Uchwała nr 15/2007 Rady Wydziału Społeczno Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 listopada 2007 rPobieranie 23.91 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar23.91 Kb.
UCHWAŁA Nr 15/2007

Rady Wydziału Społeczno - Technicznego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

z dnia 13 listopada 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia prowadzenia wykładów, seminariów oraz egzaminów przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra w roku akademickim 2007/2008
Na podstawie § 44 pkt 7 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie załącznika do uchwały nr 174/III/III/2007 Senatu PWSZ z dnia 13 marca 2007 r., art. 114 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wnioskami właściwych dyrektorów instytutów, uchwala się, co następuje:
§ 1

Zatwierdza się realizację wyszczególnionych form zajęć i egzaminów przez nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra w:Instytucie Edukacji Szkolnej

Prowadzenie wykładów

 1. mgr Wiesława Kozłowska – Literatura dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej – studia stacjonarne i niestacjonarne

Prowadzenie wykładów fakultatywnych - semestr zimowy

 1. mgr Wiesława Kozłowska – Edukacja teatralna – studia stacjonarne i niestacjonarne

 2. mgr Jolanta Skowrońska – Podstawy logopedii – studia stacjonarne

semestr letni

 1. mgr Grażyna Dębowska – Profilaktyka w szkole – studia stacjonarne

 2. mgr Jolanta Skowrońska – Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia stacjonarne

Prowadzenie egzaminów

 1. mgr Sylwia Dominiak – General English – studia stacjonarne

 2. mgr Ewa Konieczna – Gramatyka praktyczna i opisowa – studia stacjonarne

Prowadzenie wykładów i egzaminów

mgr Maria Remiezowicz – Organizowanie społeczności lokalnej – studia stacjonarne i niestacjonarneProwadzenie egzaminów – semestr letni

 1. mgr Eligiusz Kawa – Zasady muzyki z elementami harmonii – studia stacjonarne i niestacjonarne

 2. mgr Ewa Konieczna General English – studia stacjonarne

 3. mgr Waldemar Markiewicz – Gramatyka praktyczna – studia stacjonarne

 4. mgr Ryszard Piotrowski – Metodyka prowadzenia zespołów muzycznych z dyrygowaniem – studia stacjonarne i niestacjonarnePowołanie komisji do prowadzenia egzaminów muzycznych:

 1. Zajęcia umuzykalniające z grą na flecie – studia stacjonarne i niestacjonarne
  – mgr Mariola Telesińska i mgr Paweł Trzos

 2. Nauka gry na instrumencie klawiszowym z akompaniamentem – studia stacjonarne
  i niestacjonarne mgr Paweł Trzos


Instytucie Ekonomicznym

Prowadzenie wykładów

 1. mgr Grażyna Dębowska – Negocjacje w biznesie – studia stacjonarne i niestacjonarne

 2. mgr Zdzisław Dębowski – Systemy informacyjne w zarządzaniu; Zachowania organizacyjne; Organizacja pracy kierowniczej – studia stacjonarne i niestacjonarne

 3. mgr Wiesława Matusiak – Elastyczne formy zatrudnienia – studia stacjonarne i niestacjonarne

 4. mgr Ewa Woźniak – Fundusze pomocowe w Unii Europejskiej i zamówienia publiczne – studia stacjonarne i niestacjonarne

Prowadzenie wykładów i przeprowadzenie egzaminów

 1. mgr Zofia Sikorska – Rachunkowość menedżerska – studia stacjonarne
  i niestacjonarne

 2. mgr Mirosław Szymczak – Rachunkowość finansowa – studia stacjonarne
  i niestacjonarne

 3. mgr Ewa Woźniak – Bankowość – studia stacjonarne i niestacjonarne

 4. mgr Paweł Zieliński – Polityka społeczna – studia stacjonarne i niestacjonarne

oraz prowadzenie seminarium dyplomowego

mgr Zdzisław Dębowski – proseminarium dyplomowe

mgr inż. Andrzej Janicki
Instytucie Kultury Fizycznej

Prowadzenie wykładów i egzaminów na kierunku wychowanie fizyczne


 1. mgr Jarosław Kabaciński – Biomechanika – studia stacjonarne i niestacjonarne

 2. mgr Adam Kantanista – Piłka nożna – studia stacjonarne

 3. mgr Dariusz Pietrzyk – Piłka ręczna – studia stacjonarne

Prowadzenie wykładów kierunku wychowanie fizyczne

 1. mgr Anna Inerowicz – Wychowanie zdrowotne i ochrona środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne

 2. mgr Anna Wajrak – proseminarium dyplomowe – studia stacjonarne

 3. mgr Paweł Trzos – Emisja głosu – studia stacjonarne

Prowadzenie wykładów na kierunku turystyka i rekreacja

 1. mgr inż. Tomasz Matuszewski – Statystyka – studia stacjonarne

Prowadzenie wykładów i egzaminów na kierunku turystyka i rekreacja

 1. mgr Szymon Jesiołowski – Prawo w turystyce i rekreacji – studia stacjonarne i niestacjonarneInstytucie Neofilologii

Prowadzenie seminarium dyplomowego

mgr Magdalena SzudkowskaProwadzenie wykładów

 1. mgr Magdalena Bonikowska – Literatura amerykańska – studia niestacjonarne

 2. mgr Waldemar Markiewicz – Gramatyka opisowa – studia niestacjonarne, Gramatyka kontrastywna – studia niestacjonarne

 3. mgr Bożena Miastkowska – Chojnacka – Wstęp do literaturoznawstwa – studia stacjonarne i niestacjonarne

 4. mgr Agnieszka Olejnik – Psychologia, Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne

 5. mgr Magdalena Pospieszyńska – Wojtkowiak – Gramatyka opisowa – studia niestacjonarne

Prowadzenie egzaminów

 1. mgr Magdalena Bonikowska– Literatura amerykańska – studia niestacjonarne

 2. mgr Magdalena Szudkowska – egzamin dyplomowy

 3. mgr Agnieszka Olejnik – Psychologia, Pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne

 4. mgr Bożena Miastkowska – Chojnacka– Wstęp do literaturoznawstwa – studia stacjonarne i niestacjonarne

 5. mgr Magdalena Szygenda – Historia Wielkiej Brytanii – studia stacjonarne i niestacjonarne

 6. mgr Bartosz Wolski – Historia USA – studia stacjonarne, Realioznawstwo amerykańskiej – studia stacjonarne i niestacjonarne

 7. mgr Ewa Konieczna – Realioznawstwo brytyjskie – studia stacjonarne i niestacjonarne

 8. mgr Waldemar Markiewicz – Gramatyka opisowa, Historia języka, Gramatyka kontrastywna – studia niestacjonarne,

Prowadzenie egzaminów z praktycznej nauki języka angielskiego i niemieckiego przez komisje:

Język angielski I rok

 1. dr Ewa Urbaniak – Rybicka – przewodnicząca

 2. mgr Magdalena Bonikowska

 3. mgr Magdalena Pospieszyńska – Wojtkowiak

 4. mgr Magdalena Szudkowska

Język angielski II rok

 1. dr hab. Mirosław Pawlak – przewodniczący

 2. mgr Agnieszka Ciurzyńska – Siwek

 3. mgr Waldemar Markiewicz

 4. mgr Bożena Miastkowska

Język angielski III rok

 1. mgr Bartosz Wolski – przewodniczący

 2. dr Joanna Bugaj

 3. dr Marek Derenowski

 4. mgr Ewa Konieczna

Język niemiecki I rok

 1. dr Czesław Płusa – przewodniczący

 2. dr Anna Stolarczyk

 3. mgr Dariusz Dolatowski

Język niemiecki II rok

 1. dr Doerte Elmhorst – przewodniczący

 2. dr Marta Radojewska

 3. mgr Grzegorz Pawłowski

Język niemiecki III rok

 1. dr Anna Stolarczyk – przewodniczący

 2. dr Doerte Elmhorst

 3. dr Czesław Płusa


Instytucie Pracy Socjalnej

Prowadzenie wykładu oraz seminarium dyplomowego

 1. mgr Maria Remiezowicz – Wprowadzenie do pracy socjalnej – studia stacjonarne i niestacjonarne

Prowadzenie wykładu oraz egzaminu

 1. mgr Marcin Olejniczak– Elementy pedagogiki społecznej – studia stacjonarne i niestacjonarne

 2. mgr Paweł Zieliński – Polityka społeczna – studia stacjonarne i niestacjonarne


Instytucie Politologii

Prowadzenie wykładów

 1. mgr Ryszard Sławiński Media elektroniczne w okresie transformacji – studia stacjonarne i niestacjonarne

 2. mgr Mirosław Szymczak Rachunkowość – studia stacjonarne i niestacjonarne


Instytucie Technicznym

Prowadzenie wykładów i egzaminów

 1. mgr Elżbieta Lenard – Fizyka – studia stacjonarne i niestacjonarne

 2. mgr Andrzej Dawid – Metaloznawstwo i obróbka cieplna – studia stacjonarne i niestacjonarne

 3. mgr inż. Anna Krysińska – Tworzywa sztuczne i kompozyty – studia stacjonarne i niestacjonarne

 4. mgr inż. Tomasz Olbrych – Kotły przemysłowe i grzewcze – studia stacjonarne i niestacjonarne

 5. mgr inż. Piotr Glinka – Turbiny parowe i gazowe– studia stacjonarne i niestacjonarne

 6. mgr inż. Waldemar Stefański – Gospodarka energetyczna – studia stacjonarne i niestacjonarne

 7. mgr inż. Czesław Nowak – Zarządzanie produkcją – studia stacjonarne i niestacjonarne

Prowadzenie wykładów

 1. mgr Iwona Michalak – Metodyka studiowania – studia stacjonarne i niestacjonarne

 2. mgr Paweł Zieliński – Polityka społeczna – studia stacjonarne i niestacjonarne

 3. mgr Leszek Rybacki – Rysunek techniczny – studia stacjonarne i niestacjonarne

 4. mgr inż. Paweł Rutecki – Obróbka plastyczna – studia stacjonarne i niestacjonarne

 5. inż. Marek Czajka – Spajanie materiałów – studia stacjonarne i niestacjonarne

 6. mgr inż. Zdzisław Smorawiński – Odlewnictwo – studia stacjonarne i niestacjonarne

 7. mgr inż. Mirosław Falkowski – Metrologia warsztatowa – studia stacjonarne i niestacjonarne

 8. mgr inż. Maria Kubajewska – Ochrona środowiska – studia stacjonarne i niestacjonarne

Prowadzenie prac przejściowych i dyplomowych – konsultacje (seminarium dyplomowego)

 1. mgr Piotr Zmrok

 2. mgr inż. Leszek Rybacki

 3. mgr inż. Mirosław Falkowski

 4. mgr inż. Waldemar Stefański

 5. mgr inż. Piotr Glinka

 6. mgr inż. Tomasz Olbrych


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Społeczno – Technicznego PWSZ


w Koninie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Rady Wydziału Społeczno – Technicznego

PWSZ w Koninie
/-/ dr Jerzy Jasiński


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna