Uchwała nr 344/viii/76Pobieranie 92.39 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar92.39 Kb.


UCHWAŁA NR 344/VIII/76

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 6.VII.1976 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Znam Kraje Przyjaciół”.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” w celu zachęcenia polskich turystów wyjeżdżających za granicę do pełniejszego poznania państw socjalistycznych.

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zasady ustanowienia tej odznaki zostały przyjęte przez uczestników XIV Konferencji Organizacji Turystycznych Krajów Socjalistycznych i odznaka „Znam Kraje Przyjaciół” będzie sukcesywnie ustanawiana przez te organizacje dla turystów europejskich państw socjalistycznych w celu podkreślenia wychowującej internacjonalistycznej roli turystyki.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK zatwierdza Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” upoważniając Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK do weryfikowania w miarę potrzeb wykazu i zasad punktacji.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK

REGULAMIN


ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ PTTK

"ZNAM KRAJE PRZYJACIÓŁ"Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze dziękuje za współudział w opracowaniu zasad zdobywania Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Znam Kraje Przyjaciół” kierownictwu i aktywowi bratnich organizacji turystycznych krajów socjalistycznych:

 • Bułgarskiemu Związkowi Turystycznemu,

 • Czechosłowackiemu Związkowi Turystyki i Obozownictwa,

 • Niemieckiemu Związkowi Wędrownictwa Turystyki Górskiej i Marszów na Orientację Niemieckiej Republiki Demokratycznej,

 • Rumuńskiej Federacji Turystyki i Alpinizmu,

 • Węgierskiemu Związkowi Miłośników Przyrody,

 • Centralnej Radzie Turystyki i Wycieczek Wszechzwiązkowej Centralnej Rady Związków Zawodowych w ZSRR.

  1. Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” ustanawia się w calu zachęcenia turystów polskich do poznawania państw socjalistycznych, ich przeszłości, dorobku współczesnego, kultury, piękno krajobrazu i przyrody.

  2. Odznakę PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” można zdobywać w czasie wycieczek zbiorowych bądź indywidualnie. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę jedynie w czasie wycieczek zbiorowych albo odbywanych wspólnie z rodzicami lub opiekunami.

  3. Odznakę PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” zdobywa się na terenie krojów wskazanych w regulaminie.

  4. W wędrówkach turystycznych, w czasie których zdobywana jest odznaka PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” można posługiwać się dowolnym środkiem lokomocji, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. 7.

  5. Odznaka PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Odznakę można zdobywać wyłącznie w kolejności stopni.

  6. Odznakę PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” można zdobywać w dowolnym czasie, z tym że w ciągu jednego roku można zdobyć tylko Jeden stopień odznaki.

  7. Do uzyskania odznaki PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” wymagane jest zdobycie odpowiedniej ilości punktów za zwiedzanie poszczególnych miejscowości wymienionych w załączonym wykazie, z tym że dla odznaki w stopniu srebrnym i złotym zalecane jest dodatkowo odbycie wycieczek turystycznych w jednej z następujących dyscyplin: pieszej, górskiej, kolarskiej, kajakowej, żeglarskiej, narciarskiej lub motocyklowej, punktowanych zgodnie z załączonym wykazem.

  8. Odznaka PTTK „Znam Kraje Przyjaciół”:

   • w stopniu brązowy przyznawana jest za uzyskanie 50 punktów zebranych w jednym kraju;

   • w stopniu srebrnym przyznawana jest posiadaczowi odznaki brązowej za uzyskanie następnych 150 punktów zebranych co najmniej w dwóch krajach, przy czym w każdym z nich obowiązuje zdobycie przynajmniej 50 punktów;

   • w stopniu złotym przyznawana jest posiadaczowi odznaki srebrnej za uzyskanie następnych 250 punktów zebranych co najmniej w trzech krajach, przy czym w każdym z nich obowiązuje zdobycie przynajmniej 50 punktów.

  9. Potwierdzeniem zwiedzania miejscowości jest pieczątka z instytucji turystycznej, lub innej, zawierająca nazwę miejscowości.

Jako najdogodniejszą formę potwierdzeń zaleca się uzyskanie stempli pocztowych na znaczkach pocztowych zwiedzanego kraju, wklejonych do książeczki Odznaki PTTK „Znam Kraje Przyjaciół”.

Dla uczestników wycieczek zbiorowych wystarczające jest stwierdzenie pobytu na wycieczce z podaniem jej trasy.

Potwierdzeniem odbycie wycieczek, o których mowa w pkt. 9 jest podanie przebiegu trasy oraz 2 pieczątki z instytucji turystycznych lub innych, zawierające nazwę jednaj z miejscowości turystycznych lub innych, znajdującej się na trasie pierwszego dnia i jednej z ostatniego dnia wędrówki.

Potwierdzenia powinny być umieszczone w książeczce Odznaki PTTK „Znam Kraje Przyjaciół”.  1. Nie zalicza się powtórnego zwiedzenie danej miejscowości.

  2. Odznakę PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” przyznają Zarządy Wojewódzkie PTTK.

  3. Książeczka Odznaki PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” zawiera następujące rubryki:

 • dane osobiste,

 • wpisy przebytej trasy i potwierdzeń punktacji,

 • wpisy dotyczące przyznania poszczególnych stopni odznaki.

Książeczka może być drukowana lub wykonana we własnym zakresie.

  1. Nadawanie odznaki powinno następować uroczyście dwa razy do roku: z okazji Święta 1 Maja i Światowego Dnia Turystyki – 28 września.

  2. Emblemat Odznaki symbolizuje braterstwo turystów krajów socjalistycznych i przedstawia fragment ziemskiego globu z flagami państw umieszczonymi w porządku alfabetycznym oraz napisem „Znam Kraje Przyjaciół”. W dolnej części odznaki umieszczony jest emblemat PTTK.

Zarząd Główny PTTK


ZAŁĄCZNIK


DO REGULAMINU ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ PTTK

„ZNAM KRAJE PRZYJACIÓŁ”


I. Punktacja wycieczek kwalifikowanych

50 punktów

za 3-dniową wycieczkę turystyczną szlakiem nie krótszym niż: • 30 km dla szlaku pieszego,

 • 30 km dla szlaku wodnego – kajakowego,

 • 20 km dla szlaku górskiego – odpowiednio 12 godz. Marszu,

 • 100 km dla szlaku kolarskiego,

 • 250 km dla szlaku motocyklem,

 • 30 km dla szlaku narciarskiego.

II. Punktacja miejscowości


   1. LUDOWA REPUBLIKA BUŁGARII

20 punktów

Bansko

Bełogradczik

Busłudża

Koprivsztica

Pamporowo

Pleven (miasto)

Plovdiv

Sofia


Stara Zagora

Szipka


Tyrnovo

10 punktów

Baczkovski Monastyr

Błagoevgrad

Bojana (cerkiew)

Borovec


Lakatnik (przełom Iskar)

Madara


Magura (jaskinia)

Melnik


Panagiuriszte i Oboriszte

Pobiti Kamani

Preobrażenski Monastyr

Rilski Monastyr

Ruse

Sliven


Szumen

Teteven


Velingrad

5 punktów

Albena

Arkutino (Ropotamo)

Asenovgrad (twierdza)

Batak


Burgas

Chisar


Dimitrovgrad

Kârdżali


Kavarna (Kaliakra)

Kazanłâk


Kiustendił

Michajłovgrad

Nesebâr

Nikopol


Pomorie

Preslav


Samokov

Silistra


Słanczev Briag

Smolian


Svisztov

Tołbuchin

Triavna

Trojani MonastyrVarna

Vidin (twierdza „Bada Wida”)

Vraca (szczyt Okolczyca)

Złatni Piasăci   1. CZECHOSŁOWACKA REPUBLIKA SOCJALISTYCZNA

20 punktów

Banská Bystrica

Bratislava

Brno

Košice


Ostrava
Plzeň

Praha


10 punktów

Banská Štiavnice

Bardejov


Blansko (Moravský Kras)

České Budšjovice

Demänovské Jaskynĕ

Domažlice

Dukla-prosmyk

Gottwaldov

Hradec Králové

Jindřichův Hradec

Karlštejn

Kladno


Kromĕřiž

Kutná Hora

Liberec

Litomyšl


Mĕlnik

Mikulčice

Mladá Boleslav

Nitra


Oravský Podzámok

Ovčárna-Pradĕd

Pardubice

Rožnov pod Radhoštém

Slavkov u Brna

Štramberk

Tábor

Terezin


Turnov (Český Ráj)

Znojmo


5 punktów

Bojnice

Bytča


Český Krumlov

Františkovy Láznĕ

Hajnáčka

Haviřov


Havličkův Brod

Hluboka nad Vltavou

Hřensko

Jablonec nad NisouJanske Láznĕ

Jaromĕřice nad Rokytnou

Karlovy Vary

Kaskáda Vltavy

Kežmarok

Klášterec nad Ohři

Konopištĕ

Královský Chlumec

Krásná Horka

Lednice


Levoča

Mariánské Láznĕ

Murán

Náchod


Olomouc

Opava


Osek

Panská Skála u Kam. Šenova

Pernštejn

Pieštany


Podĕbrady

Prachatice

Rábi

Rejviz


Spišská Nová

Spišský Hrad

Starý Smokovec

Štrbské Pleso

Střekov

Šturovo


Tatranská Lomnice

Trenčianské Teplice

Trenčin

Uherský BrodŽelezná Ruda

Železný Brod

Žilina

Zvikov


Zvolen

Zwmlinska Širava   1. SOCJALISTYCZNA FEDERACYJNA REPUBLIKA JUGOSŁAWII

20 punktów

Beograd

Dubrovnik

Ljubjana

Pula


Rijeka

Sarajevo


Skopje

Split (Solin)

Zagreb


10 punktów

Banja Luka

Bled


Budva

Dečani


Herceg-Novi

Jajce


Koper

Kragujevac

Lepenski Vir

Makarska


Nikšić

Niš


Ohrid

Opatija


Osijek

Piran


Plitvička Jezera

Pocitelj


Poreč

Portoroź


Pri Ven

Prilep


Ptuj

Rab


Risan

Rovinj


Senj

Šibenik


Sisak

Sopoczani

Subotica

Titograd


Travnik

Trogir


Varaždin

Zadar


Zrečan

Zrenjanin5 punktów

(Monastyr Mileševa)

(Monastyr Morača)

(Monastyr Žiča)

Bakar


Bielo-Polje

Bihać


Biševo (groty)

Bitola


Budva

Cavtat


Celje

Cetinje


Cres

Crikvenica

Djakovo

Hvar


Ivangrad

Karlovac


Kladovo

Kolasinu

Kotor

Kraljevo


Neretva (rezerwat)

Novi Sad


Omiš

Osor


Plevlja

Postojny (jaskinie)

Priština

Šabac


Slavonski Brod

Smederevo

Sremska Mitrovica

Sutomore


Tekija

Tetovo


Titov Veles

Trebinje


Trsteno

Valjevo


Vis

Vrbnik


Vršac

20 punktów

Bad Schandau

Berlin


Buchenwald

Dresden


Erfurt

Halle


Leipzig

Potsdam


Rostock

Rathen


10 punktów

Altenberg

Bad Doberan

Bad Elster

Bautzen


Bitterfeld

Brandenburg

Brocken

Cottbus


Dessau

Eisenach


Frankfurt

Greifswald

Halberstadt

Hiddensee (wyspa)

Karl-Marx-Stadt

Magdeburg

Meissen

Naumburg


Oberhof

Quedlinburg

Sachsenhausen

Schwerin


Seiffen

Sonnenberg

Stralsund

Suhl


Weimar

Wernigerode

Wittenberg

Wörlitz


5 punktów

Arnstadt

Eisenhüttenstadt

Eisleben

Freiberg


Gera

Gernrode


Görlitz

Gotha


Güstrow

Havelberg

Hoyerswerda

Ilmenau


Jena

Klingenthal

Lauscha

Lehnin


Markneukirchen

Mühlhausen

Neubrandenburg

Nordhausen

Oberwiesenthal

Orenienbaum

Olbernhau

Paulinzella

Rübeland

Rudolstadt

Saalfeld

Schleusingen

Schwaan

Stolpen


Thale

Wolfen


Wilhelm-Pieck-Stadt-Guben

   1. SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RUMUNII

20 punktów

Braşov

Bucureşti

Cluj Napoca

Curtea de Argeş

Gura Humorului
Suceava

Tulces


10 punktów

Adamclisi

Alba Iulia

Baia Mare

Constanţa

Craiova

Giurgiu


Hunedoara

Iaşi


Lacul Reşu (jez. i przełom)

Mamaia


Orşova (Żelazna Brama)

Sibiu


Tfrgovişte

Tfrgu Mureş

Turnu Măgurele5 punktów

Agapia

Arad


Arbore

Băile Herculane

Bistriţa

Bran


Cîmpina-Bresza

Cîmpina-Doftana

Cîmpulung

Dej


Deva

Eforie


Haţeg

Humor


Hunedoaara

Istria


Mangalia

Minastirea Neamţ

Moldoviţa

Monastyry Bukowiny

Monastyry okolicy Tîrgu Neamţ Arbore

Peştera (jaskinie)

Petroşei

Piatra Neamţ

Ploieşti

Rîşnov


Satu Mare

Scările Bicazului (przełom)

Secu

SighisoaraSinsîa

Slobozia (jez. Aman)

Sovata

Suceviţa


Svîntu Gheorghe

Tîrgu Jiu

Turda

Turnau PosuTurnu Severin

Văratac


20 punktów

Budapest


Eger

Péca


* Debrecen – Nagyerdö – Kortobágy.

* Dunakanyar – Esztergom, Visegrád, Dobogókö.

* Soproni Hegység – Sopron, Fertörakos, Fertöd.

* Miskolc – Miskolctapolca-Barla Ngfürdö, Baradla Barlang.

* Zempléni Hegyek – Sárospatak, Széphalom, Sátoraljaujhely.

* Zempléni Hegyek – Hollóháza, Telkibánya, Füzér.

“*“ za zwiedzanie poszczególnych miejscowości – 5 punktów.

10 punktów


Aquincum, Rómsi fürdó

Badacsony, Távédelmi körzet

Györ

HajduszoboszlóKeszthely

Köszeg


Olajipari muzeum

Pannónhalma, könyvtár

Szentendre

Szombathely

Tihany, Távédelmi körzet

Tiszalök


Tokaj

Veszprém


Zalaegerszeg, Göcsejés

5 punktów

Dunaujváros

Gyula


Herend

Héviz


Kecskemét

Kiskunhalas

Mezökövesd

Nagyvázsony

Pusztaszer

Salgótarján, Salgóvár

Siófok

Sümeg


Szarvas

Tapolca


   1. ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

20 punktów

Buchara

Chiwa


Kijew

Leningrad

Moskwa

Odiessa


Rostow

Samarkanda

Wołgograd


10 punktów

Ałma-Ata

Aszchabad

Baku

Charkow


Jerewan

Frunze


Irkuck

Jałta


Kiszyniew

Lwow


Riga

Soczi


Tallinn

Taszkent


Tbilisi

Vilnius


5 punktów

Abakan

Bachczysaraj

Batumi

Bratsk


Chabarowsk

Cherson


Czerniowce

Fergana


Gagra

Kisłowodsk

Mecheta

NowosibirskOrdżonikidze

Pietrodworiec

Piatigorsk

Picunda


Pskow

Puszkino


Rica

Smolensk


Suchumi

Suszenskoje

Suzdal

TogliattiUlianowsk

Urgencz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna