Uchwała Nr xxxix/521/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 13 lipca 2005 rPobieranie 5.67 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar5.67 Kb.
Uchwała Nr XXXIX/521/05

Rady Miejskiej w Kołobrzegu

z dnia 13 lipca 2005 r.

w sprawie wniesienia do Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska – Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, aportu na podwyższenie kapitału zakładowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kołobrzegu postanawia:
§ 1. Wnieść do Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska – Jednoosobowej Spółki Gminy Miejskiej z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, następującą dokumentację techniczną dotyczącą zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu :


  1. projekt budowlany zagospodarowania targowiska miejskiego w Kołobrzegu, ul Trzebiatowska, działka 316/10 opracowany przez Biuro Usług Projektowych ABACUS,

  2. przedmiar robót zagospodarowania targowiska miejskiego w Kołobrzegu, ul Trzebiatowska, działka 316/10 opracowany przez Biuro Usług Projektowych ABACUS,

  3. kosztorys inwestorski zagospodarowania targowiska miejskiego w Kołobrzegu, ul Trzebiatowska, działka 316/10 opracowany przez Biuro Usług Projektowych ABACUS,

  4. operat wodnoprawny na odprowadzenie ścieków opadowych z terenu targowiska miejskiego w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej, działka nr 316/10, do Kanału Drzewnego.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kołobrzegu
Janusz Gromek
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna