Uczeń/uczennica KlasaPobieranie 22.36 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar22.36 Kb.

KARTA PRACYTemat: Algorytmy z rozgałęzieniami w VB .NET Data ...............

Uczeń/uczennica ........................................................................................ Klasa ...............UWAGI:

  • Za prawidłowo wykonane ćwiczenie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną w kolumnie punktacja zadania. Za brak odpowiedzi lub niepełne rozwiązanie – nie otrzymujesz punktów. Ostatnią kolumnę tabeli wypełnia nauczyciel.

  • Wszystkie potrzebne pliki czy rozwiązania znajdziesz w folderze wskazanym przez nauczyciela. Wyniki swojej pracy będziesz zapisywał w miejscu wskazanym w karcie pracy.

  • Dodatkowe zadanie dla zainteresowanych oceną celującą oznaczono gwiazdką (*).Lp.

Z A D A N I E

R O Z W I Ą Z A N I A

Punktacja


zadania

Liczba


otrzymanych

punktów

2

Wybierz z podanych warunków te, które są prawdziwe.

 (1>0) And (1<0)

(1>0) Or (1<0)

 (1>0) Xor (1<0)

 Not(1<=0)
1
3

Z listy umieszczonej w polu obok wybierz napisy, które są syntaktycznie poprawnymi instrukcjami warunkowymi.

 If a+b Then S=a EndIf

 If a>b Then b=a Else a –b EndIF

 If (a>0) And (b>0) Then label.text=“Liczby dodatnie” EndIf

 If a=0 Then sgn=0 ElseIf a>0 Then sgn=1

Else sgn=-1 EndIf


1
4

Zaprojektuj instrukcję warunkową, powodującą nadanie zmiennej y wartości funkcji f.

f(x)= 2x+3, gdy x<-1

3x+4, gdy x>=-1


Dim x,y as Single

x= InputBox(„Podaj x”)

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


1
5

Zaprojektuj kod złożony z instrukcji wyboru, którego zadaniem jest wczytanie oceny w postaci liczby przyjmującej jedną z wartości 1, 2, 3, 4, 5, 6 i wypisanie oceny słownej w postaci odpowiednich tekstów: „ocena niedostateczna”, „ocena dopuszczająca” itp.


……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………


2
Uwagi: ...............................................................................................................

...............................................................................................................


Razem

Zasady oceniania:

2 pkt. – dop

3 pkt. – dst

4 pkt. – db5 pkt. – bdb


Stopień
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna