Uchwała Nr X/116/03 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie wniesienia do,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowegoPobieranie 6.17 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.17 Kb.
Uchwała Nr X/116/03

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie wniesienia do ,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a i h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.37 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn.zm.) Rada Miejska w Kołobrzegu uchwala, co następuje:


§ 1. Wnieść do ,,Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego prawo własności następujących nieruchomości:

1) zabudowanej działki nr 4/73, obręb 3, o powierzchni 0,1739 ha

ul. Stoczniowa 8,

2) zabudowanej działki nr 4/74, obręb 3, o powierzchni 0,0500 ha

ul. Stoczniowa 10,

3) działki nr 4/7, obręb 3, o powierzchni 0,1428 ha ul. Bałtycka,

4) działki nr 4/8, obręb 3, o powierzchni 0,1269 ha ul. Bałtycka,

5) działki nr 4/9, obręb 3, o powierzchni 0,1159 ha ul. Bałtycka.Działki nr 4/7, 4/8, 4/9, w obrębie 3 stanowią Nabrzeże Postojowe i Skarpowe przy Porcie Rybackim.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

Sebastian Karpiniuk


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna