Uchwała nr X/96/03 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 10 czerwca 2003 rPobieranie 5.96 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar5.96 Kb.
UCHWAŁA Nr X/96/03

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 10 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działki położonej w Iwoniczu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późniejszymi zmianami)Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju


uchwala, co następuje:
§ 1

Wystąpić do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Iwonicz-Zdrój działki Nr 5288/4 o pow. 0,36 ha położonej w Iwoniczu.§ 2

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości określonej w § 1 niniejszej uchwały.


§ 3

Nabycie, o którym mowa w § 2 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późniejszymi zmianami).


§ 4

Położenie działki określono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik graficzny do wglądu

w Urzędzie Gminy.

Pobieranie 5.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna