Ukł. krwionośny: żyły- z tkanek do serca tętnicePobieranie 24 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar24 Kb.

Ukł. krwionośny:

-żyły- z tkanek do serca

-tętnice- z serca do tkanek

-naczynia włosowate

-serce

1.Serce- pompa tłocząca, rozruszniki- węzeł zatokowo- przedsionkowy i przedsionkowo- komorowy, 2 przedsionki i dwie komory, nie dochodzi do mieszania się krwi wracającej z płuc z krwią wracającą z dużego obiegu

Fazy:


-skurcz przedsionków- krew przetłaczana z obu przedsionków do obu komór jednocześnie. Z prawego przedsionka do prawej komory i z lewego przedsionka do lewej komory. Nadciśnienie w przedsionkach. Zastawki komorowo- tętnicze zamknięte, ciśnienie w sercu niższe niż w tętnicach głównych

-skurcz komór- skurcz mięsistych ścian obu komór, zwiększone ciśnienie krwi, obie komory mają tą samą pojemność. Ilość krwi przepompowywana w czasie pojedynczego skurczu to objętość wyrzutowa serca

-spoczynek- faza rozkurczowa, serce odpoczywa, krew napływa zyłami górną i dolną (odtlenowana do prawego przedsionka) oraz żyłami płucnymi: prawymi i lewymi (utlenowana do lewego przedsionka). Zastawki przedsionkowo- komorowe otwarte, krew wlewa się do komór i przedsionków

2. Żyły, naczynia krwionośne prowadzące krew z obwodu w kierunku serca. Wyróżnia się żyły głębokie, przebiegające często razem z tętnicami, i żyły powierzchowne, nie mające odpowiedników tętniczych

3. Naczynia włosowate, mikroskopowej wielkości cienkościenne naczynia krwionośne lub chłonne rozmieszczone w tkance, łączące tętnice z żyłami.

Przez ich ściany zachodzi wymiana substancji pokarmowych oraz gazów pomiędzy krwią a tkanką i usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.

Zazwyczaj zbudowane są one z tylko jednej warstwy komórek - śródbłonka.

4.Tętnice mają różne średnice, a ich ściany zbudowane są zazwyczaj z trzech warstw: zewnętrznej - łącznotkankowej (tkanka łączna), środkowej - zbudowanej z mięśni gładkich (tkanka mięśniowa) oraz wewnętrznej - zbudowanej z tkanki łącznej i śródbłonka. Warstwa zewnętrzna zbudowana jest z tkanki włóknistej, dzięki której tętnice są mocne i odporne na ciśnienie, jakie w nich powstaje.

Ściany tętnic unerwiane są przez dwie grupy nerwów: jedne powodują skurcz mięśni gładkich, drugie natomiast ich rozkurcz. Przez skurcze i rozkurcze mięśnie gładkie warstwy środkowej regulują ilość krwi przechodzącej do danego narządu.

Do najczęstszych chorób tętnic zalicza się miażdżycę, stwardnienie tętnic, zapalenie naczyń oraz zator tętniczy.

KREW:

-tkanka łączna -ococze -erytrocyty-leukocyty -trombocyty

1.Osocze- substancja międzykomórkowa, 90% wody i 10% związków organicznych i nieorganicznych. Surowica krwi to osocze bez fibryny

-uczestniczy w procesach odpornościowych

-krzepnięcie krwi

-utrzymywanie stałego pH, ciśnienia osmotycznego

-rozprowadzanie witamin

-odprowadzanie szkodliwych produktów przemiany materii

-transport CO2

2.Erytrocyty- brak jądra, powstają w szpiku kostnym, hemoglobina- czerwony barwnik transportujący tlen i dwutlenek wegla

-dostarczanie tlenu z pluc do tkanek

-transport CO2

-warunkują grupę krwi

-utrzymywanie pH

3.Leukocyty- wytwarzane w czerwony szpiku kostnym, mają jadro.

a) agranulocyty – monocyty i limfocyty

b) granulocyty- obojętno, kwaso i zasado- chłonne

-fagocytowanie antygenów- monocyty i granulocyty obojętnochłonne

-działalność obronna w stanach uczuleniowych- kwasochłonne i zasadochłonne

-wytwarzanie białka odpornościowego- limfocyty4. Trombocyty- brak jąder, powstają w szpiku kostnym przez odszczepianie się cytoplazmy komórek olbrzymich

-krzepnięcie krwi

Ich rozpad uwalnia hormony tkankowe:

*serotonina –udział w regulacji ciśnienia krwi

*histamina- reguluje kurczenie mięśniówki naczyń

Mały obieg krwi- prawa komora kończy w lewym przedsionku

Duży- lewa komora, kończy w prawym przedsionku


Ukł. krwionośny:

-żyły- z tkanek do serca

-tętnice- z serca do tkanek

-naczynia włosowate

-serce

1.Serce- pompa tłocząca, rozruszniki- węzeł zatokowo- przedsionkowy i przedsionkowo- komorowy, 2 przedsionki i dwie komory, nie dochodzi do mieszania się krwi wracającej z płuc z krwią wracającą z dużego obiegu

Fazy:


-skurcz przedsionków- krew przetłaczana z obu przedsionków do obu komór jednocześnie. Z prawego przedsionka do prawej komory i z lewego przedsionka do lewej komory. Nadciśnienie w przedsionkach. Zastawki komorowo- tętnicze zamknięte, ciśnienie w sercu niższe niż w tętnicach głównych

-skurcz komór- skurcz mięsistych ścian obu komór, zwiększone ciśnienie krwi, obie komory mają tą samą pojemność. Ilość krwi przepompowywana w czasie pojedynczego skurczu to objętość wyrzutowa serca

-spoczynek- faza rozkurczowa, serce odpoczywa, krew napływa zyłami górną i dolną (odtlenowana do prawego przedsionka) oraz żyłami płucnymi: prawymi i lewymi (utlenowana do lewego przedsionka). Zastawki przedsionkowo- komorowe otwarte, krew wlewa się do komór i przedsionków

2. Żyły, naczynia krwionośne prowadzące krew z obwodu w kierunku serca. Wyróżnia się żyły głębokie, przebiegające często razem z tętnicami, i żyły powierzchowne, nie mające odpowiedników tętniczych

3. Naczynia włosowate, mikroskopowej wielkości cienkościenne naczynia krwionośne lub chłonne rozmieszczone w tkance, łączące tętnice z żyłami.

Przez ich ściany zachodzi wymiana substancji pokarmowych oraz gazów pomiędzy krwią a tkanką i usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.

Zazwyczaj zbudowane są one z tylko jednej warstwy komórek - śródbłonka.

4.Tętnice mają różne średnice, a ich ściany zbudowane są zazwyczaj z trzech warstw: zewnętrznej - łącznotkankowej (tkanka łączna), środkowej - zbudowanej z mięśni gładkich (tkanka mięśniowa) oraz wewnętrznej - zbudowanej z tkanki łącznej i śródbłonka. Warstwa zewnętrzna zbudowana jest z tkanki włóknistej, dzięki której tętnice są mocne i odporne na ciśnienie, jakie w nich powstaje.

Ściany tętnic unerwiane są przez dwie grupy nerwów: jedne powodują skurcz mięśni gładkich, drugie natomiast ich rozkurcz. Przez skurcze i rozkurcze mięśnie gładkie warstwy środkowej regulują ilość krwi przechodzącej do danego narządu.

Do najczęstszych chorób tętnic zalicza się miażdżycę, stwardnienie tętnic, zapalenie naczyń oraz zator tętniczy.

KREW:

-tkanka łączna -ococze -erytrocyty-leukocyty -trombocyty

1.Osocze- substancja międzykomórkowa, 90% wody i 10% związków organicznych i nieorganicznych. Surowica krwi to osocze bez fibryny

-uczestniczy w procesach odpornościowych

-krzepnięcie krwi

-utrzymywanie stałego pH, ciśnienia osmotycznego

-rozprowadzanie witamin

-odprowadzanie szkodliwych produktów przemiany materii

-transport CO2

2.Erytrocyty- brak jądra, powstają w szpiku kostnym, hemoglobina- czerwony barwnik transportujący tlen i dwutlenek wegla

-dostarczanie tlenu z pluc do tkanek

-transport CO2

-warunkują grupę krwi

-utrzymywanie pH

3.Leukocyty- wytwarzane w czerwony szpiku kostnym, mają jadro.

a) agranulocyty – monocyty i limfocyty

b) granulocyty- obojętno, kwaso i zasado- chłonne

-fagocytowanie antygenów- monocyty i granulocyty obojętnochłonne

-działalność obronna w stanach uczuleniowych- kwasochłonne i zasadochłonne

-wytwarzanie białka odpornościowego- limfocyty4. Trombocyty- brak jąder, powstają w szpiku kostnym przez odszczepianie się cytoplazmy komórek olbrzymich

-krzepnięcie krwiIch rozpad uwalnia hormony tkankowe:

*serotonina –udział w regulacji ciśnienia krwi

*histamina- reguluje kurczenie mięśniówki naczyń

Mały obieg krwi- prawa komora kończy w lewym przedsionku

Duży- lewa komora, kończy w prawym przedsionku
Pobieranie 24 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna