Uchwała nr 48/09Pobieranie 6.31 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar6.31 Kb.

UCHWAŁA NR 48/09

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

z dnia 22 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z University of the Fraisee Valley z siedzibą 33844 King Road, Abbotsford, BC, Canada.


Na podst. art. 62 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz par. 39 ust 1 pkt 7 Statutu Uczelni z dnia 7 listopada 2006 r. Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu stanowi, co następuje:
§ 1

  1. Senat wyraża zgodę na zawarcie Porozumienia o współpracy z University of the Fraisee Valley z siedzibą 33844 King Road, Abbotsford, BC, Canada, reprezentowanym przez Rektora, dra Harolda Bassforda.

  2. Celem współpracy jest partnerstwo naukowe dla stworzenia warunków do kształcenia międzynarodowych profesjonalistów, jak również pełne wykorzystanie zasobów edukacyjnych obu uczelni i tworzenie możliwości do rozwoju i ekspansji rynków edukacyjnych.

  3. Umowa obowiązywać będzie od dnia podpisania

  4. Do zawarcia Porozumienia Senat upoważnia prof. dra hab.med. Jerzego Smorawińskiego – Rektora.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY SENATUprof.dr hab.med. Jerzy Smorawiński
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna