Uchwała Nr 78/442/ 09 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie zawarcia z Gminą Jutrosin umowy użyczenia gruntu pod budowę ścieżki rowerowo pieszej Jutrosin DubinPobieranie 8.35 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.35 Kb.
Uchwała Nr 78/442/ 09

Zarządu Powiatu Rawickiego

z dnia 10 kwietnia 2009 roku
w sprawie zawarcia z Gminą Jutrosin umowy użyczenia gruntu pod budowę ścieżki

rowerowo - pieszej Jutrosin - Dubin.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Akceptuje się załączony projekt umowy użyczenia gruntu położonego przy drodze powiatowej Nr 5494 P odc. Jutrosin – Dubin, obręb geodezyjny Szymonki dz. nr 46, 47 oraz obręb geodezyjny Dubin dz. nr 1555, 1556, 1535/4, 1554. z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowo – pieszej. Projekt umowy stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Starostę Rawickiego i Wicestarostę Rawickiego do podpisania umowy użyczenia gruntu z Gminą Jutrosin, o której mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta


(-) Zdzisław Maćkowiak

Członkowie Zarządu:
  1. Zygmunt Wolny (-)

  2. Adam Bandura (-)

  3. Wiesław Ceglarek (-)

  4. Adam Kołwa (-)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 78/442/09

z dnia 10 kwietnia 2009
Projekt umowy użyczenia gruntu położonego przy drodze powiatowej 5494 P odc. Jutrosin – Dubin, obręb geodezyjny Szymonki dz. nr 46, 47 oraz obręb geodezyjny Dubin dz. nr 1555, 1556, 1535/4, 1554 określa przeznaczenie go na budowę ścieżki rowerowo – pieszej Jutrosin – Dubin poza pasem drogowym drogi 5494 P.

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu w imieniu Zarządu Powiatu Rawickiego złoży projekt: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem, przy drodze powiatowej nr 5494 P Dłoń – Paradów, odcinek Jutrosin – Dubin, na długości 3,681 km”, do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Działanie 6.1 Turystyka Schemat I Infrastruktura turystyczna.

Kierownik

Powiatowego Zarządu Drógw Rawiczu

(-) Henryk Lipowczyk
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna