Uchwała nr xliii/755/05 rady miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” I upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jegoPobieranie 0.75 Mb.
Strona9/12
Data28.04.2016
Rozmiar0.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12Ul. Piotrkowska

ŁTR etap I – północny (zgierski)

ŁTR etap II południowy (pabianicki)

Wariant: odcinek ozorkowski

Istniejąca linia W-Z

Linie i dworce kolejowe

Dworce autobusowe

Obszar sterowania ruchemVII. Prognozy funkcjonowania transportu publicznego


Miasto Łódź i miasta Aglomeracji prowadzą od wielu lat systematyczne badania
i pomiary ruchu drogowego i pasażerów transportu zbiorowego. Kompleksowe badania ruchu (dalej KBR), czyli szeroko zakrojone badania zarówno na sieci jak i wywiady
z mieszkańcami dla uzyskania obrazu mobilności mieszkańców, ostatni raz przeprowadzono w 1995 roku. Wyniki badań ruchliwości, w porównaniu z innymi miastami polskimi przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 2: Porównanie ruchliwości mieszkańców Łodzi i innych miast polskich
w podziale na grupy motywacji podróży.
Źródło: opracowanie eksperckie według danych z badań przeprowadzonych w 1995 r. Kompleksowych badań ruchu (KBR).

Wykres 3: Struktura podróży według środków podróżowania w kilku miastach polskich.Źródło: opracowanie eksperckie według danych z badań przeprowadzonych w 1995 r. Kompleksowych badań ruchu (KBR).

Z wykresów wynika, że ruchliwość mieszkańców Łodzi jest na poziomie dość wysokim, stopień użycia transportu publicznego jest nawet bardzo wysoki.

Na podstawie wyników badań kompleksowych Biuro Planowania Rozwoju Warszawy sporządziło w 2003 roku analizę ruchu dla stanu istniejącego (Wariant 0) oraz prognozy na rok 2010 dla następujących wariantów rozwoju sieci tramwajowej:

Wariant 1 – bazujący na obecnym stanie podsystemów transportu zbiorowego, uwzględniający ich modernizację i przekształcenia dostosowujące do wyższych standardów obsługi oraz przewidywanych wielkości zadań.

Wariant 1 alternatywny - Jest to wariant bazujący na obecnym stanie podsystemów komunikacji zbiorowej, uwzględniający ich modernizację i przekształcenia dostosowujące do wyższych standardów obsługi oraz przewidywanych wielkości zadań, w tym przez obszar centralny Łodzi przebiegałyby trasą tunelową i ul. Piotrkowską.

Wariant 2 – wykorzystanie układu łódzkiego węzła kolejowego do obsługi przewozów wewnętrznych w Łodzi wraz z określeniem wielkości przewozów, jakie mogłaby przejąć kolej. Wariant przewiduje zamknięcie tramwajów podmiejskich do Ozorkowa, Pabianic i Lutomierska.

Wariant 3 – realizacja do roku 2020 w Łodzi linii metra na trasie w-z Teofilów - Janów z 23 stacjami; trasy tramwajowe pozostają wg układu istniejącego z uwzględnieniem likwidacji niektórych tras. Rozbudowany jest układ tramwaju podmiejskiego (regionalnego) do Ozorkowa - Zgierza, Pabianic oraz Konstantynowa i Lutomierska.

Najważniejsze wyniki tych prognoz zawierają poniższe zestawienia. Wyniki prognoz wykazują związek poszczególnych wariantów z ruchem samochodowym, przy czym w badanych wariantach ruch drogowy był wyraźnie usprawniony przez liczne realizacje drogowe – kolejne warianty zawierają bardziej rozbudowany układ.


Tabela 16: Wielkości ruchu do obciążeń wariantów (stan istn. 2000 - liczba podróży).
Wariant „0”

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 1 alternatywa

Ruch samochodów

88686

98006

98471

97846

97846

Ruch pasażerów transportem zbiorowym

97102

84055

83403

84279

84279

Źródło: Studium systemu komunikacyjnego Miasta Łodzi, BPRW, Warszawa 2002.

Tabela 17: Wielkości ruchu do obciążeń wariantów - rok 2010, liczba podróży.
Wariant „0”

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 1 alternatywa

Ruch samochodów

64853

69655

69574

69511

69680

Ruch pasażerów komunikacji zbiorowej

89279

82555

82669

82757

82520

Źródło: Studium systemu komunikacyjnego Miasta Łodzi, BPRW, Warszawa 2002.
Tabela 18: Ruch pojazdów w godzinie szczytu porannego - rok 2010, wg liczby podróży.
ŁÓDŹ

Strefa

poza

suma

ŁÓDŹ

46717

3761

1483

51961

Strefa

5611

3384

835

9830

Poza

2475

1506

3308

7289

Suma

54803

8651

5626

69080

Źródło: Studium systemu komunikacyjnego Miasta Łodzi, BPRW, Warszawa 2002.
Tabela 19: Ruch pasażerów transportu publicznego w godzinie szczytu porannego
- rok 2010, wg liczby podróży.

ŁÓDŹ

Strefa

poza

suma

ŁÓDŹ

70447

1740

978

73165

Strefa

4528

2295

472

7296

Poza

1955

945

0

2900

Suma

76930

4980

1450

83361

Źródło: Studium systemu komunikacyjnego Miasta Łodzi, BPRW, Warszawa 2002.


Pobieranie 0.75 Mb.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna