Uchwała nr 269 Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i RolnictwaPobieranie 1.54 Mb.
Strona1/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Uchwała nr 269

Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z 13 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Dziekana i Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie za okres 01 września 2012 r. ÷ 31 sierpnia 2013 r.
Na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 4 Statutu ZUT w Szczecinie, Rada Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa przyjmuje przedłożone przez Dziekana sprawozdanie z działalności Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie za okres 01 września 2012 r. ÷ 31 sierpnia 2013 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodnicząca obradom

Rady Wydziału KŚiR
dr hab. Marzena Gibczyńska, prof. nadzw.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 269 RW KŚiR z 13.12.2013 r.Sprawozdanie z działalności

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

za okres od 01.09.2012 do 31.08.2013 roku

Sprawozdanie obejmuje okres działalności Wydziału Kształtowania Środowiska i  Rolnictwa od 01.09.2012 roku do 31.08.2013 roku. Przedłożone sprawozdanie zawiera syntetyczne podsumowanie działalności w oparciu o uchwały i problematykę podejmowaną na posiedzeniach Rady Wydziału, na posiedzeniach Wydziałowych Komisji oraz informacji złożonych przez Pełnomocników Dziekana, Opiekunów Kół Naukowych, Kierowników: Hali Wegetacyjnej i Stacji Doświadczalnej w Lipniku oraz administratora sieci komputerowej. 1. Pracownicy:


Tab. 1. Stan i struktura zatrudnienia na Wydziale w okresie od 1.09.2012÷31.08.2013

Stanowisko

Stan na:
1.10.2012

31.08.2013

nauczyciele akademiccy

profesor zwyczajny

15

14

profesor nadzwyczajny z tytułem profesora

4

4

dr habilitowany na stanowisku profesora nadzwyczajnego ZUT

17

19

adiunkt ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

19

23

starszy wykładowca ze stopniem doktora habilitowanego

-

2

adiunkt na stanowisku profesora nadzwyczajnego

2

2

adiunkt doktor

56

49

doktor na stanowisku starszego wykładowcy

7

7

doktor na stanowisku asystenta

1

-

magister na stanowisku asystenta

1

1

ogółem

122

121

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

inżynieryjno-techniczni

45

43

administracja

9

9

obsługa

31

31

ogółem

85

83


 1. odeszli od nas (zmarli):

Dr inż. Wiesław Antonowicz wrzesień 2012 r.

Dr inż. Stefan Markowski 07.10.2012 r.

Eryka Duda - prac. dziekanatu 01.01.2013 r.

Prof. dr hab. Andrzej Gregorczyk 17.05.2013 r.

Prof. dr hab. Jerzy Wybieralski 21.06.2013 r.

Dr inż. Jarosław Cłapka 02.08.2013 r.

Prof. dr hab. Maria Seidler 28.09.2013 r.

Dr Edward Grabikowski 24.10.2013 r.

Dr hab. Zdzisław Prokowski 23.11.2013 r.


  1. przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego:

dr hab. Wanda Bacieczko

dr hab. Andrzej Grieger

dr hab. Dorota Jadczak

dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak
  1. przeszli na emeryturę z dniem 30.09.2012 r.:

prof. dr hab. Ignacy Kutyna

dr inż. Ryszard Zamolski
 1. rozwiązano stosunek pracy z nauczycielami akademickimi:

dr Grzegorz Jarnuszewski (31.07.2013 r.) Zakład Gleboznawstwa

dr inż. Ewa Rumasz-Rudnicka (28.02.2013 r.) Katedra Gospodarki Wodnej

dr inż. Anna Stolarska (31.08.2012 r.) Zakład Fizjologii Roślin


 1. Rozwój kadry Wydziału:

 1. awans na stanowisko:

   • profesora zwyczajnego: prof. dr hab. Tomasz Dobek

   • profesora nadzwyczajnego: dr hab. Krystyna Cybulska

dr hab. Monika Grzeszczuk

    • adiunkta z habilitacją: dr inż. Ryszard Malinowski

dr Beata Myśków

dr inż. Joanna Podlasińska

dr inż. Arkadiusz Telesiński

dr Mariola Wróbel
  1. rozwój naukowy: • uzyskane stopnie naukowe doktora habilitowanego:

Tab. 2. Stopnie naukowe doktora habilitowanego

Nazwisko i imię

Data nadania

Dziedzina

Dyscyplina

Specjalność

dr inż. Małgorzata Gałczyńska

06.06.2013

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentachnauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskaochrona

i kształtowanie ekosystemów wodnychdr Renata Gamrat

29.01.2013

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentachnauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskaagroekologia

dr inż. Ryszard Malinowski

30.01.2013

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentachnauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskaochrona

i kształtowanie glebdr inż. Grzegorz Mikiciuk

19.04.2013

Wydział Ogrodnictwa

i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


nauki rolnicze

ogrodnictwo

sadownictwo

dr Beata Mysków (nowa procedura)

17.05.2013

WKŚiR ZUT w Szczecinienauki rolnicze

agronomia

gentyka roślin

dr inż. Joanna Podlasińska

25.04.2013

Wydział Melioracji

i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


nauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskakształtowanie środowiska wodnego

i glebowegodr inż. Arkadiusz Telesiński

19.02.2013

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentachnauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskabiochemia gleb

dr Mariola Wróbel

26.06.2013

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentachnauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskaagroekologia • uzyskane stopnie naukowe doktora (doktorantów, pracowników Wydziału oraz osób spoza Wydziału):


Tab. 3. Stopnie naukowe doktora

Nazwisko i imię

Promotor

Data obrony

Data nadania

Dziedzina

Dyscyplina

Specjalność

mgr inż. Joanna Baran doktorantka

dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, prof. nadzw.

04.07.2012

28.09.2012

nauki rolnicze

ogrodnictwo

dendrologia, szkółkarstwo roślin ozdobnych

mgr inż. Paweł Nowak doktorant

dr hab. Marek Wołoszyn (Wydz. Budown.

i Architektury ZUT w Szczecinie) 

07.11.2012

nauki techniczne

architektura

i urbanistykaarchitektura krajobrazu

mgr inż. Martyna Śnioszek doktorantka

dr hab. Helena Zakrzewska, prof. nadzw.

23.11.2012

30.11.2012

nauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskabiochemia roślin

mgr inż. Daria Głąbowska doktorantka

dr hab. Krystyna Przybulewska

29.11.2012

14.12.2012

nauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskamikrobiologia środowiskowa

mgr inż. Paulina Jakowienko doktorantka

dr hab. Barbara Wójcik-Stopczyńska, prof. nadzw.

19.12.2012

25.01.2013

nauki rolnicze

ogrodnictwo

przechowalnictwo

mgr Aldona Kubas (pracownik Akademii Pomorskiej

w Słupsku)dr hab. Edward Ratuszniak, prof. nadzw. Akademia Pomorska

w Słupsku12.12.2012

25.01.2013

nauki rolnicze

agronomia

uprawa roślin

mgr inż. Piotr Waloch doktorant

dr hab. Lesław Wołejko, prof. nadzw.

13.12.2012

25.01.2013

nauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskaekologia roślin

mgr inż. Grzegorz Jarnuszewski doktorant

dr hab. Edward Meller, prof. nadzw.

01.02.2013

01.03.2013

nauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskaochrona

i kształtowanie glebmgr inż. Grażyna Kamińska (były pracownik ZUT

w Szczecinie)dr hab. Leopold Winkler

07.02.2013

01.03.2013

nauki rolnicze

ochrona

i kształtowanie środowiskagospodarowanie wodą

w środowiskumgr Kamila Gubarewicz doktorantka

dr hab. Renata Dobromilska, prof. nadzw.

21.05.2013

12.07.2013

nauki rolnicze

ogrodnictwo

warzywnictwo

mgr Anna Wojdak doktorantka

prof. dr hab. Andrzej Gregorczyk

11.06.2013

12.07.2013

nauki rolnicze

agronomia

modelowanie wzrostu roślin


Pobieranie 1.54 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna