Uchwała Nr 4/2010/2011Pobieranie 5.42 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar5.42 Kb.
Uchwała Nr 4/2010/2011

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 w Warszawie

z dnia 28 września 2010r.

w sprawie wyborów Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

Na podstawie art. 54 ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
w związku z §8 ust.4 lit. ”c” Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, Rada Rodziców w dniu 28.09.2010 roku wybrała w trakcie przewidzianych regulaminem wyborów Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2010/2011 w składzie:

Mirosław KOZAK Przewodniczący RR

Małgorzata DORENGOWSKA-GRABOWSKA Z-ca Przewodniczącego

Piotr GRYZA Z-ca Przewodniczącego

Krzysztof TRANDA Sekretarz RR

Joanna MĘDRZYCKA Skarbnik RR

Mariusz TARCZYŃSKI Członek prezydium

Agnieszka PRZEPIÓRSKA Członek prezydium

Jagoda SZCZYGIEŁ Członek prezydium

Agnieszka DODACKA Członek prezydium


Jednocześnie upoważniono Przewodniczącego RR, Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza RR, Skarbnika RR do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz reprezentowania Rady Rodziców.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


……………………………………………………w imieniu Rady Rodziców

Przewodniczący p. Mirosław Kozak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna