Uchwała nr 4/2014 gminnej komisji wyborczej w Komarówce Podlaskiej z dnia 21 października 2014 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychPobieranie 31.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.58 Kb.
UCHWAŁA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Komarówce Podlaskiej z dnia 21 października 2014 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 i § 2 pkt 1-2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn .zm.) oraz § 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M .P. z 2014 r., poz. 783) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w wyniku przeprowadzonego w dniu 21 października 2014 r. publicznego losowania, Gminna Komisja Wyborcza w Komarówce Podlaskiej uchwala, co następuje:
§ 1.

Powołuje się na terenie gminy Komarówka Podlaska obwodowe komisje wyborcze w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały


§2.

Składy obwodowych komisji wyborczych wywiesza się na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy , w siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarówka Podlaska.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się pełnomocnikowi ds. wyborów.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej


/-/ Maria Chomiuk

Załącznik

do uchwały Nr 4/2014

Gminnej Komisji Wyborczej

w Komarówce Podlaskiej

z dnia 21 października 2014 r.
 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1

z siedzibą Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej


 1. Ewa Anna Bednarzewska zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał: KW Polska Patriotyczna

2) Anna Butrym zam. Komarówka Podlaskazgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

3) Dariusz Kalich zam. Komarówka Podlaskazgłoszenia dokonał: KWW Gm. Komarówka Podlaska

4) Anna Maksymiuk-Kulawiec zam. Komarówka Podlaskazgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

5) Elżbieta Stanisława Szymańska zam. Komarówka Podlaskazgłoszenia dokonał: KWW Nasz Powiat

6) Maria Alicja Szymańska zam. Komarówka Podlaskazgłoszenia dokonał: KWW Radzyńskie Forum Samorządowe

7) Jadwiga Zacharuk zam. Komarówka Podlaskazgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

8) Urszula Elżbieta Zająć zam. Derewicznazgłoszenia dokonał: KWW Obywatelski Komitet Wyborczy

9) Elżbieta Zienkiewicz zam. Przegaliny Dużezgłoszenia dokonał; Wójt Gminy Komarówka Podlaska


 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2

z siedzibą Publiczna Szkoła Podstawowa w Derewicznie 1. Agnieszka Czech zam. Derewiczna

zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

 1. Anna Harasimiuk zam. Derewiczna

zgłoszenia dokonał: KWW Wspólna Sprawna Gmina

 1. Aneta Kucyk zam. Derewiczna

zgłoszenia dokonał: KWW CnZ

 1. Stanisław Tadeusz Pajdosz zam. Derewiczna

zgłoszenia dokonał: KWW Gm. Komarówka Podlaska

 1. Krzysztof Tomasz Pawelec zam. Brzozowy Kąt

zgłoszenia dokonał: KW Polska Patriotyczna

 1. Renata Sadowska zam. Derewiczna

zgłoszenia dokonał: KWW Obywatelski Komitet Wyborczy

 1. Adrian Łukasz Wołowik zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał: KWW Radzyńskie Forum Samorządowe

 1. Oliwia Wołowik zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem


 1. Dorota Maksymiuk-Mitońska zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał; Wójt Gminy Komarówka Podlaska


 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3

z siedzibą Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolembrodach

 1. Ewa Bożena Golanko zam. Żelizna

zgłoszenia dokonał: KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

 1. Stanisław Paweł Golanko zam. Żelizna

zgłoszenia dokonał: KWW Wspólna Sprawna Gmina

 1. Jan Jabłoński zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał; KKW SLD Lewica Razem

 1. Ryszard Jan Łobacz zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. Magdalena Małgorzata Milaniuk zam. Żelizna

zgłoszenia dokonał: KWW Czas na Zmiany w Gminie

 1. Wanda Maria Ostapowicz zam. Kolembrody

zgłoszenia dokonał: KWW Nasz Powiat

 1. Teresa Stanisława Palonka zam. Woroniec

zgłoszenia dokonał: KW Polska Patriotyczna

 1. Mirosław Szymanek zam. Kolembrody

zgłoszenia dokonał: KWW CnZ


 1. Wiesława Troć zam. Żelizna

zgłoszenia dokonał; Wójt Gminy Komarówka Podlaska


 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4

z siedzibą Remiza OSP w Przegalinach Dużych


 1. Edyta Dorota Bielińska zam. Przegaliny Duże

zgłoszenia dokonał: KWW Nasz Powiat

 1. Agnieszka Ciok zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. Beata Grohoła zam. Przegaliny Małe

zgłoszenia dokonał: KWW CnZ

 1. Agnieszka Katarzyna Mirończuk zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał: KKW Radzyńskie Forum Samorządowe

 1. Lilianna Anna Stańko zam. Przegaliny Duże

zgłoszenia dokonał: KWW Obywatelski Komitet Wyborczy

 1. Karolina Wons zam. Brzeziny

zgłoszenia dokonał: KW Platforma Obywatelska RP

 1. Małgorzata Maria Wołodko zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał: KWW Wspólna Sprawna Gmina

 1. Renata Bernarda Siedlecka zam. Przegaliny Duże

zgłoszenia dokonał; ;KW Nowa Prawica – Janusza Koriwn-Mikke


 1. Małgorzata Patkowska zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał; Wójt Gminy Komarówka Podlaska

 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 5

z siedzibą OSP w Wiskach


 1. Danuta Daniłko zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał; KWW Czas na Zmiany w Gminie

 1. Agnieszka Beata Hermaniuk zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał; KWW Wspólna Sprawna Gmina

 1. Patrycja Lubczuk zam. Wiski

zgłoszenia dokonał; KKW SLD Lewica Razem

 1. Anna Łukaszuk zam. Wiski

zgłoszenia dokonał; Komitet Wyborczy PSL

 1. Magdalena Łukaszuk zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał; KWW Radzyńskie Forum Samorządowe

 1. Janina Parafiniuk zam. Komarówka Podlaska

zgłoszenia dokonał; KWW Platforma Obywatelska RP

 1. Marek Jan Rudnicki zam. Derewiczna

zgłoszenia dokonał; KWW Gm. Komarówka Podlaska

 1. Katarzyna Magdalena Weremczuk zam. Derewiczna

zgłoszenia dokonał; KWW CnZ


 1. Elżbieta Żuk zam. Wiski

zgłoszenia dokonał; Wójt Gminy Komarówka Podlaska

Pobieranie 31.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna