Ujednolicony wzór opisu bibliograficznego dokumentów w bibliografii załącznikowej dla uczniów II lo w RadomskuPobieranie 18.25 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar18.25 Kb.

Ujednolicony wzór opisu bibliograficznego dokumentów w bibliografii załącznikowej dla uczniów II LO w Radomsku


(wg PN-ISO 690 : 2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura oraz PN-ISO 690-2 : 1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części )

Bibliografię sporządzamy w układzie alfabetycznym według nazwiska autora lub tytułu dokumentu, jeżeli ma on więcej niż trzech autorów. Tytuł jest również podstawą porządkowania dla dokumentu anonimowego. Dla uproszczenia zapisu możemy stosować ogólnie przyjęte skróty np. wyd., Wydaw. Zgodnie z normą możemy wyróżnić kursywą tytuł dok., nazwę fragmentu lub czasopisma. Opis bibliogr. należy upraszczać, zachowując jego elementy niezbędne do identyfikacji dokumentu. Przyjmujemy jeden sposób zapisu i interpunkcji dla wszystkich pozycji w bibliografii. W objaśnieniach wyróżniono elementy niezbędne dla opisu europejskiego.Wydawnictwo zwarte:

Autor/Autorzy do trzech. Tytuł. Redaktor/Opracowujący dla pracy zbiorowej. Wydanie (bez pierwszego). Nr tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu). Miejsce wydania : nazwa wydawcy, rok wydania, objętość. ISBN [nie ma go w starszych książkach].

CARY, Max, SCULLARD, Howard Hayes. Dzieje Rzymu. Przeł. Jerzy Schwakopf. Warszawa :

Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992, 2 t. ISBN 83-06-01859-1.

CARY, Max, SCULLARD, Howard Hayes. Dzieje Rzymu. T. 1, Od czasów najdawniejszych do Konstantyna. Przeł. Jerzy Schwakopf. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992. ISBN 83-06-01859-1.

Pieśń o Cydzie. Przeł. Anna Ludwika Czerny. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970.

Słownik pojęć i tekstów kultury : terytoria słowa. Pod red. Ewy Szczęsnej. Wyd. 3 popr. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. ISBN 83-02-08470-0.

TUBIELEWICZ, Jolanta. Kultura Japonii : słownik. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. ISBN 83-02-06378-9.

ZIOMEK, Jerzy. Renesans. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

W opisie fragmentu wydawnictwa zwartego możemy pominąć ISBN. Obowiązkowo podajemy lokalizację fragmentu. Możemy skrócić tytuł fragmentu przy użyciu symbolu ... zachowując jego sens.MAJDA, Jan. Wisława Szymborska. Karol Wojtyła. Czesław Miłosz. Kraków : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2002. Awersja Czesława Miłosza do Polaków i polskości, s. 75-137.

MAJDA, Jan. Wisława Szymborska. Karol Wojtyła. Czesław Miłosz. Kraków : Wydawnictwo i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2002. Awersja Czesława Miłosza …, s. 75-137.

TWARDOWSKI, Jan. Budzić nadzieję : abecadło dziewięćdziesięciolatka. Warszawa : Aspra ; Bellona, 2005. Niewierzący, s. 144.

Odrębna rozprawa w pracy zbiorowej:

Autor/Autorzy artykułu. Tytuł artykułu. In (lub W:). Opis dokumentu macierzystego. ISBN (możemy opuścić). Lokalizacja w dok. macierzystym. Przyjmujemy tylko jeden rodzaj skrótu: polski (W:) lub łaciński (In)

KULICZKOWSKA, Krystyna. Sempołowska Stefania. In Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. Wyd. 2. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, t. 2, s 349.

CZERNY, Zygmunt. Wstęp [do Pieśni o Rolandzie]. W: Pieśń o Rolandzie : wedle rękopisu oksfordzkiego w oprac. Józefa Bédier. Przeł. Tadeusz Żeleński (Boy). Wstępem i przypisami opatrzył Zygmunt Czerny. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. Bibliotheca Mundi, s. 7-[39].Artykuł w czasopiśmie:

Autor/Autorzy artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł wydawnictwa ciągłego. Lokalizacja.

RADZIK, Karolina. Sto lat bezbożności. „Polonistyka”. Styczeń 2006, nr 1, s. 44-47.

PRZYBYLSKI, Robert. Słowiańskie jednodrzewa dla Normanów. „Bitwy i Wyprawy Morskie”. 2010,

nr 13, Z Bałtyku na Dniepr : skandynawscy panowie Rusi, s. 2-3. Dod. do „Rzeczypospolitej”. 2010, nr 84 (8595).

Recenzja:

ZAFÓN, Carlos Ruiz. Cień wiatru. Warszawa : Muza, 2005. Rec. KOMOROWSKI, Adam. Bario Gotico. „Nowe Książki”. 2005, nr 9, s. 58-59.


Wywiad:

FEDOROWICZ, Jacek, OWSIŃSKI, Jan. Na wezwanie czasów : [rozmowa z autorami komiksu Solidarność : 500 pierwszych dni]. Rozmawiali Bogdan Borucki, Jarosław Krawczyk, Bogusław Kubisz. „Mówią Wieki”. Sierpień 2000, nr 8, s. 36-43.

Elektroniczne wydawnictwo zwarte (książki, bazy danych, programy komputerowe):

Autor/Autorzy. Tytuł [nośnik]. Wydanie. Miejsce wydania : wydawca, data wyd. Data aktualizacji [data dostępu tylko dla dok. online]. Warunki dostępu tylko dla dok. online. (Tytuł fragmentu. Lokalizacja w dok. macierzystym – dla fragmentu). ISBN/ISSN.Oxfordzka encyklopedia historii świata : od prehistorii do 1800 r. [Dokument elektroniczny]. Łódź : Pro-media CD, 1996. ISBN 83-904811-5-4.

Artykuł w czasopiśmie elektronicznym:

Autor/Autorzy. Tytuł artykułu. Tytuł wydawnictwa ciągłego [nośnik]. Wydanie. Oznaczenie zeszytu. Data aktualizacji [data dostępu tylko dla dok. online]. Warunki dostępu tylko dla dok. online. Lokalizacja w dok. macierzystym. ISSN.

STĘPNIAK Jadwiga. Konsorcjum Elsevier – sposób na dostęp do czasopism elektronicznych. „Elektroniczny Biuletyn Bibliotekarzy” [Online]. 2002, nr 5 (34) [dostęp 20 grudnia 2003]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/stepniak.php. ISSN 1507-7187.

Biuletyny elektroniczne, strony WWW, inne systemy komunikowania się:

FILIPCZAK, Małgorzata. Bibliografia załącznikowa (przypisy, cytowania) dokumentów drukowanych oraz elektronicznych [Online]. Łódź : Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2003? [dostęp 13 lutego 2004] . Dostępny w Internecie :http://www.bg.p.lodz.pl/dyplom.htm.

NOWAK, Iwona. Re: Program [wymiany młodzieży] [Online]. Do: Joanna Nowak. 14 Feb. 2010, 11:11:51 [cyt. 10 marca 2010]. Korespondencja osobista.

BORGES, Jorge Luis. Alhambra [Online]. [Przeł. Andrzej Sobol-Jurczykowski] [dostęp 13 lutego 2008]. Dostępny w Internecie:http://members.chello.pl/j.uhma/borges.html#14.

Film na DVD:

Mansfield Park : ekranizacja słynnej powieści Jane Austin [Dok. elektroniczny]. Scen. i reż. Patricia Rozema. Warszawa : Vision* , 1999.

PN-N-01152-12 : 1994. Opis bibliograficzny. FilmyPan Tadeusz : na podstawie poematu Adama Mickiewicza [Kas. Wideo]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa : Vision , 1999.

WAJDA, Andrzej (Reż). Pan Tadeusz : na podstawie poematu Adama Mickiewicza [Kas. Wideo].Warszawa : Vision, 1999.

Fragment filmu (sekwencja) – możemy samodzielnie nadać tytuł:Sophie zrywa kontrakt Hauru. W: Ruchomy zamek Hauru [Dok. elektroniczny]. Reż. Hayao Miyazaki. Nibariki : Studio Ghibli ; Warszawa : Monilith Plus, 2004, 7 min.

Dokument przygotowany samodzielnie:Andrzej Wajda jako reżyser : składanka fragmentów filmów [Dok elektroniczny]. Radomsko : nagranie własne, 2004, 5 min.

PN-N-01152-7 : 1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe [bez cyfrowych]:Pieśni i tańce XV – XVI w. [Kas.]. [Wykonuje] Collegio Antico. Kraków : Dux, 1995. Dux 0230C.

DOWLAND, John. Fantasia nr 7. In Pieśni i tańce XV – XVI w. [Kas.]. [Wykonuje] Collegio Antico. Kraków : Dux, 1995, s. B, poz. 3.

*niepogrubione elementy można opuścić, zachowując zasadę ujednolicenia wszystkich opisów bibliogr.

PN-N-01152 : 1973 Opis bibliograficzny

Grafika oryginalna i reprodukcyjna:

LANGNER, Wiktor. [Barbakan w Krakowie]. [Drzewor.]. 1963.

CZYŻEWSKI, Tytus. Martwa natura ze skrzypcami. Olej. [Ok. 1930]. [Reprod, kolor.]. Wschowa : Turkowiak, 1996.

Reprodukcja dzieła sztuki z albumu, luźna plansza, fotografia:

CLEVE, Josse van. Święta rodzina. [Tempera? Ok. 1520]. [Reprod. kolor.] W: COURTION, Pierre. Malarstwo flamandzkie i holenderskie [Album]. Przeł. Joanna Guze. Warszawa : Arkady, 1966, s. 47.

KAISER, Tomasz. Kraków w fotografii Tomasza Kaisera [Kalendarz] : 2010. Kraków : Czwórka, [2009]. Kraków – panorama Starego Miasta. [Fot. Kolor. 2009]. [Reprod. kolor.], s. październik.

Praca niepublikowana (tutaj: fikcyjna)

NOWAK, Marta. Dzień powszedni Radomska podczas II wojny światowej. 1989, wydruk komputerowy.

Przypisy bibliograficzne (cytowania):

¹ TUBIELEWICZ, Jolanta. Kultura Japonii : słownik. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. ISBN 83-02-06378-9.

² MAJDA, Jan. Wisława Szymborska. Karol Wojtyła. Czesław Miłosz. Kraków : Wydaw. i Poligrafia Zakonu Pijarów, 2002. Awersja Czesława Miłosza do Polaków i polskości, s. 75-137.

³ Tamże [lub Ibidem].4 Tamże, s. 130.

5 RADZIK, Karolina. Sto lat bezbożności. „Polonistyka”. Styczeń 2006, nr 1, s. 44-47.

6 MAJDA, Jan. Dz. cyt. [lub Op. cit. czyli opus citatum], s. 79-83.

7 TUBIELEWICZ, Jolanta. Kultura Japonii..., s. 13.

8 Taż [lub Eadem]. Mitologia Japonii. Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977, s. 253.

oprac. mgr Iwona Bałazińska-Mielczarek (II LO)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna