Uchwała Nr 165/25/09 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie likwidacji środków trwałychPobieranie 12.62 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.62 Kb.
Uchwała Nr 165/25/09

Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

z dnia 16 marca 2009 roku
w sprawie likwidacji środków trwałych
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na likwidację następujących środków trwałych stanowiących mienie Powiatu Lwóweckiego, znajdujących się na stanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1, 59-600 Lwówek Śląski, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Lwówku Śląskim z dnia 3 marca 2009 roku Nr ZSOiZ 108/2009.

Zestawów komputerowych : 1. O numerze inwentarzowym LO/31/7/1999(monitor PHILIPS 14 B 2320 W komputer OPTIMUS SOHOXTD SOHO 40011 i klawiatura ADAX ID: E5x5R 5BTC),

 2. o numerze inwentarzowym ZSZ/23b/3/2000 (monitor PHILIPS 7 CM5279/ DOT komputer OPTIMUS OPTITETECH 200MMX i klawiatura SP KB 1826),

 3. o numerze inwentarzowym ZSZ/23b/7/2000 (monitor GOLD STAR NO 1468 komputer OPTIMUS SOHO 40011 i klawiatura UNIKEY KWD 203),

 4. o numerze inwentarzowym ZSZ/23b/11/2000 (monitor SAMSUNG NQB 4147L komputer ADAX i klawiatura OPTIMUS KWD 203),

 5. o numerze inwentarzowym LO /31/5/1999 (monitor SAMSUNG GVM 4967 PL komputer LPK 12227 i klawiatura BTC K309070902 ),

 6. o numerze inwentarzowym LO/31/3/1999 (monitor OPTIMUS NO OPTIVEN 15L komputer ADAX 4865X-33 NTEL i klawiatura TURBO-PLUS KB-80 01 R+)

 7. o numerze inwentarzowym LO /31/6/1999 (monitor SAMSUNG CVM 4967 PL komputer MIRCO STAR PC AT i klawiatura OPTIMUS FCCID),

 8. o numerze inwentarzowym ZSZ/23b/13/2000 (monitor DAEWO CMC -1412 BAD klawiatura OPTIMUS SOHO 40011 i klawiatura OPTIMUS KWD-203),

 9. o numerze inwentarzowym LO /31/63/1999 (monitor DAEWO CMC 1427 X komputer OPTIMUS 426 SX 33 LB 141 i klawiatura BTC-53 ID:E5X5R5),

 10. o numerze inwentarzowym LO /31/13/1999 (monitor JBM 6321-013 komputer OPTIMUS Plus 5P-133A i klawiatura OPTIMUS KWD-203),

 11. o numerze inwentarzowym ZSZ/24/65/9/2000 (monitor OPTIMUS OPTIVIEN 15L komputer OPTIMUS 486 SX –3314IIB i klawiatura OFEX 123/19 ),

 12. o numerze inwentarzowym ZSZ/24/8/2000 (monitor DAEWO CMC 1418 D komputer MICKOSTAR i klawiatura IBM 71G 4632 ),

 13. o numerze inwentarzowym ZSZ/24/8/2000 (monitor AXIOM 214/5 komputer ADAX i klawiatura UNIKEY KWD-820 ),

 14. o numerze inwentarzowym ZSZ/24/9/2000 ( monitor AXIOM 214/5 komputer ADAX i klawiatura BIC-53 E5X5R),

 15. o numerze inwentarzowym ZSZ/23b/5/2000 ( monitor DAEWO CMC 141 BAD komputer MICROTECH i klawiatura BIC-53 K 309070903).

§ 2
Likwidacja środków trwałych, o którym mowa w § 1 powinna nastąpić zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
( Dz.U. Nr 180, poz. 1495).

§ 3
Odpowiedzialność za prawidłową likwidację środków trwałych, o których mowa w § 1 ponosi Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący


Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim
Artur Zych

Uzasadnienie


do Uchwały Nr ..../..../09

Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

z dnia .......................... 2009 roku

Likwidacja środków trwałych - zestawów komputerowych (monitorów, komputerów i klawiatury) jest spowodowana wysokim stopniem zużycia na wskutek długotrwałej eksploatacji i następuje na wniosek Dyrektora Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim z dnia 3 marca 2009 roku Nr ZSOiZ 108/2009. Sprzęt został sprawdzony przez informatyka, który potwierdził niską jakość i zużycie powyższego sprzętu.W związku z powyższym zasadne jest podjęcie stosownej uchwały.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna