Ue I przemysł chcą wspólnie zainwestować 22 mld euro w badania I innowacjePobieranie 32.52 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar32.52 Kb.Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 10 lipca 2013 r.UE i przemysł chcą wspólnie zainwestować 22 mld euro w badania i innowacje

Komisja Europejska, państwa członkowskie i przemysł UE zainwestują ponad 22 mld euro w ciągu najbliższych siedmiu lat w innowacje w sektorach, które przynoszą wysokiej jakości miejsca pracy. Większość środków zostanie skierowana do pięciu partnerstw publiczno-prywatnych i obejmie dziedziny takie jak leki innowacyjne, aeronautyka, przemysł oparty na zasobach biologicznych, ogniwa paliwowe i technologie wodorowe oraz elektronika. Te partnerstwa w dziedzinie badań zwiększą konkurencyjność przemysłu UE w sektorach, które już obecnie zapewniają ponad 4 miliony miejsc pracy. Dostarczą one również rozwiązań dla głównych wyzwań społecznych, takich jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla czy opracowanie antybiotyków następnej generacji (MEMO/13/669), z którymi sam rynek nie potrafił sobie poradzić wystarczająco szybko. W pakiecie zaproponowano również rozszerzenie inicjatywy w zakresie wykorzystania inwestycji w badania i innowacje w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym na rzecz wspierania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (IP/13/664).

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: UE musi pozostać światowym liderem w strategicznych sektorach technologicznych, które zapewniają miejsca pracy wysokiej jakości. Ten pakiet dotyczący inwestycji w innowacje łączy finansowanie publiczne i prywatne w tym właśnie celu. Stanowi on idealny dowód na to, że budżet UE jest budżetem opracowanym z myślą o wzroście gospodarczym.

Ogólnie rzecz biorąc, do 8 mld euro przewidzianych na rzecz inwestycji z kolejnego unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, sektor przemysłu dołoży około 10 mld euro, a państwa członkowskie UE blisko 4 mld euro.

Unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: Inicjatywy te to nie tylko wzmocnienie naszej gospodarki, lecz również inwestycja w lepszą jakość życia. Wspólne działania pozwolą nam rozwiązać problemy, których nie może rozwiązać przedsiębiorstwo lub państwo działające w pojedynkę.

Pięć partnerstw publiczno-prywatnych, zwanych „wspólnymi inicjatywami technologicznymi” (WIT) to:  • Leki innowacyjne 2 (IMI2): opracowywanie nowej generacji szczepionek, leków i terapii, takich jak nowe antybiotyki (Link to factsheet)

  • Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 2 (FCH2): rozszerzanie zakresu stosowania czystych i wydajnych technologii w zakresie transportu, przemysłu i energii (Link to factsheet)

  • Czyste niebo” 2 (CS2): konstrukcja czystszych, cichszych samolotów wytwarzających znacznie mniej CO2 (Link to factsheet)

  • Przemysł surowców odnawialnych (BBI): wykorzystywanie odnawialnych zasobów naturalnych i innowacyjnych technologii do produkcji ekologicznych produktów codziennego użytku (Link to factsheet)

  • Elementy i systemy elektroniczne (ECSEL): pobudzanie europejskich zdolności produkcyjnych w zakresie elektroniki (Link to factsheet oraz MEMO/13/673)

Kontekst

Wspólne inicjatywy technologiczne są dostępne dla wielu sektorów przemysłu w całej Europie, w tym dla MŚP. Wszystkie rodzaje organizacji badawczych mogą ubiegać się o finansowanie. Komisja opracowała nowe inicjatywy w ścisłej współpracy z przemysłem, który z kolei przyjął na siebie poważne zobowiązania finansowe. Istotne zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na krytykę, że bieżące inicjatywy są zbyt złożone a uczestniczenie w nich zbyt trudne.

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych i inicjatywy „Czyste niebo” oraz „Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe" są już realizowane a inicjatywa w zakresie elektroniki będzie połączeniem dwóch obecnych partnerstw. Inicjatywa w zakresie przemysłu surowców odnawialnych jest nowa. Aby ująć inicjatywy w ramy kolejnego unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, który musi być zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę, konieczne jest przedłożenie nowych wniosków ustawodawczych.

Pakiet ten obejmuje również cztery partnerstwa publiczno-publiczne między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE, które dotyczą: nowych terapii stosowanych w zwalczaniu chorób związanych z ubóstwem, technologii pomiaru dla konkurencyjności przemysłowej, wsparcia dla zaawansowanych technologicznie MŚP oraz rozwiązań dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, aby mogły żyć bezpiecznie w swoich domach.W komunikacie Komisji towarzyszącym wnioskom ustawodawczym określono również, w jaki sposób Komisja zamierza zwiększyć zaangażowanie przemysłu w realizację programu „Horyzont 2020” poprzez dalsze partnerstwa publiczno-prywatne, np. w dziedzinie ekologicznych samochodów, energooszczędnych budynków, „fabryk jutra”, zrównoważonych przemysłów przetwórczych, robotyki i fotoniki.

Linki do stron internetowych

Komunikat

Horyzont 2020

Kontakt :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 298 73 03)


Pakiet inwestycji dotyczących innowacji — inwestycje ogółem (2014-2020)

Wspólne inicjatywy technologiczne

WIT

UE („Horyzont 2020”) + państwa członkowskie UE (jedynie w przypadku elektroniki)

PrzemysłOgółem

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych 2

€1725 mln

€1725 mln

€3450 mln

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe 2

€700 mln

€700 mln

€1400 mln

Czyste niebo 2

€1800 mln

€2250 mln

€4050 mln

Przemysł surowców odnawialnych

€1000 mln

€2800 m

€3800 mln

Elementy i systemy elektroniczne

€1215 mln (+ €1200 mln od państw członkowskich)

€2400 mln

€4815 mln

Ogółem wspólne inicjatywy technologiczne

7640 mln (€6440 mln z programu Horyzont 2020 + €1200 mln od państw członkowskich)

9 875 mln

17 515 mln

Programy wspólne z państwami członkowskimi

Partnerstwa publiczno-publiczne

UE (Horyzont 2020)

Państwa członkowskie

Ogółem

Partnerstwo pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych 2 (EDCTP 2)

€683 mln

€683 mln

€1366 mln


Europejski Program Badań Metrologicznych (EMPIR)

€300 mln

€300 mln

€600 mln

Eurostars 2 (dla MŚP)

€287 mln

€861 mln

€1148 mln

Program badawczo-rozwojowy na rzecz pomocy osobom starszym w prowadzeniu aktywnego trybu życia

€175 mln

€175 mln

€350 mln

Ogółem programy wspólne

1445 mln

2019 mln

3464 mln

Wspólne przedsięwzięcie SESAR

Wspólne przedsięwzięcie

UE (Horyzont 2020)

Eurocontrol i inni członkowie

Ogółem

Europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

€600 mln


€1000 mln


€1600 mln

OGÓŁEM22579 mlnIP/13/668

: rapid
rapid -> Posłuchajmy dzieci: one wiedzą, co zrobić aby Internet był bezpieczniejszy!
rapid -> Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół, który oznacza zmiany
rapid -> Komisja aktualizuje wykaz linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w europejskiej przestrzeni powietrznej
rapid -> Agenda cyfrowa: przegląd wskazuje na duże zainteresowanie MŚP I poparcie rządowe dla wykorzystania tik w celu pomocy osobom starszym
rapid -> Ces/12/82 19 grudnia 2012 r
rapid -> Ces/12/67 14 listopada 2012 Pomoc państwa I zamówienia publiczne: czy faktycznie służą firmom europejskim? W dobie obecnego kryzysu gospodarczego Unia Europejska powinna jak najlepiej wykorzystywać pieniądze podatników
rapid -> Obrona przedsiębiorstw społecznych w Europie: gra o model społeczny i miliony miejsc pracy
rapid -> Komisja Europejska – komunikat prasowy
rapid -> Przedsiębiorstwa wzywają do skuteczniejszej realizacji Dwa lata po wejściu w życie programu „Small Business Act
rapid -> Komunikat prasowy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna