Uchwała Nr 30/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa MazowieckiegoPobieranie 24.24 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.24 Kb.
Uchwała Nr 30/15

Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składów osobowych komisji

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.1)) oraz § 24 ust. 1 i 2 Statutu Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 145/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 144, poz. 4385) – uchwala się, co następuje:


§ 1.

 1. Odwołuje się ze składów osobowych Komisji:

  1. Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego – radną Kingę Gajewską;

  2. Kultury i Dziedzictwa Narodowego – radną Urszulę Kierzkowską;

  3. Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej – radną Annę Sikorę i radną Martynę Wojciechowską;

  4. Zdrowia i Kultury Fizycznej – radnego Krzysztofa Kawęckiego.

 2. Powołuje się do składów osobowych Komisji:

  1. Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego – radną Urszulę Kierzkowską;

  2. Kultury i Dziedzictwa Narodowego – radną Kingę Gajewską;

  3. Zdrowia i Kultury Fizycznej – radną Annę Sikorę i radną Teresę Wargocką;

  4. Polityki Społecznej i Prorodzinnej – radnego Krzysztofa Kawęckiego.


§ 2.

W uchwale Nr 7/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r.


w sprawie wyboru składów osobowych komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 2. załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 3. załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

 4. załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

 5. załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski

Uzasadnienie

Do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego wpłynęły wnioski od zainteresowanych radnych o wprowadzenie zmian w składach osobowych komisji.


Radna Kinga Gajewska zrezygnowała z dalszych prac w Komisji Edukacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast zgłosiła swój akces do pracy w Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej.

Radna Urszula Kierzkowska zrezygnowała z dalszych prac w Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, natomiast zgłosiła swój akces do pracy w Komisji Edukacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Radna Anna Sikora zrezygnowała z dalszych prac w Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, zaś zgłosiła swój akces do pracy w Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Witold Kołodziejski zgłosił do Przewodniczącego Sejmiku następujące propozycje zmian w składach osobowych komisji: • radny Krzysztof Kawęcki zrezygnował z dalszej pracy w Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej natomiast zgłosił akces do pracy w Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej;

 • radna Martyna Wojciechowska zrezygnowała z pracy w Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej;

 • radna Teresa Wargocka zgłosiła akces do pracy w Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

W związku z powyższym, Sejmik uchwala zaproponowane zmiany.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 30/15

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 16 marca 2015 r.
Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 7/14

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 15 grudnia 2014 r.Skład osobowy Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Augustyniak Mirosław;

 2. Dworczyk Michał;

 3. Gołąbek Zbigniew;

 4. Kierzkowska Urszula;

 5. Krawczyk Wiesława;

 6. Krupka Anna;

 7. Piekarska Katarzyna;

 8. Rejczak Jan;

 9. Stalińska Dorota.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 30/15

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 16 marca 2015 r.
Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 7/14

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 15 grudnia 2014 r.Skład osobowy Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 1. Gajewska Kinga;

 2. Gołąbek Zbigniew;

 3. Górska Agnieszka;

 4. Gruszka Jolanta;

 5. Kawęcki Krzysztof;

 6. Orzełowska Janina Ewa;

 7. Piekarska Katarzyna;

 8. Raboszuk Wiesław;

 9. Rejczak Jan;

 10. Stalińska Dorota;

 11. Struzik Adam;

 12. Strzembosz Piotr;

 13. Wargocka Teresa;

 14. Wojciechowska Martyna;

 15. Żelazowska Bożena.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 30/15

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 16 marca 2015 r.


Załącznik Nr 5

do uchwały Nr 7/14

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 15 grudnia 2014 roku
Skład osobowy Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej:

 1. Domżała Cecylia;

 2. Dziekanowski Dariusz;

 3. Gruszka Jolanta;

 4. Kawęcki Krzysztof;

 5. Krupiński Marian;

 6. Kucharski Tomasz;

 7. Lanc Elżbieta;

 8. Obermeyer Paweł;

 9. Piłka Marian;

 10. Ryś-Ferens Erwina;

 11. Szymańska Ewa;

 12. Uściński Piotr;

 13. Wojciechowska Martyna.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 30/15

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 16 marca 2015 r.


Załącznik Nr 7

do uchwały Nr 7/14

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 15 grudnia 2014 rokuSkład osobowy Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej:

 1. Bartelski Wojciech;

 2. Dworczyk Michał;

 3. Dziekanowski Dariusz;

 4. Krawczyk Wiesława;

 5. Opara Jakub;

 6. Orzełowska Janina Ewa;

 7. Paprocka-Ślusarska Wioletta;

 8. Piekarska Katarzyna;

 9. Piłka Marian;

 10. Przybytniak Leszek;

 11. Ryś-Ferens Erwina;

 12. Struzik Adam;

 13. Żochowski Krzysztof.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 30/15

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 16 marca 2015 r.


Załącznik do uchwały Nr 11/14

Sejmiku Województwa Mazowieckiegoz dnia 15 grudnia 2014 roku


Skład osobowy Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej:

 1. Domżała Cecylia;

 2. Dziekanowski Dariusz;

 3. Fogiel Radosław;

 4. Gajewska Kinga;

 5. Koczorowska Jolanta;

 6. Lanc Elżbieta;

 7. Obermeyer Paweł;

 8. Pacholczak Bożenna;

 9. Ryś-Ferens Erwina;

 10. Sikora Anna;

 11. Strzałkowski Krzysztof;

 12. Wargocka Teresa;

 13. Żochowski Krzysztof.1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13

Pobieranie 24.24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna