Uchwała nr 1Pobieranie 11.9 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar11.9 Kb.
Propozycje Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Iławskich Zakładów Drobiarskich „EKODROB” S.A. w Iławie w dniu 28 września 2005 r.


 1. UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE „EKODROB” S.A.

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich „EKODROB” S.A. w Iławie wybrało Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie .................................................
 1. UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE „EKODROB” S.A.

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich „EKODROB” S.A. uchyla tajność wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.

 1. UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE „EKODROB” S.A.

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich „EKODROB” S.A. dokonuje wyboru komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. ...,

 2. ...,

 3. ... .


 1. UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE „EKODROB” S.A.

z dnia 28 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich „EKODROB” S.A. w Iławie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


 1. UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ IŁAWSKIE ZAKŁADY DROBIARSKIE „EKODROB” S.A.z dnia 28 września 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów kredytowych i zaciągnięcie solidarnych zobowiązań
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Iławskich Zakładów Drobiarskich „EKODROB” S.A. w Iławie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę następujących umów kredytowych:

 1. kredytu terminowego z BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie do kwoty 98.000.000,00 zł z okresem kredytowania wynoszącym 5 lat i zaciągnięcie solidarnego zobowiązania za Spółkę: Animex Grupa Drobiarska Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, Animex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Animex Pasze Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu,

 2. kredytu w rachunku bieżącym z BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie do kwoty 70.000.000,00 zł z okresem kredytowania wynoszącym 5 lat i zaciągnięcie solidarnego zobowiązania za Spółkę: Animex Grupa Drobiarska Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, Animex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Animex Pasze Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, Zakłady Mięsne „Agryf” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Animex Krakowskie Zakłady Pierzarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

 3. kredytu terminowego z ING Bank Śląski Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach do kwoty 135.000.000,00 zł z okresem kredytowania wynoszącym 5 lat i zaciągnięcie solidarnego zobowiązania za Spółkę: Animex Grupa Drobiarska Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, Animex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Animex Pasze Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, Zakłady Mięsne „Agryf” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Animex Krakowskie Zakłady Pierzarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Constar S.A. z siedzibą w Starachowicach, Opolskie Zakłady Drobiarskie Continental Grain Company S.A. z siedzibą w Opolu,

 4. kredytu w rachunku bieżącym z ING Bank Śląski Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach do kwoty 65.000.000,00 zł z okresem kredytowania wynoszącym 5 lat i zaciągnięcie solidarnego zobowiązania za Spółkę: Animex Grupa Drobiarska Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, Animex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Animex Pasze Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, Zakłady Mięsne „Agryf” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Animex Krakowskie Zakłady Pierzarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Constar S.A. z siedzibą w Starachowicach, Opolskie Zakłady Drobiarskie Continental Grain Company S.A. z siedzibą w Opolu.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna