Uchwała nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu z dnia 19 października 2006 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wieluń do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 rPobieranie 239.56 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar239.56 Kb.
UCHWAŁA Nr 6/06

Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu

z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wieluń do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 2 a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Miejska. Komisja Wyborcza w Wieluniu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Wieluń do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. w stałych obwodach głosowania i w obwodzie odrębnym.

§ 2. 1.Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych dla stałych obwodów głosowania w Gminie Wieluń, określają załączniki od nr 1 do nr 22 do niniejszej uchwały.

2. Skład osobowy obwodowej komisji wyborczej dla odrębnego obwodu głosowania w Gminie Wieluń, określa załącznik nr 23 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę przekazuje się Burmistrzowi Wielunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu

 

Henryka PęcherzZastępca Przewodniczącego

Roman Drosiński …………………………….

Członkowie

1) Jan Kaleta …………………………….

2) Maria Duszyńska …………………………….

3) Jarosław Golczyk …………………………….

4) Anna Górska …………………………….

5) Emilia Jaroch …………………………….

6) Anna Piórkowska …………………………….

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zespole Szkół nr 1

w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32


Lp.

Imię i nazwisko

Adres


Bąk Małgorzata


MasłowiceBelka Bożena

WieluńBoryczka Zygmunt

WieluńBrzeziński Stanisław

Wieluń


Sowa Elżbieta


WieluńWłodarczyk Elżbieta

WieluńZalwert Romuald

WieluńZapłotna Joanna

WieluńBadełek Beata

Wieluń

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2

w Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu, ul. Traugutta 38


Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Bernaś Ryszard

Wieluń

2.

Marczak Urszula

Wieluń

3.

Matlak Grzegorz

Wieluń

4.

Pozowczyk Aleksandra

Wieluń

5.

Ruchniak Beata

Wieluń

6.

Szczygieł Irma

Wieluń

7.

Śmiechowicz-Hadryś Elżbieta

Wieluń

8.

Wabnic Wanda

Wieluń

9.

Jakubowska-Jachowicz Lidia

Wieluń

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3

w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu, ul. Traugutta 12


Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Jędrzejak Marta

Wieluń

2.

Korpul Czesław

Wieluń

3.

Stępień Tomasz

Wieluń

4.

Strzelczak Andrzej

Wieluń

5.

Sułkowska Lidia

Wieluń

6.

Sztuka Tamara

Wieluń

7.

Szymańska Maria

Wieluń

8.

Zmaczyński Mikołaj

Wieluń

9.

Michniewicz Anna

Wieluń

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu, ul. Narutowicza 4Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Cieśla Mariola

Wieluń

2.

Gwoździewicz Maria

Wieluń

3.

Pawlak Łukasz

Wieluń

4.

Pęcherz Józef

Wieluń

5.

Ruth Halina

Wieluń

6.

Soforek-Górka Janina

Wieluń

7.

Szydło Mirosława

Wieluń

8.

Więdłocha Maria

Wieluń

9.

Rodzoch Jadwiga

Wieluń

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5

w Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Wieluniu, ul. Śląska 23Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Lamorska Ewa

Wieluń

2.

Lipiński Eugeniusz

Wieluń

3.

Machura Ryszard

Wieluń

4.

Myszkowska- Mielczanek Małgorzata

Wieluń

5.

Nitecki Radosław

Wieluń

6.

Parzybut Ryszard

Wieluń

7.

Puszcz Dorota

Wieluń

8.

Solińska Anna

Wieluń

9.

Wójcik Elżbieta

Wieluń

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6

w Młodzieżowym Domu Kultury w Wieluniu, ul. 3 Maja 29Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Adamczyk Włodzimierz

Wieluń

2.

Cieślik Zofia

Wieluń

3.

Dziubek Ewa

Wieluń

4.

Galińska Janina

Wieluń

5.

Jasicki Michał

Wieluń

6.

Mokrzycka Magdalena

Wieluń

7.

Olejnik-Mydlarz Hanna

Wieluń

8.

Włodarczyk Mirosława

Wieluń

9.

Łuczak Ilona

Wieluń

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7

w Gimnazjum nr 1 w Wieluniu, ul. 18 Stycznia 24


Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Gierak Marzena

Wieluń

2.

Kubicka Anna


Wieluń

3.

Marciniak Marianna

Wieluń

4.

Morowiak Wiesław

Wieluń

5.

Patacz Zdzisław

Wieluń

6.

Polewiak Barbara

Wieluń

7.

Rojak Jakub

Wieluń

8.

Urbanik Piotr

Wieluń

9.

Madziara Agnieszka

Wieluń

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8

w Zespole Szkół nr 4 w Wieluniu, ul. Krakowskie Przedmieście 46Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Bialucha Anna

Wieluń

2.

Gajda Czesława

Wieluń

3.

Kotala Barbara

Wieluń

4.

Lewik Roman

Wieluń

5.

Rynkiewicz Jerzy

Wieluń

6.

Sawer Włodzimierz

Wieluń

7.

Strzeszyński Zbigniew

Wieluń

8.

Urbanik Elżbieta

Wieluń

9.

Szymala Katarzyna

Wieluń

Załącznik Nr 9 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9

w budynku po Zespole Szkół Budowlanych w Wieluniu, ul. P.O.W 14


Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Betka Włodzimierz

Wieluń

2.

Chałupka Iwona

Wieluń

3.

Czerniak Sabina

Wieluń

4.

Jastrzębska Irena

Wieluń

5.

Jędrysiak Cecylia

Wieluń

6.

Napieraj Tomasz

Wieluń

7.

Sztuka Marta

Wieluń

8.

Ścigała Kamila

Wieluń

9.

Kudelska Inna

Wieluń

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10

w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu, osiedle WyszyńskiegoLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Gagatek Beata

Wieluń

2.

Jacoszek Henryka


Wieluń

3.

Jastrzębski Jerzy

Wieluń

4.

Kaśnicka Barbara


Wieluń

5.

Kobak Janina


Wieluń

6.

Pawełkiewicz Agnieszka

Wieluń

7.

Woźniak Łukasz

Masłowice

8.

Wypych Monika

Wieluń

9.

Strzelczyk Elżbieta

Wieluń

Załącznik Nr 11 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11

w I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu, ul. Nadodrzańska 4.Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Chudzikowska Anna

Wieluń

2.

Felusiak Dorota


Wieluń

3.

Łuszkiewicz Krystyna

Wieluń

4.

Podymska Anna

Wieluń

5.

Spychała Paweł

Kurów

6.

Sztuka Małgorzata

Wieluń

7.

Wielgosz Bożena

Wieluń

8.

Włodarczyk Marlena

Wieluń

9.

Hummel Lidia

Wieluń

Załącznik Nr 12 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12

w Spółdzielczy Dom Kultury w Wieluniu, osiedle WyszyńskiegoLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Chudy Kazimierz

Wieluń

2.

Dudek Małgorzata

Wieluń

3.

Jastrzębska Maja

Wieluń

4.

Lackos Agata

Wieluń

5.

Misiek Daniel

Wieluń

6.

Mrozińska Beata


Wieluń

7.

Nowicki Andrzej

Wieluń

8.

Słoma Danuta

Wieluń

9.

Kowalczyk Dorota

Wieluń

Załącznik Nr 13 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13

w Pawilonie WSM, ul. Sadowa 13a w WieluniuLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Adamus-Rybczyńska Joanna

Wieluń

2.

Banaś Anna

Wieluń

3.

Drygała Łukasz

Wieluń

4.

Lachowska Elżbieta

Wieluń

5.

Pietryk Grażyna

Wieluń

6.

Ponikowska Barbara

Wieluń

7.

Wawrzyniak Grażyna

Wieluń

8.

Włodarczyk Mariusz

Wieluń

9.

Lach Barbara

Wieluń

Załącznik Nr 14 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14

w Szkole Podstawowej w NiedzielskuLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Duszyński Piotr

Wieluń

2.

Dydyna Bartłomiej


Wieluń

3.

Gieroń Jolanta

Wieluń

4.

Maciejewska Urszula


Wieluń

5.

Majtyka Ewelina

Wieluń

6.

Małaczek Roman

Wieluń

7.

Szmigielski Franciszek

Wieluń

8.

Sztuka Bogdan

Wieluń

9.

Frysiak Danuta

Wieluń

Załącznik Nr 15 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15

w Strażnicy OSP w DąbrowieLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Bednarek Michał

Wieluń

2.

Buda Aneta

Wieluń

3.

Kołyszko Ireneusz

Dąbrowa

4.

Kucharska Aneta

Kurów

5.

Magott Lidia

Wieluń

6.

Płuciennik Anna

Wieluń

7.

Puławska Magdalena

Dąbrowa

8.

Rychlik Maria

Wieluń

9.

Kuś Anita

Dąbrowa

Załącznik Nr 16 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 16

w Szkoła Podstawowa w KurowieLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Bednarek Ewa

Wieluń

2.

Chuda Elżbieta

Kurów

3.

Drapiewski Maciej

Kurów

4.

Golańska Barbara

Kurów

5.

Hrydziuszko Marian

Wieluń

6.

Kaczmarek Jacek

Wieluń

7.

Pietrzak Michał

Kurów

8.

Sowa Zdzisław

Wieluń

9.

Piwnicka Lidia

Wieluń

Załącznik Nr 17 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17

w Przedszkolu w TurowieLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Czerniak Krzysztof

Wieluń

2.

Górecka Ewelina

Gaszyn

3.

Imach Paweł

Wieluń

4.

Kędzia Bożena

Turów

5.

Madziara Krzysztof

Turów

6.

Oleczek Urszula

Gaszyn

7.

Szczukiecka Ilona

Kurów

8.

Żyta Agnieszka

Wieluń

9.

Sztandera Bożena

Turów

Załącznik Nr 18 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18

w Szkole Podstawowej w Masłowicach


Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Bednarek Elwira

Wieluń

2.

Bednarek-Adamczyk Barbara

Masłowice

3.

Gnych Małgorzata

Wieluń

4.

Hadrian Grażyna

Wieluń

5.

Kucharek Aleksandra

Wieluń

6.

Sipurzyński Roman

Wieluń

7.

Stępień Roman

Wieluń

8.

Wolniaczyk Tomasz

Wieluń

9.

Wątroba Jerzy

Masłowice

Załącznik Nr 19 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19

w Szkole Podstawowej w SieńcuLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Bogusławska Sylwia

Wieluń

2.

Boryczka Edyta

Wieluń

3.

Dłubisz Władysław

Wieluń

4.

Kazimierczak Marek

Wieluń

5.

Kmieć Bożena

Masłowice

6.

Kubicka Marzena

Wieluń

7.

Napieraj Czesław

Sieniec

8.

Rajkiewicz Joanna

Wieluń

9.

Nowak Alicja

Ruda

Załącznik Nr 20 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w WieluniuSkład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20

w Szkole Podstawowej w Rudzie


Lp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Jędrasik Joanna

Ruda

2.

Kanciki Łukasz

Wieluń

3.

Karczewska Małgorzata

Wieluń

4.

Kurzyńska Aneta

Olewin

5.

Nowak Elżbieta


Wieluń

6.

Płuciennik Aleksandra

Ruda

7.

Sztuka Włodzimierz

Wieluń

8.

Wątroba Teresa

Masłowice

9.

Miroszewska Urszula

Wieluń

Załącznik Nr 21 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21

w Szkole Podstawowej w GaszynieLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Cyrkler Krystyna

Wieluń

2.

Dudek Sylwia

Wieluń

3.

Gładysz Mariusz

Wieluń

4.

Kubiak Bożena

Wieluń

5.

Kucharska Agnieszka

Wieluń

6.

Juszczak Emilia

Gaszyn

7.

Topór Halina

Gaszyn

8.

Wątroba Zbigniew

Gaszyn

9

Ustyniak Jolanta

Wieluń

Załącznik Nr 22 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 22

w Publicznej Szkole Podstawowej SPSK w KadłubieLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Dudek Maciej

Wieluń

2.

Graczyk Dorota

Wieluń

3.

Łaniewska Izabela

Kadłub

4.

Małyska Diana

Wieluń

5.

Pawlak Krzysztof

Wieluń

6.

Podyma Ireneusz

Wieluń

7.

Wawrzyniak Wiesław

Wieluń

8.

Zalwert Grażyna

Wieluń

9.

Kaczmarek Małgorzata

Kurów

Załącznik Nr 23 do Uchwały nr 6/06 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wieluniu
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 23

w SP ZOZ w WieluniuLp.

Imię i nazwisko

Adres

1.

Kruk Maria

Wieluń

2.

Łukaszewska Iwona

Wieluń

3.

Pawliński Henryk

Wieluń

4.

Polewiak Wiesław

Wieluń

5.

Sztuka Magdalena

Wieluń

6.

Wilk Grażyna

Wieluń

7.

Kozłowska Krystyna

Wieluń

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna