Uchwała nr /1962/290/iii/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30. 07. 2009 rokuPobieranie 76.34 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar76.34 Kb.

Uchwała nr /1962/290/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30.07.2009 roku

w sprawie

zmiany składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 36 ust.2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 Nr 227, poz. 1658 ze zmianami)


Zarząd Województwa Śląskiego

uchwala

§ 1.
Przyjmuje się zmieniony skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogusław Śmigielski - Marszałek ………………………………………

Zbyszek Zaborowski - Wicemarszałek ………………………………………

Adam Stach - Wicemarszałek ………………………………………

Mariusz Kleszczewski - Członek Zarządu ………………………………………

Piotr Spyra - Członek Zarządu ………………………………………
SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
INSTYTUCJA


IMIĘ
I NAZWISKOPEŁNIONA FUNKCJA

FUNKCJA PEŁNIONA
W KOMITECIE


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Bogusław Piotr Śmigielski

Marszałek Województwa Śląskiego

Przewodniczący

Śląski Urząd Wojewódzki

Zygmunt Łukaszczyk

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wojewoda

Wiceprzewodniczący

Dorota Wójtowicz

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach –Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Zastępca Wiceprzewodniczącego

STRONA SAMORZĄDOWA


Instytucja Zarządzająca RPO

Małgorzata Staś

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego –Wydział Rozwoju Regionalnego

przedstawiciel

Małgorzata Noga

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Rozwoju Regionalnego

stały zastępca

Instytucja Pośrednicząca
PO KL


Małgorzata Łącka-Matusiewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego –Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

przedstawiciel

Jarosław Wesołowski

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego –Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

stały zastępca

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Tadeusz Wrona

Prezydent- Częstochowa

przedstawiciel

Janusz Krakowian

Wicestarosta – Powiat Częstochowski

stały zastępca

Jacek Krywult

Prezydent – Bielsko-Biała

przedstawiciel

Janusz Pierzyna

Wójt - Jasienica

stały zastępca

Marian Janecki

Prezydent – Jastrzębie Zdrój

przedstawiciel

Waldemar Socha

Prezydent - Żory

stały zastępca

Ireneusz Czech

Wójt - Kochanowice

przedstawiciel

Józef Korpak

Starosta – Powiat Tarnogórski

stały zastępca

Zygmunt Frankiewicz

Prezydent - Gliwice

przedstawiciel

Małgorzata Mańka-Szulik

Prezydent - Zabrze

stały zastępca

Piotr Uszok

Prezydent - Katowice

przedstawiciel

Andrzej Stania

Prezydent – Ruda Śląska

stały zastępca

Kazimierz Górski

Prezydent – Sosnowiec

przedstawiciel

Zdzisław Banaś

Burmistrz - Siewierz

stały zastępca

Piotr Czarnynoga

Starosta – Powiat Bieruńsko-Lędziński

przedstawiciel

Andrzej Dziuba

Prezydent - Tychy

stały zastępca

Instytucja Wdrażająca PROW

Jerzy Motłoch

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego –Wydział Terenów Wiejskich

przedstawiciel

Bartosz Góra

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego –Wydział Terenów Wiejskich

stały zastępca

Wydział Planowania Strategicznego
i Przestrzennego


Mariusz Raczek

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

przedstawiciel

Joanna Miśka

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

stały zastępca

STRONA RZĄDOWA


Instytucja Koordynująca RPO

Michał Ptaszyński

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego –Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

przedstawiciel

Kinga Nowopolska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

stały zastępca

Instytucja Koordynująca NSRO

Piotr Żuber

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej

przedstawiciel

Beata Grabowska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego –Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej

stały zastępca

Instytucja Koordynująca Proces Lizboński w Polsce

Beata Lubos

Ministerstwo Gospodarki- Departament Rozwoju Gospodarki


przedstawiciel

Anna Brussa

Ministerstwo Gospodarki- Departament Rozwoju Gospodarki


stały zastępca

Instytucja Pośrednicząca
w Certyfikacji


Katarzyna Jarzębowska

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Oddział ds. Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji

przedstawiciel

Aleksandra Braszczok

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Oddział ds. Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji

stały zastępca

PARTNERZY SPOŁECZNI I GOSPODARCZY


Środowisko akademickie

prof. dr hab. Jerzy Zioło

Uniwersytet Śląski – Prorektor ds. Finansów
i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego

przedstawiciel

dr Jan Jelonek

Uniwersytet Śląski – Kanclerz

stały zastępca

prof. dr hab. inż. Leszek Blacha

Politechnika Śląska – Prorektor ds. Organizacji
i Rozwoju Politechniki Śląskiej

przedstawiciel

mgr inż. Wojciech Wydrychiewicz

Politechnika Śląska - Kanclerz

stały zastępca

Środowisko naukowe

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński

Główny Instytut Górnictwa

przedstawiciel

dr inż. Andrzej Meder

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

stały zastępca

Środowisko kościelne

ks. Kanonik Michał Kostoń

Proboszcz Parafii Ducha Świętego w Tychach

przedstawiciel

Ks. Bernard Koj

Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

stały zastępca

Organizacje pozarządowe

Anna Kruczek

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

przedstawiciel

Piotr Masłowski

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

stały zastępca

dr Krystyna Kubica

Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski

przedstawiciel

Ewa Hajduk

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

stały zastępca


Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Strona Pracodawców

Eugeniusz Budniok

Business Centre Club

przedstawiciel

Jolanta Kopiec

Konfederacja Pracodawców Polskich

stały zastępca

Bartosz Daczyński

Śląski Związek Pracodawców Prywatnych

przedstawiciel

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik

Konfederacja Pracodawców Polskich

stały zastępca

Strona Pracowników


Lesław Jankiewicz

Ogólnopolskie Porozumienia Związków Zawodowych

przedstawiciel

Mirosław Kowalik


Region Częstochowski NSSZ „Solidarność”

stały zastępca

Krzysztof Stefanek


Forum Związków Zawodowych

przedstawiciel

Marcin Tyrna


Region Podbeskidzie NSSZ „Solidarność”

stały zastępca

OBSERWATORZY

Elżbieta Opałka


Krajowa Jednostka Oceny

przedstawiciel
Dr Mariusz Siwoń

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

przedstawiciel
Edmund Sroka

Najwyższa Izba Kontroli –Delegatura NIK
w Katowicach

przedstawiciel
Janusz Waląg


Komisja Wspólna Rządu
i Samorządu Terytorialnego

przedstawiciel
Iwona Włodarczyk-Zagórska

Urząd Kontroli Skarbowej

przedstawiciel
Piotr Łysoń

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

przedstawiciel
Maria Chojnacka

Komisja Europejska

przedstawiciel
Manfred Beschel

Komisja Europejska

przedstawiciel

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna