Uchwała nr 11 /10 miejskiej komisji wyborczej w ełKUPobieranie 56.43 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar56.43 Kb.
UCHWAŁA  NR  11 /10

 

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W EŁKU

 

z dnia 5 listopada 2010 roku

 

 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  na terenie Gminy Miasta Ełku w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

             Na podstawie art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz na podstawie § 2 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy, po sprawdzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.), zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Miejska Komisja Wyborcza w Ełku uchwala co następuje:

 

§ 1


 

 

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Miasta Ełku w liczbie 30, w składach zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ełku oraz zamieszczeniu na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

PrzewodniczącyMiejskiej Komisji Wyborczej w Ełku

(-)Andrzej Krych

Załącznik do Uchwały Nr 11 /10

Miejskiej Komisji Wyborczej w Ełku

z dnia 5 listopada 2010 roku


Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Ełku w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.
1.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 – siedziba: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy , ul. Grajewska 16A

 1. Regina Wawreniuk

 2. Anna Milewska

 3. Dominika Chmielewska

 4. Izabela Jankowska

 5. Patryk Lelmacher

 6. Anna Chojnowska

 7. Marta Letkowska

 8. Ewa Stanisława Foltyńska

 9. Katarzyna Kaczyńska

2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 1. Marek Wawreniuk

 2. Tadeusz Korsak

 3. Radosław Markowski

 4. Agnieszka Kolbusz

 5. Bożena Gontarska

 6. Małgorzata Kulągowska

 7. Izabela Katarzyna Czygier

 8. Anna Janas

 9. Wioletta Pawluczyk

3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 1. Barbara Katarzyna Konopka

 2. Elżbieta Święcińska

 3. Krzysztof Orłowski

 4. Walenty Kruszewski

 5. Marta Dymek

 6. Kamila Danowska

 7. Marek Furman

 8. Andrzej Kuryłowicz

 9. Michał Kociński

4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. J.Kilińskiego 48 1. Beata Odolecka

 2. Adam Ramotowski

 3. Janina Anna Winkler

 4. Krystyna Dmowska

 5. Andrzej Sławomir Gosiewski

 6. Anna Wanielewska

 7. Danuta Borawska

 8. Monika Cieślak

 9. Aneta Brylowska

5. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. J.Kilińskiego 48 1. Grażyna Radecka

 2. Joanna Skokowska

 3. Żaneta Sawczyńska

 4. Zbigniew Krzysztof Romantowski

 5. Mateusz Zamojski

 6. Katarzyna Magdalena Haraburda

 7. Iwona Ewa Barszczewska

 8. Arkadiusz Osiecki

 9. Marcin Dorf

6. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 – siedziba: Zespół Szkół Nr 3, ul. Koszykowa 1

 1. Paweł Wawreniuk

 2. Grażyna Teresa Zambrzycka

 3. Zenon Seweryn Skopowski

 4. Zofia Betlińska

 5. Patrycja Trojanowska

 6. Agnieszka Grażyna Januszewska

 7. Maria Teresa Milewska

 8. Barbara Maria Radziewicz

 9. Anna Topczyłko

7.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 – siedziba: Świetlica Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. J.Kilińskiego 40 1. Jadwiga Korenkiewicz

 2. Ewa Mróz

 3. Małgorzata Teresa Krzywosz

 4. Teresa Górska

 5. Urszula Krupka

 6. Danuta Krystyna Niedźwiecka

 7. Radosław Radziewicz

 8. Marta Świerzyńska

 9. Ewa Gwiazdowska

8.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 – siedziba: Zespół Szkół Samorządowych, ul. Suwalska 15 1. Barbara Mikłosz

 2. Piotr Kozłowski

 3. Sonia Stańczuk

 4. Monika Rogińska

 5. Helena Tuczyńska-Płaskowicka

 6. Krystyna Anna Parzych

 7. Aneta Katarzyna Furman

 8. Adrian Foltyński

 9. Marta Herbszt

9. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 – siedziba: Powiatowy Urząd Pracy, Suwalska 38

 1. Anna Sienkiewicz

 2. Irena Stańczuk

 3. Maria Ścierańska

 4. Adam Kozłowski

 5. Paulina Jaworowska

 6. Rozalia Jolanta Jabczyńska

 7. Marta Mikłosz

 8. Małgorzata Bołmańska

 9. Kamila Hołubowicz

10. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 – siedziba: Gimnazjum nr 3, ul. Majora Jana Piwnika Ponurego 1 1. Marta Zawadzka

 2. Marek Roszkowski

 3. Jolanta Gutowska

 4. Arkadiusz Sienkiewicz

 5. Olga Szurc

 6. Magdalena Milewska

 7. Sylwia Katarzyna Kozłowska

 8. Agata Michalska

 9. Jarosław Bartoszewicz

11.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Majora Jana Piwnika Ponurego 1 1. Aneta Mrówka

 2. Joanna Grajko

 3. Henryk Kalinowski

 4. Danuta Bloch

 5. Helena Kardasz

 6. Zofia Kunicka

 7. Magdalena Gutowska

 8. Izabela Sienkiewicz

 9. Marcin Basiewicz

12. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 – siedziba: Szkoła Policealna, ul. K.A. Bahrkego 2B 1. Iwona Zalewska

 2. Teresa Elżbieta Dąbrowska

 3. Barbara Kopko

 4. Grażyna Janina Kondraciuk

 5. Marianna Lesiewicz

 6. Włodzimierz Wawreniuk

 7. Katarzyna Mikłosz

 8. Marlena Raczkowska

 9. Cezary Domitrz

13. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 – siedziba: Zespół Szkół Nr 5, ul. generała Władysława Sikorskiego 5

 1. Mariola Tyszkiewicz

 2. Paweł Chrzanowski

 3. Cezary Mikiewicz

 4. Beata Alicja Nowakowska

 5. Halina Zofia Łubowicz

 6. Emilia Witkowska

 7. Halina Anna Iwaszko

 8. Michał Micielica

 9. Emilia Czarniecka

14. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 – siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Grodzieńska 1 1. Krystyna Jolanta Węgrowska

 2. Emil Kalinowski

 3. Dominika Nadolna

 4. Halina Romanowska

 5. Zofia Ramotowska

 6. Bartosz Polkowski

 7. Magdalena Drzewińska

 8. Danuta Laskowska

 9. Ilona Sondej

15.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 – siedziba: Zespół Szkół Nr 6, ul. M.Kajki 4 1. Maria Wiszenko

 2. Elżbieta Komar

 3. Izabela Reja-Kupiec

 4. Sylwia Małgorzata Mikiewicz

 5. Danuta Cichocka

 6. Dorota Supińska

 7. Anna Dąbrowska

 8. Marta Edyta Barszcz

 9. Arkadiusz Nieszczerzewski
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 – siedziba: Zespół Szkół Nr 6, ul. M.Kajki 4

 1. Joanna Andruszkiewicz

 2. Eugeniusz Klimaszewski

 3. Rafał Baranowski

 4. Henryka Szeszko

 5. Eugenia Dębkowska

 6. Jacek Krupski

 7. Joanna Bożewicz

 8. Marta Mierzwińska

 9. Marta Lelmacher

17. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 – siedziba: Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 1. Marek Dobosz

 2. Monika Osiecka

 3. Longina Żukowska

 4. Agnieszka Tekień

 5. Alicja Kowalczyk

 6. Krzysztof Jarosław Chodnicki

 7. Marta Alicja Orzechowska

 8. Elżbieta Wiśniewska

 9. Dorota Łuczaj

18. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 – siedziba: Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 1. Barbara Mróz

 2. Anna Łoniewska

 3. Jan Kwiatkowski

 4. Lilianna Bożena Malinowska

 5. Agnieszka Kraszewska

 6. Teresa Danuta Popko

 7. Dorota Ramotowska

 8. Małgorzata Barbara Zięba

 9. Aneta Hołownia-Kosak

19. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 – siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. prof. Władysława Szafera 2 1. Eugeniusz Jan Furman

 2. Krystyna Kuczyńska

 3. Natalia Klimowicz

 4. Beata Winkler

 5. Henryka Łoszczyk

 6. Krzysztof Kraszewski

 7. Jarosław Faszczewski

 8. Hanna Tyszkiewicz

 9. Anita Kowalewska

20. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 – siedziba: I Liceum Ogólnokształcące, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 1. Izabela Jahn

 2. Alicja Sierzputowska

 3. Dariusz Marek Biedrzycki

 4. Renata Furman

 5. Anastazja Górniak

 6. Maciej Janusz Wołyniec

 7. Krystyna Jancewicz

 8. Zdzisława Muraszko

 9. Ewa Dąbkowska

21. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 – siedziba: I Liceum Ogólnokształcące, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 1. Anna Żabińska

 2. Dariusz Michał Mrówka

 3. Stanisław Biedrzycki

 4. Tomasz Furman

 5. Iwona Kacprowska

 6. Waldemar Gliniecki

 7. Karolina Zielińska

 8. Edward Górski

 9. Paweł Górski

22. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. J.iH.Małeckich 1

 1. Agnieszka Rytelewska

 2. Urszula Obuchowska

 3. Regina Elżbieta Kanoza

 4. Piotr Wlizło

 5. Dorota Iwaszko

 6. Agnieszka Grzywacz

 7. Aneta Bagińska

 8. Emilia Maciorowska

 9. Anna Hanusko

23. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. J.iH.Małeckich 1 1. Katarzyna Sieńkowska

 2. Anna Łosiewicz

 3. Anna Łukaszewicz

 4. Elżbieta Manitsara

 5. Krystyna Szrajder

 6. Krystyna Kruszewska

 7. Piotr Nowicki

 8. Magdalena Łochowska

 9. Urszula Sobańska

24. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 – siedziba: Gimnazjum nr 1, ul. J.i H. Małeckich 1 1. Marta Dziekońska

 2. Justyna Julia Wołyniec

 3. Janina Słotwińska

 4. Małgorzata Katarzyna Łask

 5. Grażyna Biernacka

 6. Anita Rowek

 7. Iwona Ewa Cybul

 8. Jakub Kwiatkowski

 9. Jarosław Wasilewski

25. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 – siedziba: Gimnazjum nr 1, ul. J.i H. Małeckich 1 1. Lucyna Kruszyńska

 2. Marcin Furman

 3. Natalia Grzesiuk

 4. Dorota Anna Bania

 5. Renata Maria Mróz

 6. Paulina Śleszyńska

 7. Anna Kuczyńska

 8. Edyta Warsiewicz

 9. Magdalena Myszczyńska

26. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 – siedziba: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Armii Krajowej 1

 1. Karolina Karwowska

 2. Mieczysław Leszek Przygoda

 3. Adam Dąbrowski

 4. Jacek Marcinkiewicz

 5. Teresa Kasiborska

 6. Agnieszka Kwiatkowska

 7. Adam Trzaskowski

 8. Halina Dąbrowska

 9. Agnieszka Stasiewicz

27. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27 – siedziba: Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Armii Krajowej 1 1. Justyna Kwiatkowska

 2. Aleksandra Szelążek

 3. Anna Kozłowska

 4. Krystyna Popko

 5. Dorota Dąbrowska

 6. Adam Kurzyna

 7. Florentyna Guz

 8. Szymon Chudziński

 9. Agnieszka Domeła

28. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28 – siedziba: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Maksymiliana Marii Kolbe 11 1. Mirosława Gajewska

 2. Marta Borkowska

 3. Adam Pieloch

 4. Danuta Ewa Gutowska

 5. Magdalena Zagórska

 6. Justyna Dąbrowska

 7. Alina Barbara Wojtiuk

 8. Anna Beata Rejmer

 9. Zbigniew Dąbrowski

29. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 29 – siedziba:108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Ełku przy ulicy Kościuszki 30 (parter budynku nr 3A pawilonu głównego)

 1. Katarzyna Sieńko

 2. Adam Brzostowski

 3. Ewa Chudzińska

 4. Jarosław Śliwiński

 5. Irena Staniszewska

 6. Irena Rybaczek

 7. Iwona Iglik


30. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 30 – siedziba: „PRO MEDICA” sp. z o.o. w Ełku przy ulicy Baranki 24 (pokój nr 201)

 1. Krzysztof Kowalewski

 2. Dawid Pawłowski

 3. Piotr Jaworski

 4. Zofia Kmicińska

 5. Barbara Bielińska

 6. Adam Banachowski

 7. Piotr Skulimowski

: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna