Uchwała nr 56/786/01 zarządu miasta gdańska z dnia 20 września 2001 rPobieranie 15.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.67 Kb.

UCHWAŁA NR 56/786/01 ZARZĄDU MIASTA GDAŃSKA z dnia 20 września 2001 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 50/730/01 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Gdańska dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 48, ust. 1,2 i 6 oraz art.50 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786)Zarząd Miasta Gdańska uchwala, co następuje:

§ l

W załączniku do uchwały nr 50/730/01 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2001 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały stanowiącym wykaz osób odwołanych ze składów obwodowych komisji wyborczych w Gdańsku oraz załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały stanowiącym wykaz osób powołanych w skład obwodowych komisji wyborczych w Gdańsku.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Przewodniczący
Zarządu Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta

Załącznik Nr 1


do Uchwały Nr 56/786/01
Zarządu Miasta Gdańska
z dnia 20 września 2001 r.

Osoby odwołane ze składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gdańsku.


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

Gojtowski Andrzej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

Biegańska Beata

Szrama Henryk

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8

Hyckowska Anita

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9

Krakowiak Iwona

Mielewczyk Dariusz

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14

Brodacki Dariusz

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16

Mikołajczyk Ewa

Sienkiewicz Marcin

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 34

Wróblewski Jarosław

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 49

Zabłocki Patryk Krzysztof

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 59

Ferenc Małgorzata

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 61

Binkowska Anita Krystyna

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 64

Domagała Marianna

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 68

Lis Ewa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 75Komorowska Nela

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 86

Bartoszewski Marek

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 90

Małagocka Joanna

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 95

Czerwiński Wojciech

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 106

Podlaszuk Jan

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 113

Sitarz Danuta

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 114

Szadziejewska Barbara

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 119

Batura-Baturewicz Marcin

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 143

Szymendera Mirosława

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 154

Szymańska Anna

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 159

Gładysz Maciej Wojciech

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 163

Wajrak Ewa

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 172

Gaweł Adam

Miotk Lucyna

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 177

Albaaj Bożena

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 181

Gałek Małgorzata

Lewandowska Józefa

Malinowska Honorata

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 182

Błaszkowska Karolina

Panasiuk Jan

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 202

Błaszkowska Maria

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 203

Bogucki Adolf

Załącznik Nr 2


do Uchwały Nr 56/786/01
Zarządu Miasta Gdańska
z dnia 20 września 2001 r.

Osoby powołane do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gdańsku.


Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2

Dolna Karolina - w trybie art. 48, ust. 6

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4

Hamadyk Józef - Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8

Matuszewski Piotr - w trybie art. 46, ust. 6

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15

Dadasiewicz Jarosław - Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16

Pehnke Beata - w trybie art. 48, ust. 6

Kleina Magdalena - w trybie art. 48, ust. 6

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 75

Rybak Barbara - wskazany przez Prezydenta

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 86

Zieland Marcin - w trybie art. 48, ust. 6

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 106

Fryska Weronika - wskazany przez Prezydenta

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 113

Paskiewicz Paweł - w trybie art. 48, ust. 6

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 159

Szymanek Mieczysław - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 163

Janik Agnieszka - wskazany przez Prezydenta

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 177

Korzeniowska Natalia - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 181

Sielenko Agata - w trybie art. 48, ust. 6

Sielenko Iga - w trybie art. 48, ust. 6

Łukaszewicz Krzysztof - wskazany przez Prezydenta

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 182

Januchta Aleksandra - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Furdal Tomasz - Komitet Wyborczy Wyborców i Sympatyków Lecha Kaczyńskiego

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 202

Suchodolski Marcin - Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność PrawicyObwodowa Komisja Wyborcza nr 203

Kalwasiński Sławomir - Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna