Budde, Das Geschlecht der Geschichte, in: Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft, hg. von Thomas Mergel und Thomas Welskopp, München 1997, S. 125-150.

Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte, Frankfurt a.M. 2001, S. 313-330 (Kap. Frauen- und Geschlechtergeschichte)


27.4.2005 „Geschlechtsunterschiede als soziokulturelles Phänomen“. Die Warschauer Publikationsreihe zur historischen Frauenforschung

4.5.2005 "Sanftes Patriarchat"? Frauen in der polnischen Adelsgesellschaft

Texte:

Sophia Kemlein, Frauen- und Männerbildnisse als Repräsentationen der sarmatischen Ideologie in der polnisch-litauischen Adelsrepublik, in: Frau und Bildnis 1600-1750. Barocke Repräsentationskulturen an europäischen Fürstenhöfen, hg. von Gabriele Baumbach und Cordula Bischof, Kassen 2003, S.57-79.Izabella Rusinowa, Ideały wychowawcze kobiet wśród ziemiaństwa polkiego w XVIII wieku, in: Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Wwa 1992, S. 83-94.
11.5.2005 FÄLLT AUS (ANTIKRIEGSTAG)
18.5.2005 Die weibliche Rolle in Aufständen und früher Teilungszeit

Texte:


Wiesław Caban, Kobiety i powstanie styczniowe, in: Kobieta i świat polityki. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Wwa 1994ebd., S. 59-72.

Bogna Lorence-Kot, Konspiracja. Probing the Topography of Women's Underground Activities. The Kingdom of Poland in the Second Half of the Nineteenth Century, in: Women in Polish Society. Ed. by Rudolf Jaworski and Bianka Pietrow-Ennker. Boulder/New York 1992, S. 31-51.

Jerzy Skowronek, Debuty polityczne kobiet w epoce rozbiorowej i początkach epoki porozbiorowej 1772-1831, in: Kobieta i świat polityki , S. 29-41.
25.5.2005 Der Anbruch der Moderne: Frauen im Positivismus

Texte:


Maria Nietyksza: Tradycyjne i nowe formy aktywności kobiet w warunkach zaborów, in: Kobieta i świat polityki, S.83-98.

Andrzej Szwarc, Krytyka kobiecości czy próźniaczego stylu życia? Stare i nowe wzorce życia codziennego kobiet w publicystyce i literaturze pięknej epoki pozytywizmu, in: Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XiX i XX. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Wwa 1997, S. 295-307.

Anna Żarnowska, Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotnicyzm i inteligenckim na przelomie XIX i XX wieku, in: Kobieta i praca. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca Wwa 2000, S. 29-53.
1.6.2005 Die polnische Frauenbewegung bis 1918

Texte:


Katarzyna Sierakowska, Aspiracje polityczne Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich, in: Kobieta i świat polityki, S.245-253.

Natali Stegmann: "Wie Soldaten im Feld". Der widersprüchliche Kampf polnischer Frauen für "Vaterland" und Frauenrechte im Ersten Weltkrieg, in: Geschlecht und Nationalismus in Mittel- und Osteuropa 1848-1918, hg. von Sophia Kemlein. Osnabrück 2000, S.197-216.

Dorota Zamojska: Romualda z Bagnickich Baudouin de Courtenay (1857-1935) i jej działalnośc społeczna, in: Kobieta i świat polityki, S.261-274.

8.6.2005 Zwischen Nationalismus und Sozialismus: Frauen und Ideologie

Texte:

Joanna Kurczewska, Der frühe polnische Nationalismus und die Frauenthematik, in: Geschlecht und Nationalismus in Mittel- und Osteuropa 1848-1918, hg. von Sophia Kemlein. Osnabrück 2000, S. 49-76.Pawel Samuś, Socjalistki w Królestwie Polskim przełomu XIX i XX. Szic do portretu zbiorowego, in: Kobieta i świat polityki, S. 191-218.
15.6.2005 Männer und Frauen zwischen den Kriegen

Texte:
Dobrochna Kałwa, Głosy kobiet w sprawie planowania rodziny w świetle prasy z lat 1929-1932, in: Kobieta i kultura życia codziennego, Wiek XiX i XX. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Wwa 1997, S. 123-132.

Dobrochna Kałwa, Model kobiety aktywnej zawodowej w Polsce międzywojennej, in: Kobieta i praca. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Wwa 2000, S. 317-336.

Claudia Kraft, Das Eherecht in der Zweiten Polnischen Republik (1918-1939) und das gescheiterte Ideal gleichberechtigter Staatsbürger, in: Zwischen den Kriegen. Nationen, Nationalismen und Geschlechterverhältnisse in Mittel- und Osteuropa 1918-1939. Hg. von Johanna Gehmacher, Elizabeth Harvey und Sophia Kemlein. Osnabrück 2004, S.63-82.

Magdalena Marcinkowska-Gawin, „Boyownicy i boyowniczki“. Środowisko „Wiadomości Literackich“ wobec problemu regulacji urodzeń, in: Kobieta i kultura życia codziennego , S. 133-147.


      1. Der weibliche Beitrag zur polnischen Kunst 1918-1939

Texte:

Hanna Kirchner, Pisarki międzywojennego dwudziestolecia, in: Kobieta i kultura. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Wwa 1996, S.45-61.

Marta Meducka, Artystki o sobie. Pamiętniki polskich artystek sprzed 1939, ebd., S. 211-221..

29.6.2005 Frauen in der Volksrepublik Polen - eine verpasste Chance?

Texte:

Joanna Dufrat, Wpływ wojny na załamanie się stereotypów społecznych ról mężczyzn i kobiet, in: Kobieta i małżeństwo. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Wwa 2004, S. 441-451.Dariusz Jarosz, Kobiety a praca zawodowa w Polsce w latach 1944-1956 (główne problemy w świetle nowych badań śródlowych), in: Kobieta i praca. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Wwa 2000, S. 217-241.

Iwona Kurz, Czas wolny na ekranie. Bohaterki filmu popularnego w PRL a „budżet czasu wolnego”, in: Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Wwa 2001, S. 495-507.


6.7. Polnische Frauen heute: Was wurde aus der "Matka Polka"?

Text:


Agnieszka Graf, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Wwa 2003, S.5-32, S. 208-232, S. 264-276.

14.7.2005 Bilanz

Pobieranie 13.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna