Uchwała nr 189/2004 zarządu powiatu łowickiego z dnia 21 czerwca 2004 rokuPobieranie 18.5 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.5 Kb.
UCHWAŁA NR 189/2004

ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 21 czerwca 2004 roku


w sprawie: powołania imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli,
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego


z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zmienionej
uchwałą Nr V/28/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2001 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się imienny skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli przystępujących
do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 1 lipca 2004 roku .
2. Ustala się dla pani Beaty Dzionek – nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej – Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Zbigniew Sitkowski,

 3. Eksperci – Jan Hubert, Anna Zalewska, Jarosław Milczarek,

 4. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Małgorzata Nodzak.

3. Ustala się dla pana Jakuba Miki – nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w składzie: 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej - Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego – Zbigniew Sitkowski,

 3. Eksperci – Jan Hubert, Anna Zalewska, Jarosław Milczarek,

 4. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Małgorzata Nodzak.

4. Ustala się dla pana Romana Osypińskiego – nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w składzie: 1. Przewodniczący Komisji Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – Jan Sałajczyk,

3) Eksperci – Jarosław Milczarek, Anna Zalewska, Jan Hubert.

§ 2. 1. Powołuje się imienny skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli, przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 2 lipca 2004roku.

2. Ustala się dla pani Ewy Michalak nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4


w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – Zofia Szalkiewicz,

 3. Eksperci – Bożena Plichta, Anna Zalewska, Małgorzata Jędrzejczyk.

3. Ustala się dla pani Agnieszki Sławińskiej nauczycielki II Liceum Ogólnokształcącego


w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego – Tadeusz Żaczek,

 3. Eksperci – Bożena Plichta, Anna Zalewska, Małgorzata Jędrzejczyk.

4. Ustala się dla pani Małgorzaty Stępień nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w składzie: 1. Przewodniczący Komisji – Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – Jan Sałajczyk,

 3. Eksperci – Małgorzata Jędrzejczyk, Anna Zalewska, Bożena Plichta.

5. Ustala się dla pani Beaty Woźniak nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w składzie: 1. Przewodniczący Komisji – Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU – Mirosław Kret,

 3. Eksperci – Małgorzata Jędrzejczyk, Anna Zalewska, Bożena Plichta.§ 3. 1. Powołuje się imienny skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli, przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 6 lipca 2004 roku.
2. Ustala się dla pani Agnieszki Kaczor – nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zduńskiej Dąbrowie Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie – Stanisław Kosmowski,

3) Eksperci – Mariola Milczarek, Anna Zalewska, Rafał Kowalski.
3. Ustala się dla pani Anety Wojdy – nauczycielki III Liceum Ogólnokształcącego
w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor III liceum Ogólnokształcącego – Mariola Milczarek,

 3. Eksperci Rafał Kowalski, Tamara Dąbrowska, Anna Zalewska,

 4. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego – Wojciech Jefimko.

4. Ustala się dla pani Edyty Szygulskiej – nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych Nr 1


w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadginazjalnych Nr 1 – Dariusz Żywicki,

 3. Eksperci – Rafał Kowalski, Mariola Milczarek, Anna Zalewska.

5. Ustala się dla pana Jarosława Wojciechowskiego – nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu Komisję Egzaminacyjną w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Elżbieta Hendrysiak,

 2. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – Zofia Szalkiewicz,

 3. Eksperci – Kowalski Rafał, Mariola Milczarek, Anna Zalewska.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu:
1. Cezary Dzierżek Starosta ......................................
2. Eugeniusz Bobrowski Wicestarosta ......................................
3. Waldemar Osica Członek Zarządu ......................................

UZASADNIENIE


Nauczyciele, pracujący w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łowicki, podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności pedagogiczne, czego dowodem jest zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w sesji letniej w roku szkolnym 2003/2004 złożyło jedenastu nauczycieli:


 • Agnieszka Sławińska – nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu

 • Aneta Wojda – nauczycielka języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym
  w Łowiczu

 • Edyta Szygulska – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu

 • Beata Wożniak – nauczycielka pedagog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
  Nr 2 RCKU w Łowiczu,

 • Roman Osypiński – nauczyciel przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu,

 • Małgorzata Stępień – nauczycielka pedagog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
  w Łowiczu,

 • Ewa Michalak – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu

 • Jarosław Wojciechowski - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu,

 • Agnieszka Kaczor – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie

 • Beata Dzionek – nauczycielka wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Łowiczu

 • Jakub Mika – nauczyciel terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu.

Powiat Łowicki jako organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 9b ustawy


z dnia 26 stycznia 1982 roku „Karta Nauczyciela” (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz.1112
z późn. zm.) jest zobowiązany powołać Komisję Egzaminacyjną, przygotować
i przeprowadzić egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Opracowała:Sabina Markiewicz©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna