Uchwała Nr xxxii/420/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitałuPobieranie 4.88 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar4.88 Kb.
Uchwała Nr XXXII/420/05

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

z dnia 7 stycznia 2005 r.

w sprawie wniesienia do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a i h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.37 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r.Nr261, poz.2603) Rada Miejska w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§1. Wnieść do „Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego”

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego prawo własności działki nr 10/73 obręb 14 o powierzchni 0,6094 ha położonej w Kołobrzegu przy ul. Bema.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

Kołobrzeg.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna