Uczestnicy postępowania zp-pn/143/13Pobieranie 12.3 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar12.3 Kb.
SPSZOZ/ 33 /2014 Lębork, dn. 02.01.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/143/13

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych . Znak sprawy ZP-PN/143/13.


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 3

Czy w zakresie zadania 3 Zamawiający wyraża zgodę na wycenę równoważnego wskazanemu mleka modyfikowanego w płynie odpowiednio dla:

Poz.1 NAN Pro 1 90ml – mleko początkowe dla dzieci zdrowych

Poz.2 pre NAN 90ml – mleko dla wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową

Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna prosimy o potwierdzenie liczby buteleczek dla poz. 2 tj.240 szt. zgodnie z SIWZ, czy 187 szt. zgodnie z przeliczeniem pojemności i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?


  • Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania w/w mleka modyfikowanego zgodnie z przeliczeniem pojemności i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Zamawiający informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.


Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 1

W zadaniu 1-Octaplex Zamawiający sformułował opis przedmiotu zamówienia: Koncentrat zespołu odczynników protrombiny 500 j.m. posiadający białko C i S; standaryzowany wg czynnika IX, nie zawierający AT III 500 j.m. r-r do infuzji op 12. Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający wskazał na specyficzne wymogi co do zawartości białek C i S oraz ATM w składzie preparatu. Taki opis przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie na jeden z trzech dostępnych na rynku Polskim preparatów i jednego producenta (Octaplex firmy Octapharma) i ewidentnie stanowi naruszenie zasad wolnej konkurencji i tym samym naruszenie art.29 ust.2 PZP. Równocześnie taki opis może powodować że Zamawiający naruszy dyscyplinę finansów publicznych gdyż z danych o wyniku postępowań rozstrzygniętych jednoznacznie wynika, że przy dopuszczeniu innych produktów Zamawiający uzyskuje cenę niższą o 10-20% . Informujemy również, że nie istnieje literatura, która by w sposób jednoznaczny, oparty na Evidence Based Medicine, wskazywała przewagę preparatów zawierających białko C, S czy AT III. W związku z powyższym, mając na uwadze racjonalność wydatku publicznego oraz zachowanie zasad konkurencyjności ofert, wnosimy o zmianę zapisów dotyczących zawartości białka C, S w specyfikowanym preparacie oraz dopuszczenie możliwości zaoferowania preparatu zawierającego AT III.  • Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania koncentrat zespołu odczynników protrombiny zawierający AT III. Zamawiający informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.


Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga produktu w dawce 500 j.m., w konsekwencji, czego stwarza sytuację braku możliwości zaoferowania równoważnego produktu w opakowaniu 600 j.m. Z uwagi na fakt, że cena opakowania z 500 j.m. jest inna niż cena opakowania z 600 j.m. brak jest bezpośredniej możliwości porównania ofert na produkty w różnych opakowaniach. Z reguły Zamawiający określając ilość i oczekując racjonalności wydatku publicznego nie wskazują wielkości opakowań dla PCC  lecz w dostawach, gdzie nie jest możliwe porównanie opakowań znaczenie przyjmuje cena nie jednego opakowania lecz cena dla jednej jednostki np: podobnie jak w diagnostyce laboratoryjnej przyjmuje się w ilościach potrzebnej liczby oznaczeń a nie liczby oczekiwanych opakowań dla których rynek jest dość szeroki - 2 ml, 5 ml, 8 ml. Mając na uwadze powyższe uzasadnienie i fakt, że Zamawiający zamierza zakupić 12 szt preparatu w dawce 500 j.m. czyli 6 000 j.m. PCC, pytamy czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na preparat w opakowaniu zawierającym 600 j .m. w ilości 10 opakowań (6 000 j.m.)?  • Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania preparat w opakowaniu zawierającym 600 j .m. w ilości 10 opakowań (6 000 j.m.). Zamawiający informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.


Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku zbliżającego się końca terminu ważności zakupionego leku (min. 6 miesięcy), Wykonawca wymienił dany lek na ten sam produkt o terminie ważności minimum dwanaście miesięcy?  • Zamawiający informuje, iż wymaga aby w przypadku zbliżającego się końca terminu ważności zakupionego leku (min. 6 miesięcy), Wykonawca wymienił dany lek na ten sam produkt o terminie ważności minimum dwanaście miesięcy. Zamawiający informuje, iż dokonana została zmiana SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Z poważaniem


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna