Uchwała nr 2/06 Gminnej Komisji WyborczejPobieranie 17.14 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.14 Kb.
UCHWAŁA Nr 2/06

Gminnej Komisji Wyborczej

w Chlewiskach

z dnia 19 października 2006 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Na podstawie § 2 ust.4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie (M. P. Nr 61, poz. 641)

Gminna Komisja Wyborcza w Chlewiskach uchwala co następuje:


§1
Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze w skład których wchodzą osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Chlewiskach


Dariusz PronobisZałącznik


do uchwały Nr 1/2006

Gminnej Komisji Wyborczej

w Chlewiskach

z dnia 19 października 2006r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Chlewiskach
 1. Siek Agnieszka

 2. Szparaga Ryszard

 3. Siemieniec Magdalena

 4. Gos Aleksandra

 5. Badeńska Agnieszka

 6. Szczerek Andrzej

 7. Wesołowska Teresa

 8. Szparaga Marianna

 9. Białek Anna - osoba wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Hucie

 1. Słoń Iwona

 2. Erbel Jacek

 3. Bednarczyk Piotr

 4. Lipa Jacek

 5. Adamczyk Adrian

 6. Smal Ewa

 7. Mosiołek Maria

 8. Kubicz Ryszard

 9. Łoboda Lidia - osoba wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Stefankowie


 1. Gnat Marcin

 2. Sawicka Ewa

 3. Pietras Marcin

 4. Kaminik Teresa

 5. Boczek Stanisława

 6. Głowacka Dorota

 7. Sochacka Bogusława

 8. Wesołowska Małgorzata

 9. Głowacka Magdalena - osoba wskazana przez WójtaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ostałowie


 1. Rokita Jolanta

 2. Woźniak Elżbieta

 3. Różalska Magdalena

 4. Rejczak Janusz

 5. Podsiadły Stanisław

 6. Wabik Grzegorz

 7. Bębenek Kamil

 8. Szparaga Dorota

 9. Kwiecień Lilla - osoba wskazana przez WójtaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Pawłowie
 1. Nowak Młynarczyk Katarzyna

 2. Bobek Katarzyna

 3. Jasik Renata

 4. Kasprzyk Dorota

 5. Szarow Izabela

 6. Walasik Anna

 7. Molga Michał

 8. Madej Elżbieta

 9. Osowińska Izabela - osoba wskazana przez WójtaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Budkach

 1. Olszewska Beata

 2. Podsiadła Dorota

 3. Adamczyk Marianna

 4. Kijak Krystyna

 5. Erbel Emilia

 6. Maciak Janusz

 7. Skuza Tomasz

 8. Hanc Ewelina

 9. Górlicka Grażyna - osoba wskazana przez Wójta


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Cukrówce


 1. Kowalik Agnieszka

 2. Świerczyńska Agnieszka

 3. Rejczak Zofia

 4. Nalberska Iwona

 5. Bukowicz Mariusz

 6. Szaraniec Marzanna

 7. Garbacz Jadwiga

 8. Chojak Beata

 9. Hanc Mieczysława - osoba wskazana przez Wójta


Pobieranie 17.14 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna